Saltar al contingut principal

Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat

Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2023
Taxa d'ocupació (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 56,0 3.652,1 3,9
De 16 a 64 anys 71,5 3.600,7 3,9
De 16 a 24 anys 35,6 280,1 8,4
De 25 a 34 anys 78,9 720,1 4,0
De 35 a 44 anys 83,7 885,8 -0,6
De 45 a 54 anys 83,1 1.042,7 3,1
De 55 anys i més 28,8 723,4 9,4
Homes 60,2 1.900,4 3,4
De 16 a 64 anys 74,6 1.871,4 3,2
De 16 a 24 anys 36,6 149,1 7,6
De 25 a 34 anys 81,0 372,9 4,4
De 35 a 44 anys 88,0 455,2 -0,9
De 45 a 54 anys 86,6 540,9 1,3
De 55 anys i més 33,2 382,2 9,3
Dones 52,0 1.751,7 4,5
De 16 a 64 anys 68,4 1.729,2 4,6
De 16 a 24 anys 34,4 130,9 9,3
De 25 a 34 anys 76,8 347,2 3,4
De 35 a 44 anys 79,6 430,6 -0,3
De 45 a 54 anys 79,7 501,8 5,2
De 55 anys i més 25,0 341,2 9,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2023
Taxa d'ocupació (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 51,8 21.005,5 3,0
De 16 a 64 anys 66,6 20.679,8 3,0
De 16 a 24 anys 26,6 1.217,9 6,9
De 25 a 34 anys 75,3 4.000,0 4,3
De 35 a 44 anys 80,9 5.318,0 -0,7
De 45 a 54 anys 78,4 6.116,4 3,1
De 55 anys i més 26,8 4.353,2 5,5
Homes 57,1 11.223,3 2,4
De 16 a 64 anys 71,3 11.041,0 2,3
De 16 a 24 anys 28,1 662,4 5,8
De 25 a 34 anys 78,6 2.105,3 4,6
De 35 a 44 anys 86,2 2.802,0 -1,4
De 45 a 54 anys 84,3 3.282,0 1,8
De 55 anys i més 31,7 2.371,6 4,9
Dones 46,9 9.782,2 3,8
De 16 a 64 anys 62,0 9.638,8 3,8
De 16 a 24 anys 25,0 555,5 8,2
De 25 a 34 anys 71,9 1.894,7 4,1
De 35 a 44 anys 75,6 2.516,0 0,1
De 45 a 54 anys 72,5 2.834,4 4,5
De 55 anys i més 22,6 1.981,6 6,2
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2024.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.