Saltar al contingut principal

Població ocupada. Per temps en l'ocupació actual i sexe

Població ocupada. Per temps en l'ocupació actual i sexe Catalunya
Menys d'1 any Homes Dones D'1 a 3 anys Homes Dones De 3 anys i més Homes Dones Total Homes Dones
2022 581,2 300,4 280,9 492,7 251,1 241,6 2.440,4 1.287,1 1.153,2 3.514,3 1.838,6 1.675,7
2021 543,9 271,8 272,1 521,0 260,1 260,9 2.377,3 1.277,4 1.099,8 3.442,1 1.809,4 1.632,7
2020 491,2 243,7 247,5 555,9 293,0 262,9 2.288,7 1.225,0 1.063,6 3.335,8 1.761,7 1.574,0
2019 575,7 290,9 284,8 566,2 294,1 272,1 2.298,8 1.224,5 1.074,3 3.440,7 1.809,5 1.631,2
2018 568,1 286,0 282,1 565,2 300,2 265,0 2.229,0 1.195,8 1.033,2 3.362,2 1.781,9 1.580,3
2017 559,8 286,6 273,2 526,7 279,5 247,2 2.188,8 1.171,0 1.017,8 3.275,3 1.737,0 1.538,3
2016 527,2 280,5 246,7 442,2 229,6 212,5 2.214,4 1.181,8 1.032,6 3.183,9 1.692,0 1.491,9
2015 475,8 261,3 214,6 398,1 204,6 193,5 2.203,8 1.177,4 1.026,4 3.077,7 1.643,3 1.434,5
2014 449,8 232,3 217,5 359,7 184,6 175,1 2.221,3 1.177,4 1.043,9 3.030,9 1.594,3 1.436,6
2013 398,7 211,1 187,7 387,8 191,4 196,4 2.183,0 1.167,7 1.015,4 2.969,6 1.570,1 1.399,4
2012 407,0 213,5 193,6 398,4 190,1 208,3 2.226,2 1.211,2 1.014,9 3.031,6 1.614,8 1.416,8
2011 466,9 237,9 229,0 453,0 218,1 234,8 2.287,0 1.270,6 1.016,4 3.206,8 1.726,6 1.480,2
2010 481,1 252,7 228,4 511,1 246,9 264,2 2.256,9 1.267,6 989,3 3.249,1 1.767,2 1.481,9
2009 481,5 252,5 229,0 648,3 322,6 325,8 2.160,5 1.229,8 930,7 3.290,3 1.804,9 1.485,4
2008 684,3 336,8 347,5 693,1 366,9 326,2 2.204,0 1.309,5 894,4 3.581,3 2.013,2 1.568,1
2007 748,8 393,6 355,2 654,3 355,5 298,8 2.173,5 1.300,3 873,2 3.576,6 2.049,4 1.527,2
2006 740,9 394,9 345,9 583,4 324,3 259,1 2.162,7 1.294,4 868,2 3.486,9 2.013,7 1.473,3
2005 663,8 348,7 315,1 569,9 315,5 254,3 2.137,9 1.293,8 844,1 3.371,5 1.958,0 1.413,5
2004 528,6 282,0 246,6 548,0 300,2 247,8 2.094,4 1.270,4 824,1 3.171,0 1.852,5 1.318,5
2003 494,2 263,0 231,2 502,9 267,7 235,3 2.062,5 1.284,3 778,2 3.059,6 1.815,0 1.244,6
2002 467,1 220,5 246,6 496,3 278,6 217,7 1.941,1 1.242,9 698,3 2.904,5 1.741,9 1.162,6
Unitats: Milers (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Temps treballant sense interrupció en l'ocupació actual.

Darrera actualització: 27 de febrer de 2023.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població ocupada
Persones de 16 anys i més que han treballat en una ocupació de forma remunerada, com a mínim una hora durant la setmana de referència, per compte propi o d'altri, incloent-hi les persones temporalment absents que esperen la seva reincorporació. Cal destacar el subcol·lectiu de la població ocupada assalariada que s'obté classificant la població segons la situació professional.

Aspectes metodològics

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font d'informació del mercat de treball. L'EPA és una investigació per mostreig de caràcter continu duta a terme a tot el territori espanyol per l'INE, de periodicitat trimestral. Les dades que es presenten a l'Anuari, però, corresponen a les mitjanes anuals dels resultats trimestrals relatius als següents conceptes:

  • població activa
  • taxa d'activitat
  • població ocupada
  • taxa d'ocupació
  • població desocupada
  • taxa d'atur

L'Idescat elabora una ampliació de resultats anuals de l'EPA que permet analitzar aquestes variables amb més detall i per col·lectius específics:

  • població ocupada (per tipus de jornada, per temps en l'ocupació actual)
  • població ocupada assalariada
  • tipus de llars segons la relació dels seus membres amb l'activitat econòmica

Els termes Agricultura i Indústria fan referència a les seccions A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca) i B-E (Indústries extractives, manufactureres, energia, aigua i residus) de la CCAE-2009.

Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE Rev.1). A partir del 2008, segons la nova CCAE-2009.

Les dades relatives al període 2002-2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat. Més informació a: Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".