Saltar al contingut principal

Població assalariada. Per sector contractant i sexe

Població assalariada. Per sector contractant i sexe Catalunya. 2023
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 3.123,1 4,3
Sector privat 2.633,6 4,4
Sector públic 489,5 3,8
Homes 1.563,8 3,8
Sector privat 1.375,9 4,3
Sector públic 187,9 0,2
Dones 1.559,3 4,9
Sector privat 1.257,7 4,6
Sector públic 301,6 6,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població assalariada. Per sector contractant i sexe Espanya. 2023
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 17.839,3 3,4
Sector privat 14.296,9 3,9
Sector públic 3.542,4 1,5
Homes 9.189,3 2,8
Sector privat 7.689,2 3,0
Sector públic 1.500,1 1,6
Dones 8.650,0 4,0
Sector privat 6.607,7 4,9
Sector públic 2.042,4 1,5
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2024.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població assalariada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant per compte d'altri.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.