Saltar al contingut principal

Població ocupada. Per branques d'activitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població ocupada. Per branques d'activitat. Comarques, àmbits i províncies 2011
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca Indústries extractives Indústries manufac. Subm. energia elèct., gas, vapor i aire condicionat Subm. aigua act. sanej., gestió residus i descontamin. Construcció Comerç engrós/detall, reparació veh. motor i motoc. Transport i emmagatzem. Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i assegurances Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administrat. i serveis auxiliars Ad. Pública, defensa i S. Social obligatòria Educació Activitats sanitàries i de s.socials Activit. artístiques recreatives i d'entreten. Altres serveis Act. llars que ocupen pers. domèst. o produeixen béns/ serveis ús propi Organismes extraterrit. Total
Alt Camp 1.033 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.286 106 100 1.703 1.932 853 626 309 315 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 895 445 862 1.610 1.161 144 810 159 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18.440
Alt Empordà 2.899 99 5.232 237 387 5.107 10.534 2.314 5.530 874 1.071 594 1.739 1.752 3.387 3.586 3.263 1.510 2.038 1.053 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 53.228
Alt Penedès 1.297 155 11.191 182 259 3.262 6.755 2.335 1.940 992 1.123 237 2.112 1.170 2.561 3.377 2.795 530 1.651 463 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 44.409
Alt Urgell 627 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 957 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 950 1.748 401 707 192 167 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 408 207 689 861 828 195 205 122 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.402
Alta Ribagorça 65 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 127 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 256 145 85 326 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 69 195 156 107 67 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.875
Anoia 935 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12.240 157 389 3.296 6.711 2.452 1.727 1.116 862 172 1.756 1.462 2.231 3.438 3.521 690 1.662 593 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 45.483
Bages 1.093 539 16.825 553 608 5.189 10.349 3.304 3.507 1.472 1.888 300 2.834 2.154 4.176 5.730 6.676 1.034 3.160 719 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 72.169
Baix Camp 1.747 363 9.916 1.521 607 6.917 11.193 3.357 5.805 1.322 1.495 356 3.404 3.038 4.514 6.235 5.622 1.305 3.121 1.534 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 73.438
Baix Ebre 2.642 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.510 295 152 2.942 4.826 761 1.376 421 746 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.052 954 1.831 2.119 2.623 355 1.383 659 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 28.813
Baix Empordà 1.574 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.920 350 698 5.510 8.246 1.338 5.496 604 985 637 1.975 1.737 3.128 3.082 3.218 968 2.370 1.702 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 48.660
Baix Llobregat 2.391 380 58.616 2.494 2.280 22.592 50.292 24.045 18.112 12.225 9.039 1.889 17.081 14.388 18.328 22.722 26.642 5.536 14.392 5.801 487 329.732
Baix Penedès 665 226 5.508 227 186 3.027 5.051 2.572 2.321 839 816 236 1.828 1.513 2.164 2.317 2.047 599 1.646 777 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34.600
Barcelonès 4.709 802 101.276 5.925 4.645 46.723 125.928 45.894 63.539 51.597 33.741 7.873 77.001 38.964 54.129 76.789 91.874 21.475 37.277 27.221 1.552 918.933
Berguedà 799 106 2.556 206 118 1.868 1.912 690 1.178 113 313 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 524 436 1.060 1.355 1.294 158 629 84 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.472
Cerdanya 636 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 412 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.457 1.323 262 1.227 159 171 95 443 189 533 658 563 216 322 168 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.975
Conca de Barberà 622 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.325 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 667 1.040 355 555 76 82 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 187 155 403 615 629 54 375 86 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.332
Garraf 759 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.704 453 401 3.670 8.581 3.799 5.718 1.896 1.923 366 3.879 2.248 3.498 5.721 4.676 1.340 2.173 1.134 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 60.132
Garrigues 1.523 83 1.256 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 51 800 1.062 315 492 63 143 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 181 224 440 531 424 67 224 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.012
Garrotxa 598 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.790 86 83 1.984 2.742 789 1.120 274 614 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 922 512 999 1.979 1.921 395 960 543 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23.500
Gironès 1.553 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12.210 324 605 5.991 10.763 3.206 3.890 2.173 1.940 456 3.898 3.544 6.458 8.008 7.160 1.302 3.016 1.720 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 78.387
Maresme 2.473 135 25.683 1.090 968 11.563 28.272 7.176 9.534 5.856 5.666 1.369 10.128 6.600 10.304 13.925 14.938 3.088 6.672 3.274 199 168.913
Montsià 3.986 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.561 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.209 3.163 955 1.665 293 553 98 662 763 1.313 1.885 1.697 177 950 491 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 25.881
Noguera 2.295 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.195 107 119 1.704 2.418 860 754 114 225 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 437 288 891 1.352 813 145 432 179 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.404
Osona 2.062 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16.704 277 498 5.251 8.937 2.335 2.463 1.123 1.442 169 2.569 2.138 2.385 5.156 4.897 758 2.475 666 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 62.356
Pallars Jussà 550 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 326 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 657 722 138 332 158 71 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 153 102 678 446 480 87 260 147 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.401
Pallars Sobirà 215 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 150 45 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 522 294 71 632 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 53 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 106 56 239 283 226 64 133 40 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.234
Pla d'Urgell 1.994 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.599 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 126 1.705 2.320 850 494 206 226 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 468 579 741 1.359 772 314 511 282 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.746
Pla de l'Estany 582 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.504 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.492 1.823 327 371 282 488 67 449 500 710 1.319 1.108 336 444 142 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14.096
Priorat 722 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 468 35 37 444 390 138 309 42 58 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 125 109 363 278 182 64 108 47 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.924
Ribera d'Ebre 879 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 939 753 85 883 961 232 490 67 151 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 275 291 531 712 950 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 300 80 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.655
Ripollès 386 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.966 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 155 1.166 1.417 419 945 112 102 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 368 339 496 859 767 211 292 180 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.261
Segarra 1.026 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.127 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 63 872 1.215 564 343 117 118 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 243 159 421 551 557 109 264 80 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.891
Segrià 8.092 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.014 552 301 6.816 13.000 3.920 3.324 2.200 2.006 170 3.737 2.779 7.736 8.068 7.782 933 3.213 1.674 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 84.458
Selva 1.383 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.817 274 837 6.006 10.044 3.324 8.937 1.146 1.136 521 2.327 2.271 3.037 4.189 3.927 1.149 2.572 819 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 65.976
Solsonès 635 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 789 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 727 671 230 508 100 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 277 167 271 414 359 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 209 46 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.674
Tarragonès 1.531 469 12.893 1.096 846 8.381 12.361 5.304 8.336 1.727 2.348 679 5.910 3.628 8.115 9.046 7.808 1.833 3.175 1.506 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 97.067
Terra Alta 1.052 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 855 117 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 606 525 169 258 57 79 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 111 119 305 226 276 57 139 56 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.047
Urgell 1.633 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.739 72 119 1.543 2.258 647 691 194 227 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 427 180 777 1.203 858 190 374 363 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14.558
Val d'Aran .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 106 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 379 537 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.028 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 110 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 340 81 299 275 394 292 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 263 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.494
Vallès Occidental 1.546 417 71.772 1.895 2.419 24.573 53.712 18.333 17.292 14.625 12.156 2.779 22.357 15.253 17.388 30.710 29.493 6.986 13.382 6.942 407 364.439
Vallès Oriental 1.686 248 39.955 853 1.394 12.851 23.986 9.498 8.268 4.519 3.510 690 8.250 6.450 7.823 11.248 12.263 2.800 6.503 2.544 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 165.449
Catalunya 62.954 5.090 481.023 21.017 19.981 214.264 440.159 154.689 192.164 109.785 88.265 20.376 181.873 118.011 176.409 244.395 257.592 57.613 119.984 64.457 3.817 3.033.916
Metropolità 12.804 1.982 297.303 12.257 11.706 118.303 282.190 104.946 116.745 88.821 64.112 14.600 134.816 81.655 107.972 155.394 175.210 39.884 78.226 45.781 2.757 1.947.467
Comarques Gironines 8.976 352 47.438 1.394 2.808 27.257 45.567 11.718 26.290 5.465 6.337 2.394 11.678 10.653 18.216 23.023 21.364 5.870 11.692 6.160 455 295.107
Camp de Tarragona 5.654 899 30.888 2.802 1.621 18.112 26.917 10.008 15.631 3.477 4.299 1.064 10.520 7.376 14.256 17.784 15.403 3.400 7.589 3.332 168 201.200
Terres de l'Ebre 8.560 186 9.865 1.318 423 6.641 9.476 2.117 3.788 838 1.529 219 2.100 2.126 3.980 4.943 5.545 620 2.771 1.286 64 68.396
Ponent 16.564 302 19.931 871 781 13.440 22.273 7.156 6.098 2.893 2.945 335 5.493 4.208 11.006 13.064 11.207 1.759 5.018 2.634 93 148.069
Comarques Centrals 4.589 729 36.875 1.075 1.268 13.035 21.869 6.560 7.656 2.808 3.717 527 6.205 4.895 7.892 12.654 13.226 1.999 6.473 1.515 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 155.671
Alt Pirineu i Aran 2.151 89 2.080 280 137 4.221 4.769 1.026 4.251 640 600 227 1.486 704 2.633 2.679 2.598 921 1.083 781 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 33.382
Penedès 3.657 551 36.643 1.019 1.236 13.255 27.099 11.159 11.706 4.843 4.725 1.010 9.575 6.393 10.454 14.853 13.039 3.158 7.132 2.968 150 184.624
Barcelona 19.711 2.995 364.385 14.081 13.982 140.803 325.465 119.892 133.213 95.532 71.660 15.886 148.468 91.275 123.930 180.137 199.064 44.381 89.958 49.426 2.975 2.247.218
Girona 9.458 394 47.894 1.441 2.837 28.414 46.654 11.885 27.303 5.565 6.476 2.464 12.083 10.787 18.575 23.593 21.814 6.054 12.006 6.337 464 302.496
Lleida 18.906 390 22.482 1.149 931 17.266 26.596 8.215 9.909 3.534 3.485 506 6.874 4.934 13.504 15.621 13.719 2.560 6.014 3.299 112 180.006
Tarragona 14.879 1.310 46.262 4.346 2.231 27.780 41.444 14.697 21.740 5.154 6.644 1.519 14.449 11.015 20.400 25.044 22.996 4.619 12.006 5.395 267 304.196
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 30 de juny de 2014.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població ocupada
Persones de 16 anys i més que han treballat en una ocupació de forma remunerada, com a mínim una hora durant la setmana de referència, per compte propi o d'altri, incloent-hi les persones temporalment absents que esperen la seva reincorporació. Cal destacar el subcol·lectiu de la població ocupada assalariada que s'obté classificant la població segons la situació professional.

Aspectes metodològics

El cens de població es defineix com el conjunt d'operacions que consisteixen a recopilar, resumir, valorar, analitzar i publicar les dades de caràcter demogràfic, cultural, econòmic i social dels habitants del país i de les seves divisions politicoadministratives referides a un moment donat. Aquesta operació va dirigida a les persones que resideixen en habitatges (ja siguin habitatges familiars o allotjaments) o en establiments col·lectius (hotels, residències, asils, etc.).

Els censos són recomptes exhaustius de la població i totes les persones interrogades tenen l'obligació de contestar amb exactitud. Els censos estan protegits i només se'n poden difondre dades com a informació de caràcter numèric agregat.

Els qüestionaris utilitzats en els diferents censos i padrons no han inclòs sempre les mateixes preguntes ni els mateixos conceptes i, per tant, hi poden haver variacions d'un any a l'altre.

Els Censos de població i habitatges 2011 són una operació estadística d'àmbit estatal, duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i que es realitza per primera vegada per mandat europeu. La data de referència és l'1 de novembre del 2011. L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha col·laborat amb l'INE en la fase de disseny del projecte, donant suport a la campanya de comunicació a Catalunya i participant en el tractament de la informació de determinades variables censals.

Es presenten dades de la població segons la relació amb l'activitat, que inclou informació sobre la professió, la situació professional, les branques d'activitat i els sectors d'activitat. Així mateix, s'incorporen les dades de les feines no remunerades.

En les diverses operacions estadístiques el concepte d'ocupat no va ser sempre el mateix. La comparabilitat entre les dades del dos darrers censos es veu afectada per la no coincidència de les diferents opcions de resposta en la pregunta de relació amb l'activitat; així, l'any 2011 no existeixen les opcions "feines de la llar" i "rebent algun tipus d'ensenyament", que s'han formulat en preguntes a part.

Per a l'any 2011 s'han fet servir la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i la Classificació catalana d'ocupacions (CCO-2011).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".