Saltar al contingut principal

Població ocupada. Per grups professionals. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població ocupada. Per grups professionals. Comarques, àmbits i províncies 2011
Directors i gerents Tècnics científics Tècnics de suport Empleats administratius Treballadors serveis Treballadors qualificats, primari Artesans i treb. qualif. indústria Instal·ladors i muntadors Ocupacions elementals Ocupacions militars Total
Alt Camp 793 2.556 2.371 2.368 2.736 841 2.928 1.810 2.034 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18.440
Alt Empordà 2.609 5.774 5.396 7.307 13.113 2.295 7.590 3.365 5.515 264 53.228
Alt Penedès 2.010 5.723 6.461 6.532 7.261 1.098 6.734 4.474 4.098 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 44.409
Alt Urgell 389 1.493 1.024 1.046 2.069 458 1.503 643 778 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.402
Alta Ribagorça 84 177 238 226 411 60 319 142 219 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.875
Anoia 1.925 5.644 6.164 5.700 8.223 858 7.303 5.159 4.469 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 45.483
Bages 2.771 11.224 9.379 9.219 13.736 1.085 11.396 7.420 5.900 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 72.169
Baix Camp 3.347 11.450 9.685 9.607 14.867 1.237 10.234 5.434 7.544 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 73.438
Baix Ebre 1.056 3.953 3.036 2.955 5.476 1.504 4.246 2.215 4.358 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 28.813
Baix Empordà 2.342 5.807 4.613 6.663 11.604 1.899 8.063 2.598 5.039 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 48.660
Baix Llobregat 17.851 45.666 49.781 54.185 60.758 1.957 37.558 29.104 32.576 296 329.732
Baix Penedès 1.286 3.857 5.064 4.759 7.429 623 4.938 3.202 3.384 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34.600
Barcelonès 56.287 201.399 134.694 143.885 173.233 4.649 70.685 48.074 85.027 998 918.933
Berguedà 482 2.008 1.833 1.545 3.630 603 2.758 1.420 1.168 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.472
Cerdanya 576 1.156 812 1.013 1.997 629 1.354 453 927 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.975
Conca de Barberà 205 979 827 867 1.725 490 1.302 1.151 782 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.332
Garraf 4.131 10.914 8.627 8.076 12.698 660 5.584 3.992 5.368 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 60.132
Garrigues 231 760 792 856 1.434 1.221 1.254 602 855 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.012
Garrotxa 1.176 3.209 2.631 2.563 3.700 512 4.748 2.449 2.494 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23.500
Gironès 3.321 14.027 10.066 11.316 14.605 1.200 10.725 4.718 8.295 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 78.387
Maresme 12.398 27.876 24.904 23.698 33.439 2.926 19.218 10.478 13.734 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 168.913
Montsià 992 2.570 2.161 3.080 4.592 2.412 3.859 2.540 3.662 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 25.881
Noguera 522 1.815 1.389 1.829 2.578 1.670 2.410 1.612 1.572 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.404
Osona 2.917 8.906 7.807 8.248 9.511 1.388 12.237 5.472 5.824 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 62.356
Pallars Jussà 191 807 572 515 1.226 422 799 312 503 55 5.401
Pallars Sobirà 204 436 312 465 709 182 528 150 249 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.234
Pla d'Urgell 498 2.059 1.675 1.895 2.214 1.130 2.521 1.580 2.167 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.746
Pla de l'Estany 613 1.974 1.801 1.946 1.730 445 3.038 1.306 1.178 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14.096
Priorat 151 423 375 432 731 599 653 185 375 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.924
Ribera d'Ebre 160 1.264 1.125 692 1.754 659 1.440 524 1.030 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.655
Ripollès 526 1.326 1.073 1.009 2.263 424 2.061 1.284 1.278 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.261
Segarra 282 1.038 1.011 1.147 1.094 621 1.829 1.639 1.229 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.891
Segrià 3.633 13.738 8.894 11.341 16.359 4.783 9.648 7.450 8.492 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 84.458
Selva 3.087 6.839 7.642 8.396 14.227 1.285 10.258 5.916 8.303 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 65.976
Solsonès 180 720 548 576 1.052 465 1.015 534 583 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.674
Tarragonès 3.984 17.291 15.004 14.238 19.006 1.219 10.475 6.445 9.169 237 97.067
Terra Alta 142 363 428 461 713 966 1.087 440 448 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.047
Urgell 614 1.628 1.578 1.667 2.359 896 2.554 1.433 1.813 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14.558
Val d'Aran 450 711 596 694 848 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 420 141 588 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.494
Vallès Occidental 22.181 60.856 55.184 53.766 61.183 1.778 43.927 30.494 34.600 470 364.439
Vallès Oriental 8.498 21.429 27.079 24.698 26.850 1.463 23.391 15.485 16.451 106 165.449
Catalunya 165.091 511.844 424.649 441.479 565.141 49.657 354.588 223.844 294.079 3.544 3.033.916
Metropolità 117.215 357.227 291.642 300.231 355.464 12.773 194.780 133.636 182.388 2.112 1.947.467
Comarques Gironines 13.674 38.955 33.222 39.200 61.243 8.060 46.483 21.635 32.104 532 295.107
Camp de Tarragona 8.479 32.699 28.262 27.510 39.065 4.387 25.592 15.025 19.904 278 201.200
Terres de l'Ebre 2.350 8.149 6.750 7.188 12.534 5.541 10.632 5.719 9.498 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 68.396
Ponent 5.779 21.039 15.338 18.735 26.038 10.321 20.215 14.316 16.129 161 148.069
Comarques Centrals 6.349 22.858 19.566 19.588 27.928 3.541 27.405 14.847 13.475 113 155.671
Alt Pirineu i Aran 1.893 4.779 3.553 3.959 7.259 1.796 4.923 1.841 3.263 116 33.382
Penedès 9.353 26.138 26.316 25.067 35.610 3.240 24.559 16.826 17.319 196 184.624
Barcelona 131.464 401.580 331.928 339.517 410.465 18.437 240.712 161.570 209.180 2.366 2.247.218
Girona 14.063 39.970 33.879 40.073 62.896 8.538 47.635 21.936 32.917 588 302.496
Lleida 7.449 25.589 18.766 22.431 32.752 12.131 25.079 16.393 19.197 218 180.006
Tarragona 12.115 44.705 40.076 39.458 59.028 10.551 41.162 23.945 32.785 373 304.196
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Codis de la Classificació catalana d'ocupacions (CCO-2011). El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 30 de juny de 2014.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població ocupada
Persones de 16 anys i més que han treballat en una ocupació de forma remunerada, com a mínim una hora durant la setmana de referència, per compte propi o d'altri, incloent-hi les persones temporalment absents que esperen la seva reincorporació. Cal destacar el subcol·lectiu de la població ocupada assalariada que s'obté classificant la població segons la situació professional.

Aspectes metodològics

El cens de població es defineix com el conjunt d'operacions que consisteixen a recopilar, resumir, valorar, analitzar i publicar les dades de caràcter demogràfic, cultural, econòmic i social dels habitants del país i de les seves divisions politicoadministratives referides a un moment donat. Aquesta operació va dirigida a les persones que resideixen en habitatges (ja siguin habitatges familiars o allotjaments) o en establiments col·lectius (hotels, residències, asils, etc.).

Els censos són recomptes exhaustius de la població i totes les persones interrogades tenen l'obligació de contestar amb exactitud. Els censos estan protegits i només se'n poden difondre dades com a informació de caràcter numèric agregat.

Els qüestionaris utilitzats en els diferents censos i padrons no han inclòs sempre les mateixes preguntes ni els mateixos conceptes i, per tant, hi poden haver variacions d'un any a l'altre.

Els Censos de població i habitatges 2011 són una operació estadística d'àmbit estatal, duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i que es realitza per primera vegada per mandat europeu. La data de referència és l'1 de novembre del 2011. L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha col·laborat amb l'INE en la fase de disseny del projecte, donant suport a la campanya de comunicació a Catalunya i participant en el tractament de la informació de determinades variables censals.

Es presenten dades de la població segons la relació amb l'activitat, que inclou informació sobre la professió, la situació professional, les branques d'activitat i els sectors d'activitat. Així mateix, s'incorporen les dades de les feines no remunerades.

En les diverses operacions estadístiques el concepte d'ocupat no va ser sempre el mateix. La comparabilitat entre les dades del dos darrers censos es veu afectada per la no coincidència de les diferents opcions de resposta en la pregunta de relació amb l'activitat; així, l'any 2011 no existeixen les opcions "feines de la llar" i "rebent algun tipus d'ensenyament", que s'han formulat en preguntes a part.

Per a l'any 2011 s'han fet servir la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i la Classificació catalana d'ocupacions (CCO-2011).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".