Saltar al contingut principal
Població desocupada. Per grups d'edat i sexe Catalunya
16-24 anys Homes Dones 25-54 anys Homes Dones 55 anys i més Homes Dones Total Homes Dones 16-64 anys Homes Dones
2022 82,2 40,5 41,6 236,7 115,9 120,9 57,9 27,1 30,8 376,8 183,5 193,3 374,8 182,4 192,5
2021 89,4 46,9 42,5 298,6 134,7 164,0 62,1 27,8 34,3 450,1 209,3 240,7 448,7 208,3 240,4
2020 100,4 56,4 44,0 320,8 151,2 169,6 61,1 30,7 30,4 482,3 238,3 244,0 481,0 238,0 242,9
2019 81,7 46,5 35,3 280,5 135,8 144,7 64,2 32,1 32,1 426,4 214,3 212,1 424,2 213,6 210,6
2018 80,9 46,4 34,5 290,0 138,9 151,1 65,5 33,7 31,8 436,4 219,0 217,4 435,6 218,7 216,9
2017 84,6 48,2 36,4 341,5 162,3 179,2 81,1 38,0 43,1 507,2 248,5 258,7 505,6 247,7 257,8
2016 90,5 49,0 41,5 415,6 196,9 218,7 87,6 43,7 43,9 593,6 289,6 304,1 592,2 288,7 303,5
2015 115,2 62,9 52,3 484,0 238,1 245,9 103,9 55,9 48,0 703,1 356,9 346,2 701,5 356,1 345,4
2014 134,0 72,9 61,1 548,3 286,8 261,5 91,0 54,9 36,1 773,3 414,6 358,7 772,3 414,2 358,1
2013 153,7 88,2 65,5 649,0 349,2 299,8 90,5 51,5 39,1 893,2 488,9 404,4 891,5 487,2 404,3
2012 157,8 86,6 71,1 641,0 352,5 288,5 82,0 48,4 33,6 880,7 487,5 393,2 879,3 486,4 392,9
2011 146,5 84,8 61,7 547,1 301,0 246,0 66,4 39,7 26,7 760,0 425,5 334,5 759,4 425,2 334,2
2010 137,1 84,7 52,3 499,7 282,8 216,9 59,9 36,2 23,8 696,7 403,7 293,0 696,0 403,1 292,9
2009 137,3 83,6 53,6 452,0 264,7 187,3 47,6 26,8 20,8 636,9 375,1 261,8 636,3 374,8 261,5
2008 79,8 47,8 31,9 246,7 139,3 107,4 23,0 13,0 10,1 349,6 200,1 149,5 349,2 199,9 149,2
2007 53,5 27,2 26,3 171,8 81,8 90,0 22,2 12,4 9,8 247,5 121,4 126,1 247,2 121,2 126,0
2006 59,4 29,3 30,1 165,7 73,3 92,4 17,0 8,8 8,1 242,1 111,5 130,6 241,6 111,1 130,6
2005 66,1 37,2 29,0 164,3 74,3 90,0 19,9 11,2 8,7 250,4 122,8 127,6 250,0 122,5 127,6
2004 88,8 44,7 44,0 224,5 98,9 125,6 28,1 16,7 11,4 341,3 160,3 181,0 341,2 160,3 180,9
2003 96,8 56,0 40,8 229,5 94,2 135,3 23,0 13,2 9,9 349,3 163,3 186,0 349,0 163,1 185,8
2002 90,6 50,6 39,9 213,4 84,5 128,9 24,7 12,7 12,0 328,7 147,9 180,8 328,1 147,4 180,7
Unitats: Milers (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Darrera actualització: 27 de febrer de 2023.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població desocupada
Persones de 16 anys i més que no treballen, cerquen feina i estan disponibles per treballar. Inclou els que cerquen la primera feina i els que ja han treballat anteriorment.

Aspectes metodològics

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font d'informació del mercat de treball. L'EPA és una investigació per mostreig de caràcter continu duta a terme a tot el territori espanyol per l'INE, de periodicitat trimestral. Les dades que es presenten a l'Anuari, però, corresponen a les mitjanes anuals dels resultats trimestrals relatius als següents conceptes:

  • població activa
  • taxa d'activitat
  • població ocupada
  • taxa d'ocupació
  • població desocupada
  • taxa d'atur

L'Idescat elabora una ampliació de resultats anuals de l'EPA que permet analitzar aquestes variables amb més detall i per col·lectius específics:

  • població ocupada (per tipus de jornada, per temps en l'ocupació actual)
  • població ocupada assalariada
  • tipus de llars segons la relació dels seus membres amb l'activitat econòmica

Els termes Agricultura i Indústria fan referència a les seccions A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca) i B-E (Indústries extractives, manufactureres, energia, aigua i residus) de la CCAE-2009.

Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE Rev.1). A partir del 2008, segons la nova CCAE-2009.

Les dades relatives al període 2002-2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat. Més informació a: Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".