Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2023
Homes Dones Total
Alt Camp 942,7 1.265,5 2.208,2
Alt Empordà 2.383,2 3.346,2 5.729,3
Alt Penedès 2.004,2 2.907,4 4.911,6
Alt Urgell 306,1 408,2 714,3
Alta Ribagorça 28,7 46,7 75,3
Anoia 2.619,0 4.097,0 6.716,0
Aran 75,7 87,6 163,2
Bages 3.811,5 5.099,1 8.910,6
Baix Camp 3.918,4 5.849,9 9.768,3
Baix Ebre 1.538,5 2.056,8 3.595,3
Baix Empordà 1.970,0 2.588,2 4.558,2
Baix Llobregat 14.104,1 19.841,7 33.945,8
Baix Penedès 2.777,2 4.120,5 6.897,7
Barcelonès 42.432,8 53.154,0 95.586,8
Berguedà 666,6 1.014,9 1.681,5
Cerdanya 185,3 252,2 437,6
Conca de Barberà 300,5 411,1 711,6
Garraf 3.243,7 4.312,8 7.556,4
Garrigues 315,1 354,8 669,9
Garrotxa 916,0 1.055,6 1.971,6
Gironès 3.780,8 4.728,4 8.509,3
Maresme 8.843,9 12.104,7 20.948,6
Moianès 224,8 329,0 553,8
Montsià 1.352,0 1.926,2 3.278,2
Noguera 739,8 936,2 1.676,0
Osona 2.996,0 4.040,2 7.036,2
Pallars Jussà 238,9 251,6 490,5
Pallars Sobirà 74,6 86,3 160,9
Pla d'Urgell 553,2 837,4 1.390,6
Pla de l'Estany 461,2 554,4 1.015,7
Priorat 132,2 165,7 297,8
Ribera d'Ebre 391,0 539,0 930,0
Ripollès 355,1 459,4 814,5
Segarra 304,9 419,8 724,7
Segrià 3.754,4 5.336,2 9.090,7
Selva 3.289,3 4.509,8 7.799,0
Solsonès 201,9 263,8 465,7
Tarragonès 4.985,9 7.166,3 12.152,3
Terra Alta 157,2 192,6 349,8
Urgell 603,6 909,1 1.512,7
Vallès Occidental 18.775,8 26.178,1 44.953,9
Vallès Oriental 8.098,8 11.317,7 19.416,5
Catalunya 144.854,4 195.521,9 340.376,3
Metropolità 92.316,4 122.687,3 215.003,8
Comarques Gironines 13.155,6 17.241,9 30.397,5
Camp de Tarragona 10.279,7 14.858,5 25.138,2
Terres de l'Ebre 3.438,7 4.714,7 8.153,4
Ponent 6.270,9 8.793,6 15.064,5
Comarques Centrals 7.914,1 10.778,8 18.692,8
Alt Pirineu i Aran 909,2 1.132,6 2.041,8
Penedès 10.569,7 15.314,6 25.884,3
Barcelona 107.844,7 144.430,1 252.274,8
Girona 13.280,5 17.409,2 30.689,7
Lleida 7.233,5 9.989,0 17.222,5
Tarragona 16.495,7 23.693,7 40.189,3
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.

Darrera actualització: 10 de gener de 2024.

ATUREG

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de les demandes d'ocupació i de l'atur registrat (ATUREG).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Atur registrat
Persones de 16 anys i més sense ocupació que, en un mes concret, tenen demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia d'aquest mes a les oficines de treball de la Generalitat o de l'INEM, llevat dels col·lectius següents: treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb l'ocupació, treballadors que demanin exclusivament un treball de característiques específiques (com ara una feina a l'estranger) i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació. També se n'exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.

Aspectes metodològics

Les dades d'atur provenen de dos tipus de fonts: les estadístiques elaborades per organismes especialitzats en la producció d'informació estadística i les que resulten de la gestió de determinades institucions amb competències en matèria de treball.

Cal assenyalar que, amb motiu d'aquesta diversitat de fonts, es presenten tres tipus d'estadístiques sobre l'atur:

  • població desocupada (atur estimat), obtingut per mitjà de l'EPA.
  • atur registrat a partir de dades de les oficines de treball de la Generalitat i de l'Inem.
  • població desocupada procedent del Cens de població.

El segon tipus d'estadístiques s'obté dels registres administratius dels organismes competents, els quals normalment n'elaboren i en difonen les dades. Destaquen les dades d'atur registrat per comarques que facilita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Pel que fa a les dades d'atur registrat, cal indicar que a partir de maig del 2005 s'adopta un nou model de gestió de dades anomenat SISPE (sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació), que implica canvis en la recollida i el tractament de les dades, cosa que ha suposat un trencament de la sèrie d'atur registrat. L'Anuari presenta les dades provincials revisades des del febrer del 2001 fins al desembre del 2004.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".