Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Homes Dones Total
Alt Camp 1.286,1 1.636,8 2.922,9
Alt Empordà 3.763,7 4.659,2 8.423,0
Alt Penedès 2.513,1 3.372,5 5.885,6
Alt Urgell 411,7 532,7 944,3
Alta Ribagorça 67,9 74,8 142,7
Anoia 3.342,2 4.847,8 8.190,0
Aran 205,8 192,1 397,9
Bages 4.781,5 6.001,2 10.782,7
Baix Camp 5.594,5 7.637,8 13.232,3
Baix Ebre 2.172,7 2.536,4 4.709,1
Baix Empordà 3.155,1 3.791,8 6.946,9
Baix Llobregat 18.734,7 25.122,3 43.856,9
Baix Penedès 3.704,3 4.982,8 8.687,2
Barcelonès 56.657,9 67.636,9 124.294,8
Berguedà 878,1 1.145,7 2.023,7
Cerdanya 259,4 367,8 627,2
Conca de Barberà 423,2 486,5 909,7
Garraf 4.012,9 5.294,5 9.307,4
Garrigues 390,2 420,8 810,9
Garrotxa 1.085,3 1.277,5 2.362,8
Gironès 5.033,4 5.728,3 10.761,7
Maresme 11.665,0 15.283,2 26.948,2
Moianès 248,2 363,1 611,3
Montsià 1.819,7 2.431,3 4.251,1
Noguera 938,1 1.156,3 2.094,4
Osona 3.608,1 4.558,9 8.167,0
Pallars Jussà 310,6 346,1 656,7
Pallars Sobirà 137,6 161,6 299,2
Pla d'Urgell 775,2 974,3 1.749,5
Pla de l'Estany 558,4 646,2 1.204,6
Priorat 198,0 228,3 426,3
Ribera d'Ebre 555,5 638,5 1.194,0
Ripollès 464,8 559,0 1.023,7
Segarra 379,2 521,4 900,6
Segrià 5.643,0 7.105,7 12.748,7
Selva 4.744,6 6.110,0 10.854,6
Solsonès 248,2 308,5 556,7
Tarragonès 6.989,8 9.594,8 16.584,6
Terra Alta 200,2 230,6 430,7
Urgell 790,3 1.102,7 1.893,0
Vallès Occidental 23.183,0 31.603,0 54.786,0
Vallès Oriental 9.797,1 13.767,5 23.564,6
Catalunya 191.728,2 245.437,3 437.165,6
Metropolità 120.116,2 153.499,2 273.615,3
Comarques Gironines 18.805,3 22.772,1 41.577,4
Camp de Tarragona 14.491,6 19.584,3 34.075,9
Terres de l'Ebre 4.748,1 5.836,8 10.584,9
Ponent 8.915,9 11.281,3 20.197,2
Comarques Centrals 9.789,3 12.449,8 22.239,2
Alt Pirineu i Aran 1.393,0 1.675,0 3.068,0
Penedès 13.468,8 18.338,8 31.807,7
Barcelona 139.454,2 179.042,4 318.496,6
Girona 18.985,3 23.027,6 42.012,9
Lleida 10.344,7 12.963,3 23.308,1
Tarragona 22.944,0 30.404,0 53.348,0
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.

Darrera actualització: 14 de gener de 2022. Propera actualització: 3 de gener de 2023

Estadística ATUREG

Nota metodològica

Definició de conceptes

Atur registrat
Persones de 16 anys i més sense ocupació que, en un mes concret, tenen demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia d'aquest mes a les oficines de treball de la Generalitat o de l'INEM, llevat dels col·lectius següents: treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb l'ocupació, treballadors que demanin exclusivament un treball de característiques específiques (com ara una feina a l'estranger) i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació. També se n'exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.

Aspectes metodològics

Les dades d'atur provenen de dos tipus de fonts: les estadístiques elaborades per organismes especialitzats en la producció d'informació estadística i les que resulten de la gestió de determinades institucions amb competències en matèria de treball.

Cal assenyalar que, amb motiu d'aquesta diversitat de fonts, es presenten tres tipus d'estadístiques sobre l'atur:

  • població desocupada (atur estimat), obtingut per mitjà de l'EPA.
  • atur registrat a partir de dades de les oficines de treball de la Generalitat i de l'Inem.
  • població desocupada procedent del Cens de població.

El segon tipus d'estadístiques s'obté dels registres administratius dels organismes competents, els quals normalment n'elaboren i en difonen les dades. Destaquen les dades d'atur registrat per comarques que facilita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Pel que fa a les dades d'atur registrat, cal indicar que a partir de maig del 2005 s'adopta un nou model de gestió de dades anomenat SISPE (sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació), que implica canvis en la recollida i el tractament de les dades, cosa que ha suposat un trencament de la sèrie d'atur registrat. L'Anuari presenta les dades provincials revisades des del febrer del 2001 fins al desembre del 2004.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".