Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per branques d'activitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. Per branques d'activitat (CCAE-2009). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2023
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01, 02, 03) Indústries extractives, energia, aigua i residus (05-09, 35-39) Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (10-18) Química i cautxú (19-22) Metal·lúrgia (23-25) Maquinària, material elèctric i de transport (26-33) Construcció (41, 42, 43) Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes (45-46) Comerç detall (47) Transport i emmagatzematge (49-53) Hostaleria (55-56) Informació i comunicacions (58-63) Activitats financeres i assegurances (64-66) Activitats immobiliàries, professionals i tècniques (68-75) Activitats administratives i serveis auxiliars (78-82, 77) Administració pública (84) Educació (85) Sanitat i serveis socials (86-88) Activitats culturals i esportives, i altres serveis (90-94, 95-99) Sense ocupació anterior Total
Alt Camp 116,9 16,2 138,4 38,1 87,2 77,3 122,3 87,9 167,3 78,2 185,9 16,2 10,6 52,8 459,3 80,2 74,7 129,0 107,2 162,6 2.208,2
Alt Empordà 191,2 36,2 218,3 20,2 42,4 89,3 518,0 270,2 839,0 171,1 1.029,7 73,3 54,5 158,6 684,5 193,4 76,0 228,7 316,4 518,4 5.729,3
Alt Penedès 168,7 33,1 421,2 87,0 83,4 182,5 297,0 247,4 459,5 159,2 388,3 64,9 36,4 159,3 955,2 256,7 69,8 273,6 253,0 315,2 4.911,6
Alt Urgell 23,0 11,9 32,3 2,0 4,8 16,6 51,9 30,4 82,7 16,7 116,7 6,3 10,7 24,3 68,7 61,7 12,3 41,5 46,7 53,1 714,3
Alta Ribagorça 1,3 1,3 3,0 1,0 1,0 1,0 6,6 3,0 6,7 0,6 23,0 0,8 0,2 1,4 5,5 7,4 0,7 3,4 4,0 3,5 75,3
Anoia 110,8 70,1 567,4 75,4 148,7 145,0 423,5 328,7 659,7 190,3 483,1 78,2 47,4 198,3 1.345,9 382,9 114,2 347,3 333,5 665,6 6.716,0
Aran 2,1 0,6 1,8 0,0 1,4 2,3 22,7 4,9 15,2 4,3 35,9 3,6 5,0 10,8 8,1 15,1 4,1 9,6 13,0 3,0 163,2
Bages 147,9 89,6 605,8 101,5 205,0 273,8 780,6 386,4 820,2 229,8 630,3 101,1 80,3 310,2 1.775,5 454,3 149,8 518,2 469,3 780,9 8.910,6
Baix Camp 370,6 67,7 313,2 89,3 130,9 130,7 919,6 481,3 1.082,0 273,4 1.328,7 97,7 83,0 338,7 1.414,7 330,4 252,7 505,7 726,0 832,2 9.768,3
Baix Ebre 281,7 23,8 144,8 73,9 29,3 66,9 325,9 240,7 366,2 89,7 410,6 32,3 27,8 110,8 416,1 207,3 91,6 199,2 186,8 270,2 3.595,3
Baix Empordà 114,0 31,8 201,4 31,4 51,0 39,9 559,7 219,8 552,8 95,2 810,3 44,3 43,1 182,6 456,5 225,2 72,6 174,5 348,6 303,5 4.558,2
Baix Llobregat 171,2 320,9 1.207,8 545,6 808,6 1.176,2 2.526,4 1.982,2 3.626,8 1.284,7 2.509,2 710,8 386,8 1.707,3 6.306,5 1.897,7 709,8 1.869,8 2.082,3 2.115,1 33.945,7
Baix Penedès 108,7 50,4 209,1 91,4 95,7 136,3 605,8 305,3 764,7 248,2 807,1 82,8 37,3 296,0 1.390,0 286,5 138,3 360,0 409,0 475,2 6.897,7
Barcelonès 349,0 908,3 2.635,0 844,7 919,8 1.850,0 6.577,3 4.849,3 10.740,3 3.220,8 9.398,2 3.576,2 1.375,8 6.842,5 15.924,8 2.292,3 3.545,8 5.428,3 7.776,2 6.532,4 95.586,7
Berguedà 38,9 17,2 148,1 19,2 22,1 37,9 121,6 77,8 177,0 31,5 169,9 16,6 15,3 60,6 255,3 114,1 45,3 115,1 78,5 119,4 1.681,5
Cerdanya 1,2 4,3 12,3 1,5 2,6 1,9 47,8 26,7 46,2 9,3 108,8 7,3 7,2 23,2 36,7 22,6 12,8 17,8 35,1 12,5 437,6
Conca de Barberà 20,1 4,0 58,1 6,1 22,8 36,8 52,9 22,5 56,1 18,6 77,8 6,0 5,9 16,8 128,8 50,4 22,5 31,4 33,8 40,2 711,6
Garraf 65,6 48,6 220,3 72,7 148,3 224,9 617,7 377,1 940,0 188,0 907,7 169,8 84,1 387,1 1.185,9 313,3 194,8 434,6 522,4 453,8 7.556,4
Garrigues 66,1 5,7 38,0 7,6 30,8 12,2 54,3 35,6 52,1 22,6 68,8 8,5 1,6 9,6 81,5 50,0 12,9 36,4 36,3 39,3 669,9
Garrotxa 33,9 4,7 242,6 62,8 31,3 45,1 98,2 96,9 165,8 48,6 182,2 21,8 17,3 41,3 464,2 80,1 29,8 122,2 120,3 62,7 1.971,6
Gironès 186,5 59,7 682,7 62,8 116,0 114,9 781,8 417,0 837,0 248,9 837,2 111,8 108,3 279,1 1.441,3 314,6 141,4 463,7 508,6 796,0 8.509,2
Maresme 295,3 181,3 1.582,2 248,3 272,3 358,7 1.671,7 1.372,9 2.234,5 538,3 2.020,3 454,0 244,9 1.006,5 2.842,8 858,8 517,9 1.327,1 1.492,9 1.427,7 20.948,6
Moianès 7,8 2,5 94,7 6,6 14,3 13,5 27,5 33,2 52,1 14,4 40,8 11,1 7,5 18,0 70,7 37,7 17,7 43,2 25,9 14,7 553,7
Montsià 245,5 32,6 151,0 56,4 50,2 100,6 226,2 232,9 337,4 85,8 423,8 24,8 21,6 72,6 433,3 154,1 59,0 161,6 173,5 235,4 3.278,3
Noguera 188,8 6,8 102,3 7,7 41,2 33,2 138,6 167,3 150,6 44,2 135,0 11,9 10,1 32,0 160,9 117,9 27,2 82,9 52,1 165,3 1.676,0
Osona 133,9 26,3 870,4 97,1 199,3 272,8 393,1 260,3 603,9 136,7 434,1 76,8 70,3 202,7 1.430,8 320,7 181,2 359,2 306,3 660,1 7.036,2
Pallars Jussà 35,2 3,8 26,8 2,8 0,3 1,6 60,3 14,1 40,3 14,9 61,8 8,3 4,6 11,7 53,8 47,8 6,4 39,4 28,3 28,3 490,5
Pallars Sobirà 5,7 0,4 3,3 0,8 1,0 1,8 15,2 4,8 10,3 5,1 36,1 3,4 2,6 7,0 7,8 24,2 4,0 8,6 14,3 4,6 160,9
Pla d'Urgell 187,7 8,8 85,9 12,8 39,8 32,1 58,3 122,8 112,3 35,8 82,1 11,9 6,6 23,4 234,0 68,3 18,3 73,7 50,3 125,6 1.390,6
Pla de l'Estany 26,7 5,7 92,5 4,4 31,3 35,0 69,4 51,8 77,2 26,9 99,8 18,7 9,9 35,8 172,3 54,5 19,3 90,3 45,7 48,6 1.015,7
Priorat 38,1 0,0 35,8 0,0 5,5 4,6 11,7 6,7 19,1 7,8 37,2 3,1 1,6 8,6 24,0 32,5 11,0 16,5 12,2 21,8 297,8
Ribera d'Ebre 149,9 5,5 47,7 15,0 9,3 11,7 78,7 43,4 62,8 18,3 72,7 5,3 11,2 18,3 85,3 105,9 26,5 48,0 43,7 70,7 930,0
Ripollès 12,7 1,1 69,5 22,1 30,3 20,5 49,2 29,8 71,0 17,5 88,7 10,4 8,2 26,8 132,9 38,4 17,7 58,1 64,2 45,6 814,5
Segarra 42,2 9,2 104,5 7,5 15,5 32,8 40,8 33,8 46,2 11,7 69,1 7,1 5,2 15,2 128,9 28,8 10,2 38,7 28,2 49,2 724,7
Segrià 719,6 49,5 360,6 29,9 87,5 87,2 689,8 973,1 828,3 306,4 858,0 94,9 79,1 257,7 1.417,3 371,8 150,3 471,9 446,5 811,4 9.090,7
Selva 145,0 71,3 547,7 103,1 122,2 140,7 650,7 369,2 770,2 304,9 1.085,3 94,3 48,4 241,4 1.348,7 279,3 117,0 383,6 465,5 510,5 7.799,0
Solsonès 26,4 4,5 26,6 5,3 14,5 22,0 31,4 22,9 38,1 8,8 67,8 4,6 3,5 12,0 63,0 27,9 10,6 30,4 21,5 23,8 465,7
Tarragonès 225,1 95,7 294,8 128,8 160,7 192,2 1.166,4 479,7 1.341,7 435,6 1.683,1 142,6 120,0 501,9 1.816,8 670,0 260,1 578,2 814,3 1.044,7 12.152,3
Terra Alta 41,1 1,6 33,1 5,3 7,6 4,6 23,6 15,7 19,8 8,5 32,3 4,8 3,8 13,9 30,7 38,4 9,8 18,2 16,3 20,9 349,8
Urgell 136,4 5,6 122,5 18,3 29,8 27,3 110,6 117,2 133,2 33,6 139,3 10,2 10,4 33,6 211,6 81,7 22,5 86,3 57,5 125,2 1.512,7
Vallès Occidental 283,2 410,3 2.368,3 900,6 959,4 1.553,1 3.780,1 2.436,6 4.391,7 1.322,0 3.089,9 885,4 438,6 2.511,2 8.247,4 1.054,4 1.055,8 2.237,5 3.275,8 3.752,6 44.953,9
Vallès Oriental 162,8 141,7 1.026,9 649,5 504,2 846,6 1.289,6 1.214,3 1.772,2 673,5 1.288,8 297,8 192,0 944,5 3.855,5 731,3 522,3 867,7 1.207,1 1.228,2 19.416,5
Catalunya 5.678,7 2.870,0 16.148,6 4.556,7 5.579,1 8.454,1 26.094,6 18.493,9 35.569,8 10.680,3 32.354,9 7.411,8 3.738,2 17.206,0 57.573,2 12.780,7 8.836,5 18.330,9 23.048,8 24.969,3 340.376,3
Metropolità 1.262,9 1.962,8 8.851,3 3.190,2 3.465,6 5.788,9 15.852,2 11.862,5 22.782,7 7.044,8 18.316,2 5.927,4 2.642,4 13.017,4 37.191,4 6.844,3 6.358,5 11.743,4 15.839,9 15.058,8 215.003,7
Comarques Gironines 710,0 210,4 2.054,6 306,7 424,3 485,4 2.727,0 1.454,7 3.313,0 913,1 4.133,1 374,7 289,7 965,6 4.700,3 1.185,5 473,8 1.521,2 1.869,3 2.285,2 30.397,5
Camp de Tarragona 770,7 183,5 840,3 262,3 407,0 441,5 2.273,0 1.078,2 2.666,2 813,6 3.312,7 265,5 221,1 918,8 3.843,5 1.163,6 620,9 1.260,8 1.693,4 2.101,6 25.138,2
Terres de l'Ebre 718,2 63,5 376,5 150,6 96,3 183,7 654,5 532,7 786,3 202,3 939,3 67,3 64,3 215,6 965,3 505,8 186,9 426,9 420,3 597,2 8.153,4
Ponent 1.340,8 85,5 813,8 83,9 244,7 224,8 1.092,4 1.449,9 1.322,6 454,2 1.352,2 144,5 112,9 371,4 2.234,2 718,5 241,3 789,9 670,9 1.315,9 15.064,5
Comarques Centrals 357,4 141,3 1.728,2 231,6 459,8 621,1 1.368,0 785,6 1.697,3 418,7 1.343,3 208,0 173,6 601,3 3.603,0 969,9 401,4 1.066,2 902,6 1.614,5 18.692,8
Alt Pirineu i Aran 68,4 22,3 79,5 8,2 11,2 25,3 204,4 83,9 201,2 50,8 382,3 29,8 30,2 78,3 180,6 178,8 40,2 120,3 141,3 104,9 2.041,8
Penedès 450,2 200,7 1.404,4 323,1 470,2 683,3 1.923,1 1.246,5 2.800,5 782,7 2.575,8 394,7 204,1 1.037,5 4.854,9 1.214,3 513,5 1.402,3 1.511,3 1.891,3 25.884,3
Barcelona 1.934,4 2.251,5 11.749,2 3.650,7 4.290,0 6.937,2 18.519,4 13.567,5 26.481,7 7.993,7 21.362,0 6.440,8 2.979,3 14.347,8 44.209,3 8.715,0 7.123,6 13.826,8 17.827,1 18.067,7 252.274,8
Girona 712,0 211,8 2.063,4 305,0 421,3 485,0 2.755,6 1.476,3 3.349,8 915,2 4.215,9 383,8 294,6 983,0 4.718,4 1.196,7 482,8 1.531,3 1.895,0 2.292,7 30.689,7
Lleida 1.434,6 109,2 910,1 96,6 268,8 270,4 1.286,3 1.534,0 1.521,2 507,4 1.717,9 171,6 141,7 444,7 2.446,7 913,3 284,0 925,1 804,1 1.435,0 17.222,5
Tarragona 1.597,7 297,4 1.425,9 504,3 599,0 761,5 3.533,3 1.916,2 4.217,2 1.264,1 5.059,1 415,6 322,7 1.430,4 6.198,8 1.955,8 946,1 2.047,7 2.522,7 3.173,9 40.189,3
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.

Darrera actualització: 10 de gener de 2024.

ATUREG

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de les demandes d'ocupació i de l'atur registrat (ATUREG).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Atur registrat
Persones de 16 anys i més sense ocupació que, en un mes concret, tenen demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia d'aquest mes a les oficines de treball de la Generalitat o de l'INEM, llevat dels col·lectius següents: treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb l'ocupació, treballadors que demanin exclusivament un treball de característiques específiques (com ara una feina a l'estranger) i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació. També se n'exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.

Aspectes metodològics

Les dades d'atur provenen de dos tipus de fonts: les estadístiques elaborades per organismes especialitzats en la producció d'informació estadística i les que resulten de la gestió de determinades institucions amb competències en matèria de treball.

Cal assenyalar que, amb motiu d'aquesta diversitat de fonts, es presenten tres tipus d'estadístiques sobre l'atur:

  • població desocupada (atur estimat), obtingut per mitjà de l'EPA.
  • atur registrat a partir de dades de les oficines de treball de la Generalitat i de l'Inem.
  • població desocupada procedent del Cens de població.

El segon tipus d'estadístiques s'obté dels registres administratius dels organismes competents, els quals normalment n'elaboren i en difonen les dades. Destaquen les dades d'atur registrat per comarques que facilita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Pel que fa a les dades d'atur registrat, cal indicar que a partir de maig del 2005 s'adopta un nou model de gestió de dades anomenat SISPE (sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació), que implica canvis en la recollida i el tractament de les dades, cosa que ha suposat un trencament de la sèrie d'atur registrat. L'Anuari presenta les dades provincials revisades des del febrer del 2001 fins al desembre del 2004.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".