Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per grups professionals. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. Per grups professionals (CCO-2011). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2023
Directors i gerents Tècnics i professionals científics, intel·lectuals Tècnics i professionals suport Empleats oficina, comptables i administratius Treballadors restauració, personals i venedors Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres Artesans, treballadors indústries i construcció Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors Ocupacions elementals Ocupacions militars Total
Alt Camp 10,2 107,8 140,2 180,9 493,1 32,1 221,6 134,2 888,3 0,0 2.208,2
Alt Empordà 64,5 249,9 328,7 541,6 1.647,3 111,9 537,3 216,5 2.030,8 0,9 5.729,3
Alt Penedès 58,8 290,0 463,0 579,8 1.029,8 60,8 393,4 304,8 1.729,6 1,5 4.911,6
Alt Urgell 6,6 49,2 58,7 92,4 193,0 8,9 69,3 37,8 198,3 0,0 714,3
Alta Ribagorça 1,0 4,5 8,3 11,3 21,3 0,8 9,0 3,3 15,8 0,0 75,3
Anoia 54,7 320,0 550,2 623,1 1.365,5 60,3 650,6 606,1 2.485,6 0,0 6.716,0
Aran 4,4 14,6 22,7 23,3 44,4 1,8 14,4 4,6 33,1 0,0 163,3
Bages 57,2 430,4 643,3 790,8 1.846,8 87,3 941,3 512,8 3.600,6 0,2 8.910,6
Baix Camp 94,0 520,7 727,2 996,3 2.678,1 141,7 939,3 388,3 3.280,3 2,5 9.768,3
Baix Ebre 25,0 194,3 266,0 328,8 872,3 76,1 396,8 180,9 1.255,3 0,0 3.595,3
Baix Empordà 73,5 257,2 318,5 462,0 1.180,6 83,2 499,8 178,4 1.503,2 1,9 4.558,2
Baix Llobregat 578,0 2.137,5 3.189,3 4.526,9 7.732,3 216,3 3.024,9 1.940,4 10.595,8 4,3 33.945,8
Baix Penedès 65,3 309,8 580,8 798,8 1.882,3 70,3 711,1 354,0 2.124,7 0,8 6.897,8
Barcelonès 2.382,8 9.854,0 10.117,4 12.681,5 24.596,8 577,3 7.601,3 3.702,7 24.067,4 5,6 95.586,8
Berguedà 10,1 105,4 131,7 167,4 400,5 36,3 201,1 165,5 463,1 0,5 1.681,5
Cerdanya 14,8 45,1 56,3 59,6 115,3 7,4 44,4 9,0 85,7 0,0 437,6
Conca de Barberà 5,7 46,8 56,5 62,3 152,3 11,1 71,8 42,7 262,7 0,0 711,6
Garraf 170,0 563,9 775,7 1.020,7 2.018,3 81,3 716,8 332,8 1.876,8 0,3 7.556,4
Garrigues 4,5 39,7 37,2 53,2 154,7 29,8 87,7 51,9 211,3 0,0 669,9
Garrotxa 16,9 128,0 163,3 160,8 368,9 46,0 199,3 138,5 749,9 0,0 1.971,6
Gironès 69,2 514,1 554,0 815,3 1.908,0 119,7 865,1 395,3 3.268,5 0,2 8.509,3
Maresme 476,6 1.662,2 2.207,0 2.653,3 4.961,2 276,0 2.050,2 1.466,3 5.193,4 2,5 20.948,6
Moianès 8,9 46,6 62,8 73,5 95,5 7,7 54,8 41,6 162,4 0,0 553,8
Montsià 24,4 166,9 248,4 298,1 852,7 57,8 382,5 207,3 1.039,6 0,6 3.278,3
Noguera 8,8 61,7 85,6 123,7 355,6 39,1 203,6 107,1 691,0 0,0 1.676,0
Osona 51,3 391,3 507,7 665,4 1.161,2 96,6 841,5 431,9 2.889,0 0,3 7.036,2
Pallars Jussà 4,3 30,0 35,1 50,2 122,3 17,5 66,8 25,4 138,9 0,0 490,5
Pallars Sobirà 1,7 23,2 19,0 21,9 36,0 0,8 14,8 8,1 35,4 0,0 160,9
Pla d'Urgell 7,8 58,2 78,0 109,9 234,8 40,8 155,3 103,8 602,1 0,0 1.390,6
Pla de l'Estany 14,4 88,0 93,8 114,5 175,6 17,9 112,4 46,3 352,7 0,0 1.015,7
Priorat 2,9 20,6 27,6 36,9 59,8 10,2 34,7 21,5 83,8 0,0 297,8
Ribera d'Ebre 4,1 43,9 68,2 85,6 172,1 14,7 102,3 54,8 384,4 0,0 930,0
Ripollès 14,2 53,7 73,7 76,9 172,3 8,7 84,8 41,0 289,3 0,0 814,5
Segarra 9,3 31,4 51,9 54,2 116,8 12,0 73,1 49,9 326,0 0,0 724,7
Segrià 68,4 404,5 566,4 734,6 2.231,8 252,3 1.072,4 438,9 3.321,4 0,0 9.090,7
Selva 70,5 337,7 596,4 829,3 2.131,6 94,3 848,2 436,4 2.454,5 0,2 7.799,0
Solsonès 5,3 35,0 32,4 41,2 90,3 8,4 40,9 35,9 176,2 0,0 465,7
Tarragonès 113,9 684,8 917,7 1.291,8 3.550,4 145,2 1.110,4 499,1 3.836,6 2,5 12.152,3
Terra Alta 2,5 17,7 27,7 32,5 55,5 11,3 38,5 39,5 124,7 0,0 349,8
Urgell 12,6 68,2 87,3 134,8 327,1 29,1 138,5 116,6 598,5 0,0 1.512,7
Vallès Occidental 726,3 2.752,0 3.924,2 5.094,0 9.704,8 348,3 4.572,5 3.108,7 14.718,3 4,8 44.953,9
Vallès Oriental 292,6 1.213,3 1.904,3 2.368,6 3.592,2 185,3 1.724,5 1.236,8 6.897,3 1,9 19.416,5
Catalunya 5.688,0 24.373,3 30.803,6 39.867,2 80.900,9 3.533,9 31.918,7 18.217,4 105.041,8 31,6 340.376,3
Metropolità 4.458,9 17.632,2 21.360,1 27.348,8 50.616,8 1.606,9 18.983,7 11.469,2 61.508,0 19,2 215.003,8
Comarques Gironines 323,2 1.628,5 2.128,3 3.000,3 7.584,3 481,7 3.146,8 1.452,5 10.648,8 3,2 30.397,5
Camp de Tarragona 226,7 1.380,5 1.869,1 2.568,2 6.933,6 340,2 2.377,7 1.085,8 8.351,6 5,0 25.138,2
Terres de l'Ebre 56,0 422,8 610,3 744,9 1.952,5 159,9 920,0 482,5 2.803,9 0,6 8.153,4
Ponent 111,4 663,6 906,4 1.210,3 3.420,7 403,0 1.730,5 868,3 5.750,3 0,0 15.064,5
Comarques Centrals 130,3 1.000,9 1.377,7 1.730,8 3.599,5 233,4 2.089,3 1.193,3 7.336,7 1,0 18.692,8
Alt Pirineu i Aran 32,8 166,5 200,0 258,7 532,3 37,3 218,8 88,2 507,3 0,0 2.041,8
Penedès 348,8 1.478,3 2.351,8 3.005,2 6.261,3 271,5 2.451,8 1.577,8 8.135,3 2,7 25.884,3
Barcelona 4.866,2 19.764,0 24.476,4 31.243,6 58.526,3 2.032,4 22.788,3 13.857,4 74.698,3 22,0 252.274,8
Girona 337,4 1.660,4 2.171,3 3.049,7 7.660,3 487,4 3.166,9 1.452,8 10.700,2 3,2 30.689,7
Lleida 136,5 835,7 1.095,8 1.462,0 3.946,0 443,8 1.954,7 984,9 6.363,3 0,0 17.222,5
Tarragona 347,9 2.113,2 3.060,1 4.111,9 10.768,3 570,3 4.008,8 1.922,3 13.280,2 6,4 40.189,3
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.

Darrera actualització: 10 de gener de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Atur registrat
Persones de 16 anys i més sense ocupació que, en un mes concret, tenen demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia d'aquest mes a les oficines de treball de la Generalitat o de l'INEM, llevat dels col·lectius següents: treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb l'ocupació, treballadors que demanin exclusivament un treball de característiques específiques (com ara una feina a l'estranger) i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació. També se n'exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.

Aspectes metodològics

Les dades d'atur provenen de dos tipus de fonts: les estadístiques elaborades per organismes especialitzats en la producció d'informació estadística i les que resulten de la gestió de determinades institucions amb competències en matèria de treball.

Cal assenyalar que, amb motiu d'aquesta diversitat de fonts, es presenten tres tipus d'estadístiques sobre l'atur:

  • població desocupada (atur estimat), obtingut per mitjà de l'EPA.
  • atur registrat a partir de dades de les oficines de treball de la Generalitat i de l'Inem.
  • població desocupada procedent del Cens de població.

El segon tipus d'estadístiques s'obté dels registres administratius dels organismes competents, els quals normalment n'elaboren i en difonen les dades. Destaquen les dades d'atur registrat per comarques que facilita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Pel que fa a les dades d'atur registrat, cal indicar que a partir de maig del 2005 s'adopta un nou model de gestió de dades anomenat SISPE (sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació), que implica canvis en la recollida i el tractament de les dades, cosa que ha suposat un trencament de la sèrie d'atur registrat. L'Anuari presenta les dades provincials revisades des del febrer del 2001 fins al desembre del 2004.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".