Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per grups professionals. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. Per grups professionals (CCO-2011). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Directors i gerents Tècnics i professionals científics, intel·lectuals Tècnics i professionals suport Empleats oficina, comptables i administratius Treballadors restauració, personals i venedors Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres Artesans, treballadors indústries i construcció Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors Ocupacions elementals Ocupacions militars Total
Alt Camp 15,8 103,3 157,6 204,3 539,5 38,3 256,7 129,9 981,2 0,0 2.426,6
Alt Empordà 69,7 248,6 362,8 581,2 1.876,0 130,1 594,8 251,5 2.252,6 0,2 6.367,3
Alt Penedès 51,3 281,7 455,6 592,3 1.023,4 52,3 434,1 313,6 1.793,7 0,0 4.997,8
Alt Urgell 5,5 58,3 60,3 94,0 203,8 9,3 64,6 42,7 201,3 0,1 739,9
Alta Ribagorça 1,3 4,0 10,5 14,6 30,7 0,7 9,4 2,3 27,7 0,0 101,0
Anoia 54,3 335,7 537,7 656,6 1.346,8 64,4 679,0 653,8 2.608,3 0,0 6.936,5
Aran 3,1 12,9 21,4 30,3 70,8 2,0 22,9 7,3 55,7 0,8 227,2
Bages 65,8 410,7 656,8 823,9 1.917,7 92,7 1.001,5 555,5 3.737,8 0,3 9.262,5
Baix Camp 98,6 537,5 759,1 1.078,0 2.918,7 150,9 1.021,1 400,4 3.584,8 1,9 10.550,9
Baix Ebre 23,0 194,8 286,3 363,5 904,9 89,8 454,3 206,5 1.373,9 0,0 3.897,0
Baix Empordà 66,3 275,6 341,5 513,6 1.371,3 103,0 585,8 203,8 1.758,5 0,2 5.219,5
Baix Llobregat 559,7 2.072,8 3.254,4 4.839,3 8.042,8 237,8 3.287,0 2.124,3 11.399,0 2,8 35.819,8
Baix Penedès 62,0 320,3 577,7 836,1 2.014,2 78,3 787,8 360,6 2.296,7 0,7 7.334,3
Barcelonès 2.079,8 8.991,3 9.864,0 12.979,7 24.943,4 616,7 8.106,3 3.967,9 25.145,3 6,2 96.700,4
Berguedà 12,8 105,1 145,3 170,3 402,3 32,7 214,1 196,2 491,9 0,6 1.771,3
Cerdanya 14,6 42,8 57,2 61,8 122,1 7,8 46,8 16,8 97,8 0,0 467,6
Conca de Barberà 7,4 53,1 57,7 60,4 147,7 11,3 75,4 51,3 286,7 0,0 750,9
Garraf 149,0 532,7 794,4 1.046,5 2.070,0 82,1 767,9 357,4 1.934,8 0,8 7.735,6
Garrigues 4,2 40,4 42,8 53,2 154,2 36,0 90,9 57,8 236,2 0,0 715,7
Garrotxa 18,9 120,8 159,5 169,3 378,2 39,8 216,0 150,3 735,6 0,0 1.988,4
Gironès 80,7 546,3 580,5 867,5 2.006,5 142,0 928,9 402,7 3.343,3 0,2 8.898,4
Maresme 418,5 1.601,2 2.181,3 2.802,8 5.310,3 304,3 2.214,0 1.632,5 5.622,7 2,3 22.089,9
Moianès 10,3 41,0 48,5 63,6 108,3 10,6 50,3 36,5 157,8 0,0 526,8
Montsià 18,4 189,2 244,9 301,8 868,7 73,3 410,0 217,5 1.155,8 0,5 3.480,0
Noguera 7,9 74,3 86,9 132,1 351,2 43,4 233,8 113,3 810,5 0,0 1.853,3
Osona 55,8 387,1 487,8 675,3 1.152,8 109,4 868,5 453,9 2.791,3 0,0 6.981,8
Pallars Jussà 4,5 33,0 40,1 61,9 118,8 19,7 71,2 29,3 148,1 0,0 526,4
Pallars Sobirà 3,0 22,5 25,9 24,5 50,8 3,4 23,7 9,0 45,8 0,0 208,6
Pla d'Urgell 8,2 60,1 71,8 112,6 244,6 67,8 181,7 101,9 669,7 0,0 1.518,3
Pla de l'Estany 17,5 80,5 77,8 122,2 195,3 18,1 117,9 48,4 365,3 0,0 1.043,0
Priorat 3,0 24,8 25,7 39,8 64,5 10,8 35,8 27,9 95,9 0,0 328,2
Ribera d'Ebre 4,9 47,0 60,3 91,3 175,5 16,6 102,4 63,1 414,1 0,0 975,3
Ripollès 7,7 51,1 71,8 91,3 188,5 11,2 84,2 49,8 281,1 0,0 836,6
Segarra 6,5 34,5 50,7 53,3 116,2 13,7 83,3 60,6 339,2 0,0 757,8
Segrià 71,4 447,3 578,8 781,9 2.350,3 369,5 1.334,6 482,9 3.957,8 0,0 10.374,5
Selva 71,4 354,3 641,6 892,2 2.370,2 109,3 887,3 470,2 2.690,2 0,0 8.486,5
Solsonès 1,9 33,3 28,9 43,9 92,6 8,2 46,0 38,8 169,1 0,0 462,7
Tarragonès 121,1 698,3 954,0 1.398,7 3.910,3 156,5 1.253,7 543,5 4.064,7 2,3 13.103,0
Terra Alta 1,4 23,6 21,4 33,7 59,6 11,4 41,6 37,7 129,5 0,0 359,8
Urgell 14,3 71,5 97,1 143,5 330,2 36,8 146,8 130,9 638,6 0,0 1.609,6
Vallès Occidental 670,0 2.594,3 3.924,3 5.290,9 9.927,6 356,5 4.863,9 3.437,9 15.327,0 1,2 46.393,7
Vallès Oriental 260,2 1.121,9 1.891,7 2.388,7 3.728,0 186,3 1.752,7 1.273,7 7.215,4 1,1 19.819,5
Catalunya 5.221,4 23.279,1 30.794,3 41.582,0 84.199,0 3.954,4 34.448,3 19.711,6 111.431,7 22,0 354.643,7
Metropolità 3.991,4 16.398,9 21.133,6 28.320,3 51.980,6 1.708,0 20.236,7 12.447,1 64.741,8 13,5 220.971,9
Comarques Gironines 332,1 1.677,1 2.235,5 3.237,2 8.385,9 553,4 3.414,8 1.576,7 11.426,5 0,5 32.839,7
Camp de Tarragona 245,9 1.417,0 1.954,0 2.781,2 7.580,7 367,8 2.642,6 1.153,1 9.013,2 4,3 27.159,6
Terres de l'Ebre 47,8 454,6 613,0 790,3 2.008,7 191,0 1.008,3 524,8 3.073,3 0,5 8.712,1
Ponent 112,5 728,0 928,1 1.276,5 3.546,6 567,2 2.071,0 947,4 6.651,9 0,0 16.829,2
Comarques Centrals 143,3 968,3 1.366,8 1.775,0 3.681,6 249,5 2.190,7 1.290,5 7.397,3 0,8 19.063,8
Alt Pirineu i Aran 31,9 173,5 215,4 287,1 596,8 42,9 238,5 107,3 576,3 0,9 2.270,7
Penedès 316,5 1.461,7 2.347,9 3.114,4 6.418,2 274,7 2.645,8 1.664,8 8.551,3 1,5 26.796,8
Barcelona 4.387,4 18.469,8 24.246,8 32.330,8 59.997,8 2.145,3 24.258,4 15.012,3 78.240,3 15,2 259.103,8
Girona 344,3 1.712,8 2.274,2 3.284,0 8.465,0 559,6 3.433,3 1.579,5 11.493,8 0,5 33.147,0
Lleida 134,0 904,8 1.128,6 1.559,7 4.132,8 612,5 2.317,8 1.081,4 7.314,5 0,9 19.186,9
Tarragona 355,7 2.191,8 3.144,7 4.407,6 11.603,5 637,1 4.438,7 2.038,4 14.383,1 5,4 43.205,9
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.

Darrera actualització: 13 de gener de 2023.

Estadística ATUREG

Nota metodològica

Definició de conceptes

Atur registrat
Persones de 16 anys i més sense ocupació que, en un mes concret, tenen demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia d'aquest mes a les oficines de treball de la Generalitat o de l'INEM, llevat dels col·lectius següents: treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb l'ocupació, treballadors que demanin exclusivament un treball de característiques específiques (com ara una feina a l'estranger) i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació. També se n'exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.

Aspectes metodològics

Les dades d'atur provenen de dos tipus de fonts: les estadístiques elaborades per organismes especialitzats en la producció d'informació estadística i les que resulten de la gestió de determinades institucions amb competències en matèria de treball.

Cal assenyalar que, amb motiu d'aquesta diversitat de fonts, es presenten tres tipus d'estadístiques sobre l'atur:

  • població desocupada (atur estimat), obtingut per mitjà de l'EPA.
  • atur registrat a partir de dades de les oficines de treball de la Generalitat i de l'Inem.
  • població desocupada procedent del Cens de població.

El segon tipus d'estadístiques s'obté dels registres administratius dels organismes competents, els quals normalment n'elaboren i en difonen les dades. Destaquen les dades d'atur registrat per comarques que facilita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Pel que fa a les dades d'atur registrat, cal indicar que a partir de maig del 2005 s'adopta un nou model de gestió de dades anomenat SISPE (sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació), que implica canvis en la recollida i el tractament de les dades, cosa que ha suposat un trencament de la sèrie d'atur registrat. L'Anuari presenta les dades provincials revisades des del febrer del 2001 fins al desembre del 2004.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".