Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per nivells acadèmics. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. Per nivells acadèmics (CNED-2000). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. (1/2) 2021
Educació primària Educació secundària
Sense estudis Incompleta Completa Formació professional Formació general
Alt Camp 32,0 101,1 181,6 296,3 1.969,6
Alt Empordà 411,5 957,8 1.080,4 521,1 4.768,0
Alt Penedès 50,1 240,3 483,7 619,3 3.648,5
Alt Urgell 4,4 30,1 99,4 110,9 546,6
Alta Ribagorça 0,8 9,3 15,3 16,0 72,4
Anoia 71,5 269,4 339,8 863,8 5.695,0
Aran 3,8 23,8 35,7 44,9 229,0
Bages 111,3 531,7 975,2 1.009,5 6.930,2
Baix Camp 461,2 945,8 1.261,8 1.264,3 7.656,1
Baix Ebre 102,7 138,9 285,0 472,8 3.179,6
Baix Empordà 671,8 527,3 638,7 523,5 3.793,5
Baix Llobregat 390,0 961,0 1.598,3 4.882,6 29.167,3
Baix Penedès 161,8 377,9 584,3 888,8 5.700,3
Barcelonès 641,2 3.473,7 6.560,3 10.758,6 79.243,7
Berguedà 22,9 121,8 102,9 215,8 1.279,1
Cerdanya 0,7 15,6 24,4 72,7 396,1
Conca de Barberà 13,8 36,2 62,5 112,7 551,3
Garraf 67,2 403,3 911,4 878,8 5.532,8
Garrigues 15,4 74,2 92,2 59,8 473,5
Garrotxa 33,3 316,1 357,8 194,8 1.117,5
Gironès 462,3 1.294,9 794,3 666,3 6.241,5
Maresme 674,9 1.271,9 1.446,2 2.670,0 16.630,3
Moianès 3,3 17,8 30,6 63,0 386,0
Montsià 97,7 78,4 147,0 370,7 3.029,8
Noguera 50,8 133,6 143,3 160,0 1.412,4
Osona 131,7 483,4 625,9 706,2 5.237,8
Pallars Jussà 4,1 24,4 84,8 83,8 347,7
Pallars Sobirà 0,2 4,9 28,0 46,1 138,3
Pla d'Urgell 54,8 204,2 189,9 124,8 1.014,4
Pla de l'Estany 34,8 109,1 66,3 93,5 704,9
Priorat 5,1 13,4 10,4 47,5 277,4
Ribera d'Ebre 8,8 34,8 27,6 103,3 878,1
Ripollès 2,5 60,3 28,4 111,9 678,3
Segarra 9,4 61,0 73,5 71,3 593,1
Segrià 344,9 1.457,8 1.500,6 861,2 7.271,5
Selva 126,0 666,7 668,9 904,6 7.450,6
Solsonès 90,3 22,6 28,8 49,9 291,8
Tarragonès 306,4 872,0 1.161,8 1.630,2 10.377,9
Terra Alta 1,0 11,5 11,1 31,8 322,9
Urgell 21,8 115,8 132,1 146,5 1.264,6
Vallès Occidental 534,3 1.876,1 3.925,4 5.354,3 35.154,3
Vallès Oriental 315,3 1.090,6 1.591,8 2.568,4 14.468,2
Catalunya 6.547,2 19.460,3 28.407,4 40.672,1 276.121,8
Metropolità 2.558,1 8.678,5 15.127,8 26.250,4 174.767,2
Comarques Gironines 1.742,0 3.932,3 3.634,8 3.015,6 24.754,3
Camp de Tarragona 818,4 1.968,5 2.678,2 3.350,9 20.832,3
Terres de l'Ebre 210,1 263,6 470,7 978,7 7.410,3
Ponent 497,1 2.046,5 2.131,5 1.423,7 12.029,5
Comarques Centrals 362,4 1.185,7 1.773,3 2.051,2 14.199,7
Alt Pirineu i Aran 13,9 108,2 287,6 374,4 1.730,1
Penedès 345,2 1.277,2 2.303,7 3.227,3 20.398,4
Barcelona 3.013,1 10.742,2 18.593,8 30.600,5 203.436,8
Girona 1.742,7 3.944,9 3.652,2 3.061,3 25.030,2
Lleida 601,2 2.163,3 2.428,3 1.792,0 13.711,8
Tarragona 1.190,3 2.610,0 3.733,2 5.218,3 33.943,0
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.
Atur registrat. Per nivells acadèmics (CNED-2000). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. (2/2) 2021
Educació superior
Formació professional 1r. cicle 2n. i 3r. cicle Altra Total
Alt Camp 197,0 37,8 105,7 1,9 2.922,9
Alt Empordà 277,8 86,1 314,8 5,6 8.423,0
Alt Penedès 436,2 110,3 294,1 3,3 5.885,6
Alt Urgell 67,1 18,6 66,6 0,7 944,3
Alta Ribagorça 11,4 3,4 13,7 0,3 142,7
Anoia 573,3 104,1 272,0 1,2 8.190,0
Aran 25,8 7,5 26,1 1,3 397,9
Bages 608,1 154,5 453,8 8,5 10.782,7
Baix Camp 798,6 190,3 638,1 16,1 13.232,3
Baix Ebre 256,9 57,6 213,9 1,7 4.709,1
Baix Empordà 347,8 107,3 328,6 8,5 6.946,9
Baix Llobregat 3.572,8 882,8 2.369,6 32,5 43.856,9
Baix Penedès 530,0 104,9 320,0 19,2 8.687,2
Barcelonès 8.885,3 2.993,3 11.561,3 177,7 124.294,8
Berguedà 155,0 37,7 88,7 0,0 2.023,8
Cerdanya 51,0 17,8 49,0 0,0 627,3
Conca de Barberà 66,1 14,5 51,7 1,1 909,8
Garraf 653,2 224,7 628,2 8,1 9.307,4
Garrigues 43,8 14,2 37,6 0,3 810,9
Garrotxa 139,9 55,0 144,8 3,8 2.362,8
Gironès 490,4 200,9 600,3 10,8 10.761,8
Maresme 1.959,8 634,3 1.640,5 20,3 26.948,2
Moianès 49,8 14,9 44,9 0,9 611,3
Montsià 287,1 61,4 178,3 0,8 4.251,1
Noguera 96,6 17,9 79,0 0,9 2.094,4
Osona 446,9 142,9 388,1 4,1 8.167,0
Pallars Jussà 50,8 18,2 42,5 0,5 656,7
Pallars Sobirà 38,0 13,8 29,8 0,0 299,2
Pla d'Urgell 88,3 22,4 48,2 2,6 1.749,5
Pla de l'Estany 80,0 30,4 85,5 0,2 1.204,6
Priorat 36,6 5,0 30,8 0,1 426,3
Ribera d'Ebre 84,0 15,0 42,4 0,1 1.194,0
Ripollès 68,3 15,0 58,7 0,3 1.023,8
Segarra 39,3 11,0 41,0 0,9 900,6
Segrià 623,5 185,1 499,3 4,8 12.748,8
Selva 520,5 133,7 370,8 12,8 10.854,6
Solsonès 32,9 6,5 33,9 0,0 556,8
Tarragonès 1.084,4 245,0 886,6 20,3 16.584,6
Terra Alta 21,3 5,8 25,3 0,0 430,8
Urgell 115,1 21,9 72,6 2,7 1.893,0
Vallès Occidental 3.845,4 949,9 3.114,1 32,2 54.786,0
Vallès Oriental 1.792,8 432,8 1.287,4 17,3 23.564,6
Catalunya 29.548,7 8.406,2 27.577,9 424,0 437.165,6
Metropolità 20.073,3 5.894,3 19.985,4 280,4 273.615,3
Comarques Gironines 1.924,8 628,3 1.903,4 42,0 41.577,4
Camp de Tarragona 2.182,7 492,7 1.712,8 39,4 34.075,9
Terres de l'Ebre 649,3 139,8 459,9 2,6 10.584,9
Ponent 1.006,5 272,5 777,7 12,3 20.197,2
Comarques Centrals 1.293,3 357,0 1.003,8 12,9 22.239,2
Alt Pirineu i Aran 244,1 79,3 227,7 2,8 3.068,0
Penedès 2.174,8 542,3 1.507,3 31,7 31.807,7
Barcelona 22.982,3 6.681,0 22.141,1 305,8 318.496,6
Girona 1.958,0 640,3 1.941,5 42,0 42.012,9
Lleida 1.246,4 347,6 1.002,6 15,0 23.308,1
Tarragona 3.362,0 737,3 2.492,8 61,2 53.348,0
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.

Darrera actualització: 14 de gener de 2022.

Estadística ATUREG

Nota metodològica

Definició de conceptes

Atur registrat
Persones de 16 anys i més sense ocupació que, en un mes concret, tenen demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia d'aquest mes a les oficines de treball de la Generalitat o de l'INEM, llevat dels col·lectius següents: treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb l'ocupació, treballadors que demanin exclusivament un treball de característiques específiques (com ara una feina a l'estranger) i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació. També se n'exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.

Aspectes metodològics

Les dades d'atur provenen de dos tipus de fonts: les estadístiques elaborades per organismes especialitzats en la producció d'informació estadística i les que resulten de la gestió de determinades institucions amb competències en matèria de treball.

Cal assenyalar que, amb motiu d'aquesta diversitat de fonts, es presenten tres tipus d'estadístiques sobre l'atur:

  • població desocupada (atur estimat), obtingut per mitjà de l'EPA.
  • atur registrat a partir de dades de les oficines de treball de la Generalitat i de l'Inem.
  • població desocupada procedent del Cens de població.

El segon tipus d'estadístiques s'obté dels registres administratius dels organismes competents, els quals normalment n'elaboren i en difonen les dades. Destaquen les dades d'atur registrat per comarques que facilita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Pel que fa a les dades d'atur registrat, cal indicar que a partir de maig del 2005 s'adopta un nou model de gestió de dades anomenat SISPE (sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació), que implica canvis en la recollida i el tractament de les dades, cosa que ha suposat un trencament de la sèrie d'atur registrat. L'Anuari presenta les dades provincials revisades des del febrer del 2001 fins al desembre del 2004.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".