Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per nivells acadèmics. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. Per nivells acadèmics (CNED-2000). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2023
Educació primària Educació secundària Educació superior
Sense estudis Incompleta Completa Formació professional Formació general Formació professional 1r. cicle 2n. i 3r. cicle Altra Total
Alt Camp 22,7 80,3 117,6 241,9 1.473,6 158,7 25,6 85,8 2,1 2.208,2
Alt Empordà 237,0 586,3 738,3 372,7 3.268,6 205,8 66,1 246,6 8,0 5.729,3
Alt Penedès 50,7 192,3 336,6 572,2 3.011,0 390,8 82,8 270,2 5,1 4.911,6
Alt Urgell 1,3 24,6 78,0 72,7 430,6 45,9 14,2 47,0 0,1 714,3
Alta Ribagorça 0,6 4,0 9,3 11,4 35,2 4,6 4,1 6,3 0,0 75,3
Anoia 59,8 215,4 257,0 799,3 4.551,8 474,6 93,1 261,8 3,3 6.716,0
Aran 2,0 5,1 11,3 17,8 88,5 14,8 3,4 20,4 0,0 163,3
Bages 97,2 393,3 647,5 834,1 5.889,6 501,9 136,6 404,3 6,3 8.910,6
Baix Camp 333,0 696,9 891,6 984,2 5.546,9 617,8 154,2 529,1 14,8 9.768,3
Baix Ebre 75,3 121,1 220,3 392,7 2.334,1 216,9 49,2 185,6 0,3 3.595,3
Baix Empordà 372,8 320,8 412,5 369,6 2.510,1 235,3 77,3 254,2 5,7 4.558,2
Baix Llobregat 296,1 690,8 1.204,2 3.902,8 21.963,1 3.052,8 673,5 2.124,1 38,5 33.945,8
Baix Penedès 123,0 308,3 438,2 744,2 4.475,8 440,3 82,5 264,4 21,1 6.897,8
Barcelonès 505,5 2.742,6 4.983,4 8.703,7 59.152,5 7.174,0 2.187,6 9.940,3 197,3 95.586,8
Berguedà 18,5 105,0 81,6 181,8 1.034,5 132,6 30,2 96,1 1,3 1.681,5
Cerdanya 0,8 9,4 13,9 46,3 268,1 35,2 16,4 47,5 0,0 437,6
Conca de Barberà 10,8 25,6 35,3 94,3 428,1 56,8 15,8 44,5 0,4 711,6
Garraf 62,0 295,3 741,3 752,0 4.411,2 548,5 180,1 559,4 6,6 7.556,4
Garrigues 7,5 43,3 69,8 57,3 402,7 39,1 16,1 33,8 0,3 669,9
Garrotxa 35,0 232,7 283,2 185,4 949,6 122,0 41,5 119,8 2,4 1.971,6
Gironès 367,0 911,3 628,9 530,3 4.978,8 402,9 139,1 543,6 7,3 8.509,3
Maresme 481,0 875,8 1.057,9 2.194,3 12.623,7 1.680,3 509,3 1.507,3 18,9 20.948,6
Moianès 3,3 10,1 24,6 59,3 347,4 52,5 12,4 43,8 0,4 553,8
Montsià 70,4 62,7 122,4 288,9 2.317,1 228,4 42,6 144,8 0,9 3.278,3
Noguera 44,3 91,6 113,5 135,6 1.128,1 69,3 23,1 68,4 2,2 1.676,0
Osona 103,5 333,6 467,6 660,1 4.584,3 391,3 119,0 372,6 4,3 7.036,2
Pallars Jussà 4,6 21,5 70,2 56,5 247,8 41,2 9,9 38,4 0,4 490,5
Pallars Sobirà 0,3 5,5 13,8 20,7 78,3 15,8 9,1 17,2 0,4 160,9
Pla d'Urgell 34,6 140,6 123,8 96,3 835,8 77,7 20,8 60,7 0,4 1.390,6
Pla de l'Estany 25,5 74,2 60,0 77,3 588,3 72,0 23,3 92,6 2,5 1.015,7
Priorat 5,4 14,5 10,0 40,1 172,5 28,0 4,8 22,6 0,0 297,8
Ribera d'Ebre 8,5 26,2 48,2 97,1 622,2 82,2 13,2 32,6 0,0 930,0
Ripollès 3,3 50,1 15,7 96,0 525,8 56,9 19,4 47,3 0,0 814,5
Segarra 13,1 40,3 48,4 57,8 483,4 36,3 7,3 37,1 1,0 724,7
Segrià 184,9 780,9 939,1 709,8 5.413,4 493,9 128,2 434,4 6,0 9.090,7
Selva 85,7 395,6 465,2 706,8 5.305,7 420,3 105,2 310,3 4,3 7.799,0
Solsonès 64,6 22,8 24,2 42,0 245,3 25,0 11,9 30,0 0,0 465,7
Tarragonès 238,8 635,8 886,6 1.229,5 7.402,5 838,0 192,0 708,9 20,2 12.152,3
Terra Alta 1,4 10,4 14,8 30,6 249,4 20,9 2,9 19,4 0,0 349,8
Urgell 20,1 82,3 92,8 123,6 1.013,2 91,7 16,5 71,8 0,8 1.512,7
Vallès Occidental 444,1 1.526,5 3.143,6 4.706,2 28.117,2 3.342,7 761,1 2.875,6 37,1 44.953,9
Vallès Oriental 245,4 823,9 1.216,3 2.245,5 11.673,1 1.615,4 367,2 1.211,1 18,7 19.416,5
Catalunya 4.760,9 14.028,6 21.158,2 33.540,3 211.178,5 24.550,9 6.488,3 24.231,4 439,3 340.376,3
Metropolità 1.973,1 6.662,1 11.610,3 21.772,6 133.626,3 16.878,5 4.499,6 17.671,0 310,4 215.003,8
Comarques Gironines 1.126,3 2.570,8 2.603,8 2.338,0 18.126,9 1.515,3 471,9 1.614,3 30,3 30.397,5
Camp de Tarragona 610,7 1.453,1 1.941,0 2.590,0 15.023,6 1.699,3 392,3 1.390,8 37,4 25.138,2
Terres de l'Ebre 155,6 220,3 405,7 809,3 5.522,8 548,4 107,8 382,4 1,2 8.153,4
Ponent 304,4 1.178,9 1.387,4 1.180,4 9.276,6 807,9 211,8 706,3 10,8 15.064,5
Comarques Centrals 288,8 871,8 1.248,8 1.783,5 12.137,5 1.100,1 310,1 940,0 12,3 18.692,8
Alt Pirineu i Aran 9,4 70,1 196,5 225,3 1.148,4 157,3 57,1 176,8 0,9 2.041,8
Penedès 292,7 1.001,6 1.764,8 2.841,3 16.316,5 1.844,2 437,6 1.349,8 36,0 25.884,3
Barcelona 2.366,9 8.205,0 14.164,1 25.617,7 157.410,0 19.354,9 5.152,7 19.665,9 337,7 252.274,8
Girona 1.127,1 2.578,3 2.611,4 2.369,0 18.300,6 1.541,2 483,4 1.648,5 30,3 30.689,7
Lleida 377,7 1.263,7 1.597,8 1.410,3 10.445,8 966,8 269,5 879,3 11,7 17.222,5
Tarragona 889,3 1.981,7 2.784,8 4.143,4 25.022,2 2.688,0 582,7 2.037,7 59,7 40.189,3
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.

Darrera actualització: 10 de gener de 2024.

ATUREG

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de les demandes d'ocupació i de l'atur registrat (ATUREG).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Atur registrat
Persones de 16 anys i més sense ocupació que, en un mes concret, tenen demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia d'aquest mes a les oficines de treball de la Generalitat o de l'INEM, llevat dels col·lectius següents: treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb l'ocupació, treballadors que demanin exclusivament un treball de característiques específiques (com ara una feina a l'estranger) i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació. També se n'exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.

Aspectes metodològics

Les dades d'atur provenen de dos tipus de fonts: les estadístiques elaborades per organismes especialitzats en la producció d'informació estadística i les que resulten de la gestió de determinades institucions amb competències en matèria de treball.

Cal assenyalar que, amb motiu d'aquesta diversitat de fonts, es presenten tres tipus d'estadístiques sobre l'atur:

  • població desocupada (atur estimat), obtingut per mitjà de l'EPA.
  • atur registrat a partir de dades de les oficines de treball de la Generalitat i de l'Inem.
  • població desocupada procedent del Cens de població.

El segon tipus d'estadístiques s'obté dels registres administratius dels organismes competents, els quals normalment n'elaboren i en difonen les dades. Destaquen les dades d'atur registrat per comarques que facilita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Pel que fa a les dades d'atur registrat, cal indicar que a partir de maig del 2005 s'adopta un nou model de gestió de dades anomenat SISPE (sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació), que implica canvis en la recollida i el tractament de les dades, cosa que ha suposat un trencament de la sèrie d'atur registrat. L'Anuari presenta les dades provincials revisades des del febrer del 2001 fins al desembre del 2004.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".