Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per nivells acadèmics. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. Per nivells acadèmics (CNED-2000). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Educació primària Educació secundària Educació superior
Sense estudis Incompleta Completa Formació professional Formació general Formació professional 1r. cicle 2n. i 3r. cicle Altra Total
Alt Camp 25,7 80,3 143,4 252,6 1.624,3 168,7 29,5 101,7 0,5 2.426,6
Alt Empordà 292,3 708,4 816,1 396,3 3.607,3 205,3 73,9 258,8 8,8 6.367,3
Alt Penedès 45,5 192,4 372,8 582,8 3.069,3 376,3 96,5 256,3 5,9 4.997,8
Alt Urgell 2,0 24,8 74,3 78,4 437,8 47,3 17,1 57,5 0,8 739,9
Alta Ribagorça 1,3 4,5 13,4 14,5 48,3 8,6 4,0 6,5 0,0 101,0
Anoia 69,3 234,3 279,0 776,5 4.721,7 503,3 99,6 250,8 2,2 6.936,5
Aran 3,4 8,3 22,7 24,3 125,0 19,9 4,4 19,1 0,0 227,2
Bages 104,7 453,6 780,8 874,8 5.973,8 531,0 147,2 390,7 6,1 9.262,5
Baix Camp 371,2 772,1 987,8 1.025,9 6.003,6 654,5 159,3 562,2 14,4 10.550,9
Baix Ebre 84,4 124,6 240,7 413,0 2.556,8 225,8 55,6 195,8 0,5 3.897,0
Baix Empordà 464,8 391,1 491,1 422,9 2.823,6 259,3 92,1 270,7 4,0 5.219,5
Baix Llobregat 327,3 734,0 1.299,5 4.139,6 23.427,8 3.094,7 708,6 2.059,7 28,8 35.819,8
Baix Penedès 128,5 323,9 466,9 778,9 4.792,8 459,8 93,8 268,9 20,7 7.334,3
Barcelonès 518,3 2.716,8 5.047,5 8.925,0 60.764,7 7.184,3 2.361,8 9.027,9 154,2 96.700,4
Berguedà 17,7 102,8 87,8 192,1 1.097,3 143,2 34,3 95,4 0,7 1.771,3
Cerdanya 1,3 11,3 20,0 47,5 283,5 41,3 15,3 47,3 0,1 467,6
Conca de Barberà 12,3 23,5 44,8 95,8 461,4 52,0 13,8 45,8 1,6 750,9
Garraf 58,8 326,3 775,2 738,2 4.566,5 552,0 188,2 523,4 7,0 7.735,6
Garrigues 11,3 54,7 77,5 53,8 425,3 44,0 13,8 35,2 0,3 715,7
Garrotxa 31,8 246,3 306,1 175,5 938,0 124,3 40,6 122,7 3,2 1.988,4
Gironès 380,2 1.021,4 665,2 554,4 5.093,5 429,8 181,5 565,8 6,7 8.898,4
Maresme 519,2 1.002,5 1.189,4 2.227,7 13.497,8 1.668,2 535,0 1.431,2 19,0 22.089,9
Moianès 2,3 13,6 24,5 53,9 337,8 40,8 12,3 40,3 1,3 526,8
Montsià 76,7 66,8 126,3 297,5 2.473,2 230,4 49,8 158,7 0,7 3.480,0
Noguera 50,6 114,3 136,1 141,9 1.235,3 76,9 19,6 77,4 1,3 1.853,3
Osona 111,3 360,8 508,7 634,2 4.472,2 380,4 139,9 371,4 3,0 6.981,8
Pallars Jussà 2,8 19,5 69,0 67,3 271,5 45,3 12,8 38,2 0,0 526,4
Pallars Sobirà 0,3 4,7 20,3 30,8 100,7 21,3 11,0 19,7 0,0 208,6
Pla d'Urgell 40,0 172,7 144,2 111,1 893,3 75,4 23,3 56,3 2,1 1.518,3
Pla de l'Estany 25,3 75,5 58,2 83,7 608,8 75,0 23,8 91,6 1,3 1.043,0
Priorat 6,4 11,1 6,9 39,7 197,4 34,6 4,4 27,7 0,0 328,2
Ribera d'Ebre 9,3 30,6 30,7 89,3 687,8 74,3 14,0 39,3 0,0 975,3
Ripollès 4,0 52,7 17,2 98,3 542,2 52,9 23,8 45,6 0,0 836,6
Segarra 10,4 48,5 60,2 52,9 498,3 40,2 12,2 34,3 0,8 757,8
Segrià 254,6 1.059,3 1.166,4 721,1 6.056,2 499,3 157,5 453,5 6,7 10.374,5
Selva 87,3 462,2 511,7 727,4 5.822,4 440,9 118,8 308,4 7,4 8.486,5
Solsonès 56,5 20,5 26,3 42,8 253,3 24,3 10,5 28,5 0,0 462,7
Tarragonès 249,7 702,3 931,1 1.358,1 8.010,1 863,7 209,1 760,3 18,8 13.103,0
Terra Alta 1,4 10,7 9,3 24,9 261,7 22,9 3,9 25,1 0,0 359,8
Urgell 17,1 88,0 103,5 129,3 1.076,5 96,2 22,0 76,1 0,9 1.609,6
Vallès Occidental 450,3 1.577,8 3.365,3 4.751,8 29.465,3 3.282,8 809,0 2.666,6 24,9 46.393,7
Vallès Oriental 250,5 839,5 1.305,1 2.247,5 12.117,5 1.576,7 367,2 1.098,7 16,9 19.819,5
Catalunya 5.177,4 15.288,9 22.822,6 34.494,1 221.721,0 24.747,4 7.010,7 23.010,5 371,1 354.643,7
Metropolità 2.066,6 6.873,2 12.213,0 22.304,9 139.367,2 16.820,5 4.783,0 16.299,6 244,0 220.971,9
Comarques Gironines 1.285,6 2.957,6 2.865,4 2.458,6 19.435,8 1.587,4 554,5 1.663,5 31,3 32.839,7
Camp de Tarragona 665,3 1.589,3 2.114,0 2.772,0 16.296,8 1.773,4 416,1 1.497,6 35,3 27.159,6
Terres de l'Ebre 171,8 232,7 406,8 824,8 5.979,4 553,4 123,3 418,8 1,2 8.712,1
Ponent 383,9 1.537,4 1.687,8 1.210,2 10.184,8 831,9 248,3 732,8 11,9 16.829,2
Comarques Centrals 296,8 956,8 1.431,5 1.808,6 12.182,7 1.116,0 345,6 915,0 10,8 19.063,8
Alt Pirineu i Aran 11,0 73,1 219,7 262,9 1.266,8 183,7 64,6 188,2 0,8 2.270,7
Penedès 296,5 1.068,9 1.884,3 2.852,2 17.007,7 1.881,1 475,3 1.295,1 35,8 26.796,8
Barcelona 2.474,9 8.555,1 15.038,3 26.152,3 163.572,6 19.332,8 5.498,5 18.209,5 269,9 259.103,8
Girona 1.286,6 2.966,9 2.878,5 2.486,3 19.612,5 1.617,3 564,8 1.702,8 31,4 33.147,0
Lleida 450,4 1.621,1 1.918,1 1.479,8 11.467,0 1.010,8 314,1 913,0 12,7 19.186,9
Tarragona 965,5 2.145,8 2.987,8 4.375,7 27.068,9 2.786,7 633,3 2.185,3 57,1 43.205,9
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.

Darrera actualització: 13 de gener de 2023.

Estadística ATUREG

Nota metodològica

Definició de conceptes

Atur registrat
Persones de 16 anys i més sense ocupació que, en un mes concret, tenen demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia d'aquest mes a les oficines de treball de la Generalitat o de l'INEM, llevat dels col·lectius següents: treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb l'ocupació, treballadors que demanin exclusivament un treball de característiques específiques (com ara una feina a l'estranger) i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació. També se n'exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.

Aspectes metodològics

Les dades d'atur provenen de dos tipus de fonts: les estadístiques elaborades per organismes especialitzats en la producció d'informació estadística i les que resulten de la gestió de determinades institucions amb competències en matèria de treball.

Cal assenyalar que, amb motiu d'aquesta diversitat de fonts, es presenten tres tipus d'estadístiques sobre l'atur:

  • població desocupada (atur estimat), obtingut per mitjà de l'EPA.
  • atur registrat a partir de dades de les oficines de treball de la Generalitat i de l'Inem.
  • població desocupada procedent del Cens de població.

El segon tipus d'estadístiques s'obté dels registres administratius dels organismes competents, els quals normalment n'elaboren i en difonen les dades. Destaquen les dades d'atur registrat per comarques que facilita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Pel que fa a les dades d'atur registrat, cal indicar que a partir de maig del 2005 s'adopta un nou model de gestió de dades anomenat SISPE (sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació), que implica canvis en la recollida i el tractament de les dades, cosa que ha suposat un trencament de la sèrie d'atur registrat. L'Anuari presenta les dades provincials revisades des del febrer del 2001 fins al desembre del 2004.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".