Saltar al contingut principal

Conciliacions individuals resoltes. Per motius. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Conciliacions individuals resoltes. Per motius. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Acomiadaments Sancions Reclamacions de quantitats Altres Total
Alt Camp 171 6 54 5 236
Alt Empordà 439 30 238 37 744
Alt Penedès 679 25 193 72 969
Alt Urgell 41 0 14 0 55
Alta Ribagorça 5 0 1 0 6
Anoia 446 19 107 21 593
Aran 45 0 9 2 56
Bages 769 27 342 76 1.214
Baix Camp 693 33 390 66 1.182
Baix Ebre 148 4 110 14 276
Baix Empordà 381 25 178 28 612
Baix Llobregat 5.549 293 2.220 348 8.410
Baix Penedès 299 7 109 15 430
Barcelonès 20.272 781 9.138 1.430 31.621
Berguedà 71 4 13 7 95
Cerdanya 21 0 24 3 48
Conca de Barberà 62 1 10 1 74
Garraf 453 23 222 22 720
Garrigues 45 3 8 4 60
Garrotxa 135 3 40 4 182
Gironès 963 35 341 64 1.403
Maresme 1.728 57 653 161 2.599
Moianès 59 1 9 4 73
Montsià 147 3 36 4 190
Noguera 118 4 39 8 169
Osona 940 39 207 32 1.218
Pallars Jussà 28 1 7 3 39
Pallars Sobirà 14 0 4 3 21
Pla d'Urgell 142 16 48 4 210
Pla de l'Estany 102 7 27 2 138
Priorat 40 0 2 0 42
Ribera d'Ebre 24 0 8 2 34
Ripollès 44 2 13 6 65
Segarra 93 0 20 4 117
Segrià 962 56 379 51 1.448
Selva 716 42 405 77 1.240
Solsonès 34 1 9 0 44
Tarragonès 1.126 91 795 98 2.110
Terra Alta 19 2 6 1 28
Urgell 145 9 143 7 304
Vallès Occidental 6.307 244 2.684 339 9.574
Vallès Oriental 2.647 106 972 129 3.854
No comarcalitzat (1) 4.983 280 2.480 435 8.178
Catalunya 52.105 2.280 22.707 3.589 80.681
Metropolità 36.527 1.482 15.671 2.409 56.089
Comarques Gironines 2.780 144 1.242 218 4.384
Camp de Tarragona 2.092 131 1.251 170 3.644
Terres de l'Ebre 338 9 160 21 528
Ponent 1.505 88 637 78 2.308
Comarques Centrals 1.883 74 593 117 2.667
Alt Pirineu i Aran 154 1 59 11 225
Penedès 1.843 71 614 130 2.658
Barcelona 43.710 1.822 18.719 2.933 67.184
Girona 3.116 162 1.311 250 4.839
Lleida 1.925 102 739 137 2.903
Tarragona 3.354 194 1.938 269 5.755
Font: Departament d'Empresa i Treball. Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: (1) Fora de Catalunya.

Darrera actualització: 27 de gener de 2022.

Estadística CLI

Nota metodològica

Definició de conceptes

Conciliació individual
Procediment de resolució de conflictes que es produeix a partir d'una reclamació individual malgrat que el conflicte sigui col·lectiu.
Conciliació laboral
Procediment obligatori d'avinença a causa d'un conflicte d'interessos entre els treballadors i les empreses, amb participació de l'Administració pública, per tal d'evitar una demanda davant els jutjats socials.
Judici de conciliació
Acte en el qual compareixen les parts davant un jutge municipal, comarcal o de pau amb la finalitat d'aconseguir una avinença abans d'iniciar un procediment posterior.

Aspectes metodològics

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".