Saltar al contingut principal

Conciliacions individuals resoltes. Per motius. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Conciliacions individuals resoltes. Per motius. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2023
Acomiadaments Sancions Reclamacions de quantitats Altres Total
Alt Camp 230 11 60 15 316
Alt Empordà 515 32 199 37 783
Alt Penedès 685 14 133 42 874
Alt Urgell 85 0 22 12 119
Alta Ribagorça 6 0 1 2 9
Anoia 478 19 163 42 702
Aran 38 1 12 6 57
Bages 845 30 282 34 1.191
Baix Camp 997 48 342 79 1.466
Baix Ebre 295 8 93 22 418
Baix Empordà 460 23 144 44 671
Baix Llobregat 5.224 232 1.788 406 7.650
Baix Penedès 354 15 109 23 501
Barcelonès 22.071 879 7.190 1.377 31.517
Berguedà 96 4 41 7 148
Cerdanya 42 5 15 1 63
Conca de Barberà 81 0 10 2 93
Garraf 477 19 177 37 710
Garrigues 66 3 13 2 84
Garrotxa 230 12 34 13 289
Gironès 948 60 327 64 1.399
Maresme 1.957 61 668 156 2.842
Moianès 54 1 8 0 63
Montsià 189 4 60 6 259
Noguera 155 1 62 6 224
Osona 1.248 56 235 40 1.579
Pallars Jussà 21 0 5 2 28
Pallars Sobirà 19 0 8 4 31
Pla d'Urgell 195 6 44 11 256
Pla de l'Estany 113 11 23 2 149
Priorat 25 2 5 1 33
Ribera d'Ebre 31 0 15 9 55
Ripollès 85 4 23 4 116
Segarra 112 5 17 6 140
Segrià 1.300 46 408 100 1.854
Selva 901 43 218 52 1.214
Solsonès 48 1 10 3 62
Tarragonès 1.584 82 885 123 2.674
Terra Alta 15 0 13 1 29
Urgell 209 10 25 9 253
Vallès Occidental 6.792 239 1.709 313 9.053
Vallès Oriental 2.847 101 717 107 3.772
No comarcalitzat 5.422 323 2.568 454 8.767
Catalunya 57.545 2.411 18.881 3.676 82.513
Metropolità 38.918 1.512 12.074 2.359 54.863
Comarques Gironines 3.252 185 968 216 4.621
Camp de Tarragona 2.917 143 1.302 220 4.582
Terres de l'Ebre 530 12 181 38 761
Ponent 2.037 71 569 134 2.811
Comarques Centrals 2.287 93 578 85 3.043
Alt Pirineu i Aran 211 6 63 27 307
Penedès 1.971 66 578 143 2.758
Barcelona 46.678 1.874 14.892 2.849 66.293
Girona 3.622 209 1.135 273 5.239
Lleida 2.513 85 698 173 3.469
Tarragona 4.732 243 2.156 381 7.512
Font: Departament d'Empresa i Treball. Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: No comarcalitzat: Fora de Catalunya.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Conciliació individual
Procediment de resolució de conflictes que es produeix a partir d'una reclamació individual malgrat que el conflicte sigui col·lectiu.
Conciliació laboral
Procediment obligatori d'avinença a causa d'un conflicte d'interessos entre els treballadors i les empreses, amb participació de l'Administració pública, per tal d'evitar una demanda davant els jutjats socials.
Judici de conciliació
Acte en el qual compareixen les parts davant un jutge municipal, comarcal o de pau amb la finalitat d'aconseguir una avinença abans d'iniciar un procediment posterior.