Saltar al contingut principal

Conciliacions individuals resoltes. Per tipus de resolucions i quantitats acordades. Províncies

Conciliacions individuals resoltes. Per tipus de resolucions i quantitats acordades. Províncies 2023
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Resolucions 66.293 5.239 3.469 7.512 82.513
Amb avinença 29.231 2.173 1.703 2.464 35.571
Sense avinença 18.579 1.641 932 2.391 23.543
Intentades sense efecte 15.249 1.124 650 2.197 19.220
Altres 3.234 301 184 460 4.179
Quantitats acordades (milions d'euros) 525,13 25,66 11,44 31,45 593,67
Acomiadaments 516,24 24,97 10,59 30,90 582,71
Reclamació de quantitats 6,50 0,53 0,75 0,33 8,10
Altres 2,38 0,16 0,10 0,23 2,86
Font: Departament d'Empresa i Treball. Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Altres tipus de resolucions (no presentades, amb desistiment i altres).

Darrera actualització: 20 de febrer de 2024.

CLI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de conciliacions laborals individuals (CLI).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Conciliació individual
Procediment de resolució de conflictes que es produeix a partir d'una reclamació individual malgrat que el conflicte sigui col·lectiu.
Conciliació laboral
Procediment obligatori d'avinença a causa d'un conflicte d'interessos entre els treballadors i les empreses, amb participació de l'Administració pública, per tal d'evitar una demanda davant els jutjats socials.
Judici de conciliació
Acte en el qual compareixen les parts davant un jutge municipal, comarcal o de pau amb la finalitat d'aconseguir una avinença abans d'iniciar un procediment posterior.