Saltar al contingut principal

Conciliacions individuals resoltes. Per tipus de resolucions i quantitats acordades. Províncies

Conciliacions individuals resoltes. Per tipus de resolucions i quantitats acordades. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Resolucions 67.184 4.839 2.903 5.755 80.681
Amb avinença 25.476 1.734 1.353 1.823 30.386
Sense avinença 21.277 1.475 910 2.081 25.743
Intentades sense efecte 16.230 1.349 500 1.546 19.625
Altres (1) 4.201 281 140 305 4.927
Quantitats acordades (milions d'euros) 505,15 21,14 12,25 27,77 566,31
Acomiadaments 499,37 20,76 12,04 27,47 559,64
Reclamació de quantitats 3,88 0,32 0,19 0,19 4,58
Altres 1,90 0,06 0,02 0,11 2,09
Font: Departament d'Empresa i Treball. Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: (1) No presentades, amb desistiment i altres.

Darrera actualització: 27 de gener de 2022.

Estadística CLI

Nota metodològica

Definició de conceptes

Conciliació individual
Procediment de resolució de conflictes que es produeix a partir d'una reclamació individual malgrat que el conflicte sigui col·lectiu.
Conciliació laboral
Procediment obligatori d'avinença a causa d'un conflicte d'interessos entre els treballadors i les empreses, amb participació de l'Administració pública, per tal d'evitar una demanda davant els jutjats socials.
Judici de conciliació
Acte en el qual compareixen les parts davant un jutge municipal, comarcal o de pau amb la finalitat d'aconseguir una avinença abans d'iniciar un procediment posterior.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".