Saltar al contingut principal

Conciliacions col·lectives resoltes. Treballadors i empreses. Per tipus de resolucions. Províncies

Conciliacions col·lectives resoltes. Treballadors i empreses. Per tipus de resolucions. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Conciliacions resoltes 63 10 8 22 103
Treballadors afectats 22.730 649 256 3.708 27.343
Amb avinença 1.578 30 42 357 2.007
Sense avinença 19.687 327 214 3.130 23.358
Intentades sense efecte 947 0 0 31 978
Altres (1) 518 292 0 190 1.000
Empreses afectades 63 10 8 22 103
Amb avinença 10 1 1 4 16
Sense avinença 46 8 7 11 72
Intentades sense efecte 4 0 0 5 9
Altres (1) 3 1 0 2 6
Font: Departament d'Empresa i Treball. Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: (1) No presentades, amb desistiment i altres.

Darrera actualització: 27 de gener de 2022.

CLC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de concil·liacions laborals col·lectives (CLC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Conciliació col·lectiva
Procediment de resolució de conflictes que afecten els interessos generals dels treballadors, susceptibles de ser solucionats globalment pel col·lectiu. Poden ser resolts amb avinença, si hi ha acord entre les parts; sense avinença, si no hi ha acord; intentades sense efecte, si no es presenta la part demandada.
Conciliació laboral
Procediment obligatori d'avinença a causa d'un conflicte d'interessos entre els treballadors i les empreses, amb participació de l'Administració pública, per tal d'evitar una demanda davant els jutjats socials.
Judici de conciliació
Acte en el qual compareixen les parts davant un jutge municipal, comarcal o de pau amb la finalitat d'aconseguir una avinença abans d'iniciar un procediment posterior.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".