Saltar al contingut principal

Assumptes judicials socials. Assumptes resolts. Per tipus de demanda. Províncies

Assumptes judicials socials. Assumptes resolts. Per tipus de demanda. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Conflictes col·lectius 223 26 10 39 298 2.528 11,8
Conflictes individuals 36.008 3.240 1.704 3.468 44.420 296.689 15,0
Acomiadaments 20.553 1.841 860 1.792 25.046 135.361 18,5
Contractes de treball 15.455 1.399 844 1.676 19.374 161.328 12,0
Prestacions de la Seguretat Social 12.506 1.003 504 1.472 15.485 100.632 15,4
Total assumptes resolts 48.737 4.269 2.218 4.979 60.203 399.849 15,1
Font: Ministeri de Treball i Economia Social.

Darrera actualització: 12 d'abril de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Jutjats socials
Òrgans judicials que tenen competència en matèria laboral i de Seguretat Social en un àmbit jurisdiccional provincial o infraprovincial. Els assumptes que resolen poden classificar-se en conflictes col·lectius, conflictes individuals i de Seguretat Social.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".