Saltar al contingut principal

Accidents de treball amb baixa. Per tipus i sectors. Comarques i Aran, i àmbits

Accidents de treball amb baixa. Per tipus i sectors. Total. Comarques i Aran, i àmbits 2021 (p)
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Alt Camp 28 277 86 442 833
Alt Empordà 82 300 237 944 1.563
Alt Penedès 83 467 138 696 1.384
Alt Urgell 21 30 51 117 219
Alta Ribagorça 6 2 7 29 44
Anoia 27 463 158 626 1.274
Aran 2 7 28 98 135
Bages 47 859 273 1.552 2.731
Baix Camp 75 308 345 1.525 2.253
Baix Ebre 135 154 184 482 955
Baix Empordà 48 204 411 990 1.653
Baix Llobregat 33 1.985 1.497 5.638 9.153
Baix Penedès 15 134 148 454 751
Barcelonès 37 2.508 2.812 21.119 26.476
Berguedà 30 154 69 219 472
Cerdanya 4 13 57 104 178
Conca de Barberà 17 172 30 154 373
Garraf 22 236 201 623 1.082
Garrigues 31 103 20 60 214
Garrotxa 19 494 94 368 975
Gironès 33 571 444 2.131 3.179
Maresme 56 638 571 2.258 3.523
Moianès 2 120 11 55 188
Montsià 97 208 77 348 730
Noguera 75 126 64 168 433
Osona 110 987 234 1.001 2.332
Pallars Jussà 18 10 27 46 101
Pallars Sobirà 9 3 8 35 55
Pla d'Urgell 69 270 89 212 640
Pla de l'Estany 22 235 69 157 483
Priorat 34 21 9 24 88
Ribera d'Ebre 31 33 23 64 151
Ripollès 5 149 18 108 280
Segarra 26 290 30 74 420
Segrià 290 447 471 2.204 3.412
Selva 102 917 306 943 2.268
Solsonès 17 49 30 76 172
Tarragonès 44 368 468 2.512 3.392
Terra Alta 16 36 22 18 92
Urgell 47 195 74 239 555
Vallès Occidental 23 3.084 1.622 6.109 10.838
Vallès Oriental 43 1.520 667 2.656 4.886
Catalunya 1.931 19.147 12.180 57.678 90.936
Metropolità 192 9.772 7.171 37.796 54.931
Comarques Gironines 311 2.870 1.579 5.641 10.401
Camp de Tarragona 198 1.146 938 4.657 6.939
Terres de l'Ebre 279 431 306 912 1.928
Ponent 538 1.431 748 2.957 5.674
Comarques Centrals 206 2.132 615 2.887 5.840
Alt Pirineu i Aran 60 65 178 429 732
Penedès 147 1.300 645 2.399 4.491
Font: Departament d'Empresa i Treball.
Nota: No s'hi inclouen els accidents in intinere.
(p) Dada provisional.
Accidents de treball amb baixa. Per tipus i sectors. Lleus. Comarques i Aran, i àmbits 2021 (p)
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Alt Camp 28 277 86 440 831
Alt Empordà 81 299 235 939 1.554
Alt Penedès 83 464 137 692 1.376
Alt Urgell 21 28 51 117 217
Alta Ribagorça 6 2 7 29 44
Anoia 26 460 158 626 1.270
Aran 2 7 28 97 134
Bages 47 858 270 1.539 2.714
Baix Camp 75 307 343 1.518 2.243
Baix Ebre 132 151 183 475 941
Baix Empordà 48 203 409 985 1.645
Baix Llobregat 33 1.978 1.485 5.609 9.105
Baix Penedès 15 134 147 450 746
Barcelonès 36 2.497 2.784 21.007 26.324
Berguedà 29 154 69 218 470
Cerdanya 4 12 56 103 175
Conca de Barberà 17 170 30 152 369
Garraf 22 235 199 620 1.076
Garrigues 31 103 20 59 213
Garrotxa 19 493 94 368 974
Gironès 33 570 442 2.121 3.166
Maresme 54 633 566 2.240 3.493
Moianès 2 119 11 55 187
Montsià 96 206 77 348 727
Noguera 73 124 63 166 426
Osona 108 983 230 997 2.318
Pallars Jussà 17 10 27 44 98
Pallars Sobirà 9 3 8 35 55
Pla d'Urgell 68 268 88 210 634
Pla de l'Estany 22 231 68 155 476
Priorat 34 20 9 24 87
Ribera d'Ebre 31 32 23 63 149
Ripollès 5 149 18 107 279
Segarra 26 289 29 74 418
Segrià 289 441 464 2.191 3.385
Selva 99 909 304 939 2.251
Solsonès 16 49 29 74 168
Tarragonès 43 366 465 2.500 3.374
Terra Alta 16 35 22 18 91
Urgell 47 193 72 238 550
Vallès Occidental 23 3.061 1.606 6.086 10.776
Vallès Oriental 42 1.513 660 2.640 4.855
Catalunya 1.908 19.036 12.072 57.368 90.384
Metropolità 188 9.719 7.103 37.598 54.608
Comarques Gironines 307 2.854 1.570 5.614 10.345
Camp de Tarragona 197 1.140 933 4.634 6.904
Terres de l'Ebre 275 424 305 904 1.908
Ponent 534 1.418 736 2.938 5.626
Comarques Centrals 202 2.126 607 2.867 5.802
Alt Pirineu i Aran 59 62 177 425 723
Penedès 146 1.293 641 2.388 4.468
Font: Departament d'Empresa i Treball.
Nota: No s'hi inclouen els accidents in intinere.
(p) Dada provisional.
Accidents de treball amb baixa. Per tipus i sectors. Greus. Comarques i Aran, i àmbits 2021 (p)
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Alt Camp 0 0 0 2 2
Alt Empordà 1 1 2 5 9
Alt Penedès 0 3 1 4 8
Alt Urgell 0 1 0 0 1
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0
Anoia 1 3 0 0 4
Aran 0 0 0 1 1
Bages 0 0 3 12 15
Baix Camp 0 0 2 6 8
Baix Ebre 2 2 1 5 10
Baix Empordà 0 1 2 4 7
Baix Llobregat 0 6 10 27 43
Baix Penedès 0 0 1 4 5
Barcelonès 1 11 23 100 135
Berguedà 1 0 0 1 2
Cerdanya 0 1 1 0 2
Conca de Barberà 0 1 0 2 3
Garraf 0 1 2 3 6
Garrigues 0 0 0 1 1
Garrotxa 0 0 0 0 0
Gironès 0 1 2 9 12
Maresme 2 5 5 17 29
Moianès 0 1 0 0 1
Montsià 1 1 0 0 2
Noguera 2 2 1 2 7
Osona 1 4 3 4 12
Pallars Jussà 0 0 0 2 2
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 1 2 1 2 6
Pla de l'Estany 0 4 1 1 6
Priorat 0 1 0 0 1
Ribera d'Ebre 0 1 0 0 1
Ripollès 0 0 0 1 1
Segarra 0 1 1 0 2
Segrià 1 5 5 10 21
Selva 3 8 1 3 15
Solsonès 1 0 1 2 4
Tarragonès 0 2 3 11 16
Terra Alta 0 1 0 0 1
Urgell 0 2 2 1 5
Vallès Occidental 0 17 15 20 52
Vallès Oriental 1 6 6 12 25
Catalunya 19 95 95 274 483
Metropolità 4 45 59 176 284
Comarques Gironines 4 15 8 23 50
Camp de Tarragona 0 4 5 21 30
Terres de l'Ebre 3 5 1 5 14
Ponent 4 12 10 16 42
Comarques Centrals 3 5 7 19 34
Alt Pirineu i Aran 0 2 1 3 6
Penedès 1 7 4 11 23
Font: Departament d'Empresa i Treball.
Nota: No s'hi inclouen els accidents in intinere.
(p) Dada provisional.
Accidents de treball amb baixap). Per tipus i sectors. Mortals. Comarques i Aran, i àmbits 2021 (p)
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Alt Camp 0 0 0 0 0
Alt Empordà 0 0 0 0 0
Alt Penedès 0 0 0 0 0
Alt Urgell 0 1 0 0 1
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0
Anoia 0 0 0 0 0
Aran 0 0 0 0 0
Bages 0 1 0 1 2
Baix Camp 0 1 0 1 2
Baix Ebre 1 1 0 2 4
Baix Empordà 0 0 0 1 1
Baix Llobregat 0 1 2 2 5
Baix Penedès 0 0 0 0 0
Barcelonès 0 0 5 12 17
Berguedà 0 0 0 0 0
Cerdanya 0 0 0 1 1
Conca de Barberà 0 1 0 0 1
Garraf 0 0 0 0 0
Garrigues 0 0 0 0 0
Garrotxa 0 1 0 0 1
Gironès 0 0 0 1 1
Maresme 0 0 0 1 1
Moianès 0 0 0 0 0
Montsià 0 1 0 0 1
Noguera 0 0 0 0 0
Osona 1 0 1 0 2
Pallars Jussà 1 0 0 0 1
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 0 0 0 0 0
Pla de l'Estany 0 0 0 1 1
Priorat 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 0 0 0 1 1
Ripollès 0 0 0 0 0
Segarra 0 0 0 0 0
Segrià 0 1 2 3 6
Selva 0 0 1 1 2
Solsonès 0 0 0 0 0
Tarragonès 1 0 0 1 2
Terra Alta 0 0 0 0 0
Urgell 0 0 0 0 0
Vallès Occidental 0 6 1 3 10
Vallès Oriental 0 1 1 4 6
Catalunya 4 16 13 36 69
Metropolità 0 8 9 22 39
Comarques Gironines 0 1 1 4 6
Camp de Tarragona 1 2 0 2 5
Terres de l'Ebre 1 2 0 3 6
Ponent 0 1 2 3 6
Comarques Centrals 1 1 1 1 4
Alt Pirineu i Aran 1 1 0 1 3
Penedès 0 0 0 0 0
Font: Departament d'Empresa i Treball.
Nota: No s'hi inclouen els accidents in intinere.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 5 d'agost de 2022.

Estadística SINIST

Nota metodològica

Definició de conceptes

Sinistralitat laboral
Conjunt d'accidents laborals i malalties professionals per causes laborals, amb baixa o sense baixa per part dels treballadors, tant si tenen lloc durant la jornada laboral com durant l'anada o tornada del lloc de treball.

Aspectes metodològics

S'entén per accident de treball qualsevol esdeveniment concret que produeix una lesió corporal física o psíquica, que el treballador pateix com a conseqüència del treball desenvolupat. S'inclouen tots els accidents dels treballadors que cotitzen per aquesta contingència.

Els accidents es classifiquen segons el lloc on han ocorregut:

  • en jornada de treball: si tenen lloc durant la jornada de treball, dins del mateix centre de treball o per desplaçament. S'inclouen els accidents de circulació i altres accidents en qualsevol mitjà  de transport i els accidents ocorreguts fora de l'empresa, peró només durant la jornada laboral.
  • in itinere: si s'esdevenen durant el desplaçament del lloc de residència al lloc de treball o a l'inrevés, fora de la jornada laboral.

Segons la seva gravetat, els accidents es classifiquen en lleus, greus i mortals.

L'Índex d'incidència representa el nombre d'accidents per cada 100.000 treballadors exposats al risc.

A Catalunya, l’autoritat laboral competent és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Totes les dades són definitives excepte les del darrer any, que són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".