Saltar al contingut principal

Eleccions sindicals. Estatut dels treballadors. Representants elegits. Per centrals sindicals. Comarques i Aran, i províncies

Eleccions sindicals. Estatut dels treballadors. Representants elegits. Per centrals sindicals. Comarques i Aran, i províncies 2022
Elegits CCOO UGT USO CGT No afiliats Altres
Alt Camp 431 188 144 3 44 13 39
Alt Empordà 638 239 324 1 0 14 60
Alt Penedès 861 403 292 56 23 26 61
Alt Urgell 96 39 37 0 0 9 11
Alta Ribagorça 20 13 2 0 0 0 5
Anoia 621 228 215 50 57 17 54
Aran 65 39 24 0 0 0 2
Bages 1.208 510 540 74 18 13 53
Baix Camp 1.182 501 431 52 46 22 130
Baix Ebre 432 98 198 104 5 4 23
Baix Empordà 615 217 320 17 1 7 53
Baix Llobregat 6.125 2.733 2.283 262 206 106 535
Baix Penedès 435 198 170 9 17 14 27
Barcelonès 15.439 6.448 5.300 932 718 377 1.664
Berguedà 161 50 72 2 12 0 25
Cerdanya 74 35 10 0 0 0 29
Conca de Barberà 174 95 55 12 4 3 5
Garraf 517 199 192 12 35 1 78
Garrigues 72 26 39 5 0 0 2
Garrotxa 476 135 221 46 0 13 61
Gironès 1.660 597 591 76 38 21 337
Maresme 1.567 657 606 112 8 41 143
Moianès 84 47 35 0 0 0 2
Montsià 327 100 159 30 0 3 35
Noguera 201 69 121 0 1 0 10
Osona 1.106 498 434 75 4 31 64
Pallars Jussà 53 16 25 0 5 0 7
Pallars Sobirà 31 14 10 0 0 0 7
Pla d'Urgell 304 116 171 7 0 4 6
Pla de l'Estany 181 54 87 2 10 16 12
Priorat 15 8 4 0 1 1 1
Ribera d'Ebre 158 70 60 7 3 2 16
Ripollès 182 70 79 5 0 3 25
Segarra 153 74 61 8 3 0 7
Segrià 1.797 703 860 31 36 7 160
Selva 1.157 509 481 39 2 17 109
Solsonès 84 34 37 4 6 1 2
Tarragonès 2.607 1.022 926 101 96 36 426
Terra Alta 37 19 17 0 0 0 1
Urgell 294 139 134 0 2 14 5
Vallès Occidental 6.769 2.999 2.462 433 195 184 496
Vallès Oriental 3.029 1.418 1.217 141 45 58 150
Catalunya 51.438 21.627 19.446 2.708 1.641 1.078 4.938
Barcelona 37.496 16.191 13.660 2.147 1.321 854 3.323
Girona 4.966 1.853 2.099 188 51 91 684
Lleida 3.178 1.284 1.523 55 53 35 228
Tarragona 5.798 2.299 2.164 318 216 98 703
Font: Departament d'Empresa i Treball. Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Respecte al personal al qual s'aplica l'Estatut dels treballadors. Dades a 31 de desembre.

Darrera actualització: 15 de juny de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Elecció sindical
Procés electoral en el qual el treballador, tant el de les empreses privades o públiques com el que està al servei de les administracions públiques, escull els seus representants en els òrgans de representació, que són part fonamental en la negociació col·lectiva i en la determinació de les condicions de treball.
Elector
Persona que reuneix requisits legals per exercitar el dret de sufragi.

Aspectes metodològics

Les eleccions sindicals són el procés electoral a través del qual s'elegeixen els representants dels treballadors al centre de treball cada quatre anys.

Els treballadors de l'empresa o centre de treball més grans de 16 anys i amb una antiguitat mínima d'un mes poden participar en el sufragi, que és lliure, personal, secret i directe, per escollir els seus representants.

Els representants dels treballadors han de tenir 18 anys complerts i una antiguitat de sis mesos com a mínim a l'empresa (llevat que en el conveni col·lectiu es pacti un altre termini, no inferior als tres mesos, per mobilitat del personal).

Relació de sigles i noms dels sindicats que apareixen a les taules
CSIF Central Sindical Independent i de Funcionaris
CCOO Confederació Sindical de Comissions Obreres
UGT Unió General de Treballadors
USO Unió Sindical Obrera
CGT Confederació General del Treball
IAC Intersindical Alternativa de Catalunya

D'acord amb la dimensió de la plantilla de l'empresa, s'escolliran delegats de personal o comitè d'empresa.

Les dades sobre eleccions sindicals respecte al personal al qual s'aplica l'Estatut dels treballadors o la normativa de funcionaris, són a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".