Saltar al contingut principal

Eleccions sindicals. Estatut dels treballadors. Representants elegits. Per centrals sindicals. Comarques i Aran, i províncies

Eleccions sindicals. Estatut dels treballadors. Representants elegits. Per centrals sindicals. Comarques i Aran, i províncies 2021
Elegits CCOO UGT USO CGT No afiliats Altres
Alt Camp 396 185 131 3 40 1 36
Alt Empordà 631 250 312 1 0 7 61
Alt Penedès 845 413 278 54 24 27 49
Alt Urgell 89 33 37 0 0 9 10
Alta Ribagorça 23 15 2 0 0 0 6
Anoia 583 218 216 35 54 16 44
Aran 60 39 19 0 0 0 2
Bages 1.222 507 548 77 19 22 49
Baix Camp 1.161 486 437 64 54 21 99
Baix Ebre 410 88 196 93 6 5 22
Baix Empordà 598 216 317 17 1 4 43
Baix Llobregat 5.828 2.655 2.226 241 157 78 471
Baix Penedès 419 192 155 14 17 16 25
Barcelonès 15.173 6.368 5.235 897 648 347 1.678
Berguedà 164 57 65 2 12 0 28
Cerdanya 55 26 11 1 0 0 17
Conca de Barberà 159 88 46 12 4 4 5
Garraf 508 217 197 13 26 3 52
Garrigues 66 24 33 4 3 0 2
Garrotxa 453 129 217 58 0 13 36
Gironès 1.587 606 542 68 38 14 319
Maresme 1.564 643 608 123 13 27 150
Moianès 67 35 29 0 0 0 3
Montsià 311 94 158 27 0 3 29
Noguera 204 69 124 0 1 0 10
Osona 1.062 481 412 75 6 32 56
Pallars Jussà 47 14 21 0 5 0 7
Pallars Sobirà 30 14 10 0 0 0 6
Pla d'Urgell 292 96 166 8 0 8 14
Pla de l'Estany 159 57 82 2 3 4 11
Priorat 15 9 3 0 1 1 1
Ribera d'Ebre 148 60 62 6 4 1 15
Ripollès 160 65 65 5 0 1 24
Segarra 126 60 44 8 3 0 11
Segrià 1.804 710 860 35 29 10 160
Selva 1.111 480 450 40 3 35 103
Solsonès 81 35 29 4 10 1 2
Tarragonès 2.616 1.033 931 96 101 32 423
Terra Alta 26 12 13 0 0 0 1
Urgell 279 126 132 0 4 13 4
Vallès Occidental 6.439 2.828 2.407 432 156 175 441
Vallès Oriental 2.808 1.315 1.113 134 43 66 137
Catalunya 49.779 21.048 18.939 2.649 1.485 996 4.662
Barcelona 36.267 15.735 13.344 2.081 1.158 793 3.156
Girona 4.745 1.828 1.984 194 45 78 616
Lleida 3.106 1.238 1.479 59 55 41 234
Tarragona 5.661 2.247 2.132 315 227 84 656
Font: Departament d'Empresa i Treball. Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Respecte al personal al qual s'aplica l'Estatut dels treballadors. Dades a 31 de desembre.

Darrera actualització: 27 de maig de 2022.

Estadística ELESIN

Nota metodològica

Definició de conceptes

Elecció sindical
Procés electoral en el qual el treballador, tant el de les empreses privades o públiques com el que està al servei de les administracions públiques, escull els seus representants en els òrgans de representació, que són part fonamental en la negociació col·lectiva i en la determinació de les condicions de treball.
Elector
Persona que reuneix requisits legals per exercitar el dret de sufragi.

Aspectes metodològics

Les eleccions sindicals són el procés electoral a través del qual s'elegeixen els representants dels treballadors al centre de treball cada quatre anys.

Els treballadors de l'empresa o centre de treball més grans de 16 anys i amb una antiguitat mínima d'un mes poden participar en el sufragi, que és lliure, personal, secret i directe, per escollir els seus representants.

Els representants dels treballadors han de tenir 18 anys complerts i una antiguitat de sis mesos com a mínim a l'empresa (llevat que en el conveni col·lectiu es pacti un altre termini, no inferior als tres mesos, per mobilitat del personal).

Relació de sigles i noms dels sindicats que apareixen a les taules
CSIF Central Sindical Independent i de Funcionaris
CCOO Confederació Sindical de Comissions Obreres
UGT Unió General de Treballadors
USO Unió Sindical Obrera
CGT Confederació General del Treball
IAC Intersindical Alternativa de Catalunya

D'acord amb la dimensió de la plantilla de l'empresa, s'escolliran delegats de personal o comitè d'empresa.

Les dades sobre eleccions sindicals respecte al personal al qual s'aplica l'Estatut dels treballadors o la normativa de funcionaris, són a 31 de desembre.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".