Saltar al contingut principal

Eleccions sindicals. Normativa de funcionaris. Representants elegits. Per centrals sindicals. Comarques i Aran, i províncies

Eleccions sindicals. Normativa de funcionaris. Representants elegits. Per centrals sindicals. Comarques i Aran, i províncies 2022
Elegits CCOO UGT IAC I-CSC CSIF Altres
Alt Camp 6 2 1 0 0 0 3
Alt Empordà 44 7 19 0 8 4 6
Alt Penedès 23 3 7 0 0 5 8
Alt Urgell 6 3 0 0 1 0 2
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0 0
Anoia 23 17 1 0 1 0 4
Aran 7 5 2 0 0 0 0
Bages 95 35 6 18 12 0 24
Baix Camp 33 12 5 0 0 9 7
Baix Ebre 85 15 21 21 3 0 25
Baix Empordà 45 8 21 0 3 10 3
Baix Llobregat 239 69 67 18 7 14 64
Baix Penedès 33 12 5 0 1 6 9
Barcelonès 711 154 125 79 81 56 216
Berguedà 2 2 0 0 0 0 0
Cerdanya 1 0 0 0 0 0 1
Conca de Barberà 3 0 3 0 0 0 0
Garraf 33 9 6 0 5 0 13
Garrigues 2 2 0 0 0 0 0
Garrotxa 5 0 5 0 0 0 0
Gironès 229 53 24 32 35 25 60
Maresme 145 38 41 23 11 7 25
Moianès 1 1 0 0 0 0 0
Montsià 15 6 4 0 2 0 3
Noguera 5 2 2 0 0 0 1
Osona 37 15 13 0 1 2 6
Pallars Jussà 11 2 3 0 2 0 4
Pallars Sobirà 1 0 0 0 1 0 0
Pla d'Urgell 1 0 0 0 0 0 1
Pla de l'Estany 7 5 0 0 2 0 0
Priorat 2 0 1 0 0 0 1
Ribera d'Ebre 3 1 2 0 0 0 0
Ripollès 8 3 5 0 0 0 0
Segarra 3 2 1 0 0 0 0
Segrià 210 44 33 27 11 28 67
Selva 46 10 9 0 3 22 2
Solsonès 1 0 1 0 0 0 0
Tarragonès 283 54 62 39 24 28 76
Terra Alta 1 1 0 0 0 0 0
Urgell 1 1 0 0 0 0 0
Vallès Occidental 258 78 46 30 32 5 67
Vallès Oriental 117 34 52 3 3 2 23
Catalunya 2.781 705 593 290 249 223 721
Barcelona 1.684 455 364 171 153 91 450
Girona 385 86 83 32 51 61 72
Lleida 248 61 42 27 15 28 75
Tarragona 464 103 104 60 30 43 124
Font: Departament d'Empresa i Treball. Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Respecte al personal al qual s'aplica la normativa de funcionaris. Dades a 31 de desembre.

Darrera actualització: 15 de juny de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Elecció sindical
Procés electoral en el qual el treballador, tant el de les empreses privades o públiques com el que està al servei de les administracions públiques, escull els seus representants en els òrgans de representació, que són part fonamental en la negociació col·lectiva i en la determinació de les condicions de treball.
Elector
Persona que reuneix requisits legals per exercitar el dret de sufragi.

Aspectes metodològics

Les eleccions sindicals són el procés electoral a través del qual s'elegeixen els representants dels treballadors al centre de treball cada quatre anys.

Els treballadors de l'empresa o centre de treball més grans de 16 anys i amb una antiguitat mínima d'un mes poden participar en el sufragi, que és lliure, personal, secret i directe, per escollir els seus representants.

Els representants dels treballadors han de tenir 18 anys complerts i una antiguitat de sis mesos com a mínim a l'empresa (llevat que en el conveni col·lectiu es pacti un altre termini, no inferior als tres mesos, per mobilitat del personal).

Relació de sigles i noms dels sindicats que apareixen a les taules
CSIF Central Sindical Independent i de Funcionaris
CCOO Confederació Sindical de Comissions Obreres
UGT Unió General de Treballadors
USO Unió Sindical Obrera
CGT Confederació General del Treball
IAC Intersindical Alternativa de Catalunya

D'acord amb la dimensió de la plantilla de l'empresa, s'escolliran delegats de personal o comitè d'empresa.

Les dades sobre eleccions sindicals respecte al personal al qual s'aplica l'Estatut dels treballadors o la normativa de funcionaris, són a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".