Saltar al contingut principal

Eleccions sindicals. Normativa de funcionaris. Representants elegits. Per centrals sindicals. Comarques i Aran, i províncies

Eleccions sindicals. Normativa de funcionaris. Representants elegits. Per centrals sindicals. Comarques i Aran, i províncies 2021
Elegits CCOO UGT IAC I-CSC CSIF Altres
Alt Camp 6 2 1 0 0 0 3
Alt Empordà 45 7 19 0 8 4 7
Alt Penedès 9 3 2 0 0 0 4
Alt Urgell 1 0 0 0 1 0 0
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0 0
Anoia 21 15 2 0 1 0 3
Aran 6 4 2 0 0 0 0
Bages 94 32 9 18 12 0 23
Baix Camp 32 12 3 0 0 9 8
Baix Ebre 82 12 21 21 2 0 26
Baix Empordà 53 14 16 0 3 12 8
Baix Llobregat 240 61 73 15 7 13 71
Baix Penedès 33 12 5 0 1 6 9
Barcelonès 718 156 125 83 82 57 215
Berguedà 7 3 4 0 0 0 0
Cerdanya 1 0 0 0 0 0 1
Conca de Barberà 4 1 3 0 0 0 0
Garraf 27 9 4 0 6 0 8
Garrigues 2 1 1 0 0 0 0
Garrotxa 5 0 5 0 0 0 0
Gironès 243 59 27 37 35 25 60
Maresme 142 36 37 26 11 6 26
Moianès 0 0 0 0 0 0 0
Montsià 13 6 2 0 2 1 2
Noguera 5 2 2 0 0 0 1
Osona 35 14 13 0 1 2 5
Pallars Jussà 11 2 3 0 2 0 4
Pallars Sobirà 1 0 0 0 1 0 0
Pla d'Urgell 6 0 1 0 0 2 3
Pla de l'Estany 7 6 0 0 1 0 0
Priorat 2 0 1 0 0 0 1
Ribera d'Ebre 4 2 2 0 0 0 0
Ripollès 7 3 4 0 0 0 0
Segarra 3 1 2 0 0 0 0
Segrià 189 41 32 27 11 30 48
Selva 44 10 9 0 3 21 1
Solsonès 6 5 1 0 0 0 0
Tarragonès 281 54 61 39 24 29 74
Terra Alta 1 1 0 0 0 0 0
Urgell 1 1 0 0 0 0 0
Vallès Occidental 254 75 48 29 29 5 68
Vallès Oriental 108 34 48 3 3 2 18
Catalunya 2.749 696 588 298 246 224 697
Barcelona 1.655 438 365 174 152 85 441
Girona 405 99 80 37 50 62 77
Lleida 231 57 44 27 15 32 56
Tarragona 458 102 99 60 29 45 123
Font: Departament d'Empresa i Treball. Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Respecte al personal al qual s'aplica la normativa de funcionaris. Dades a 31 de desembre.

Darrera actualització: 27 de maig de 2022.

Estadística ELESIN

Nota metodològica

Definició de conceptes

Elecció sindical
Procés electoral en el qual el treballador, tant el de les empreses privades o públiques com el que està al servei de les administracions públiques, escull els seus representants en els òrgans de representació, que són part fonamental en la negociació col·lectiva i en la determinació de les condicions de treball.
Elector
Persona que reuneix requisits legals per exercitar el dret de sufragi.

Aspectes metodològics

Les eleccions sindicals són el procés electoral a través del qual s'elegeixen els representants dels treballadors al centre de treball cada quatre anys.

Els treballadors de l'empresa o centre de treball més grans de 16 anys i amb una antiguitat mínima d'un mes poden participar en el sufragi, que és lliure, personal, secret i directe, per escollir els seus representants.

Els representants dels treballadors han de tenir 18 anys complerts i una antiguitat de sis mesos com a mínim a l'empresa (llevat que en el conveni col·lectiu es pacti un altre termini, no inferior als tres mesos, per mobilitat del personal).

Relació de sigles i noms dels sindicats que apareixen a les taules
CSIF Central Sindical Independent i de Funcionaris
CCOO Confederació Sindical de Comissions Obreres
UGT Unió General de Treballadors
USO Unió Sindical Obrera
CGT Confederació General del Treball
IAC Intersindical Alternativa de Catalunya

D'acord amb la dimensió de la plantilla de l'empresa, s'escolliran delegats de personal o comitè d'empresa.

Les dades sobre eleccions sindicals respecte al personal al qual s'aplica l'Estatut dels treballadors o la normativa de funcionaris, són a 31 de desembre.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".