Saltar al contingut principal

Eleccions sindicals. Normativa de funcionaris. Representants elegits. Per centrals sindicals. Comarques i Aran, i províncies

Eleccions sindicals. Normativa de funcionaris. Representants elegits. Per centrals sindicals. Comarques i Aran, i províncies Catalunya
Elegits CCOO UGT IAC I-CSC CSIF Altres
2022 2.781 705 593 290 249 223 721
2021 2.749 696 588 298 246 224 697
2020 2.683 686 572 294 243 217 671
2019 2.662 681 586 301 221 213 660
Font:
2019-2020: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Observatori del Treball i Model Productiu.
2021-2022: Departament d'Empresa i Treball. Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Respecte al personal al qual s'aplica la normativa de funcionaris. Dades a 31 de desembre.

Darrera actualització: 15 de juny de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Elecció sindical
Procés electoral en el qual el treballador, tant el de les empreses privades o públiques com el que està al servei de les administracions públiques, escull els seus representants en els òrgans de representació, que són part fonamental en la negociació col·lectiva i en la determinació de les condicions de treball.
Elector
Persona que reuneix requisits legals per exercitar el dret de sufragi.

Aspectes metodològics

Les eleccions sindicals són el procés electoral a través del qual s'elegeixen els representants dels treballadors al centre de treball cada quatre anys.

Els treballadors de l'empresa o centre de treball més grans de 16 anys i amb una antiguitat mínima d'un mes poden participar en el sufragi, que és lliure, personal, secret i directe, per escollir els seus representants.

Els representants dels treballadors han de tenir 18 anys complerts i una antiguitat de sis mesos com a mínim a l'empresa (llevat que en el conveni col·lectiu es pacti un altre termini, no inferior als tres mesos, per mobilitat del personal).

Relació de sigles i noms dels sindicats que apareixen a les taules
CSIF Central Sindical Independent i de Funcionaris
CCOO Confederació Sindical de Comissions Obreres
UGT Unió General de Treballadors
USO Unió Sindical Obrera
CGT Confederació General del Treball
IAC Intersindical Alternativa de Catalunya

D'acord amb la dimensió de la plantilla de l'empresa, s'escolliran delegats de personal o comitè d'empresa.

Les dades sobre eleccions sindicals respecte al personal al qual s'aplica l'Estatut dels treballadors o la normativa de funcionaris, són a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".