Saltar al contingut principal

Contractes de treball registrats. Per modalitat. Províncies

Contractes de treball registrats. Per modalitat. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Indefinits 318.148 46.816 20.948 32.597 418.509 2.113.341 19,8
Ordinari temps indefinit 211.573 29.757 10.179 17.243 268.752 1.226.736 21,9
Foment de la contractació indefinida 857 85 32 86 1.060 0 0,0
Indefinit discapacitats 1.042 236 98 138 1.514 8.740 17,3
Convertits en indefinits 104.676 16.738 10.639 15.130 147.183 877.865 16,8
Temporals 1.694.994 234.954 148.646 275.450 2.354.044 17.271.018 13,6
Obra o servei 603.277 67.785 79.426 91.464 841.952 6.998.685 12,0
Eventuals circumstàncies producció 847.601 143.485 55.766 151.571 1.198.423 8.683.539 13,8
Interinitat 222.098 21.662 12.035 29.525 285.320 1.347.942 21,2
Temporals discapacitats 2.495 364 289 434 3.582 22.213 16,1
Inserció 823 122 51 21 1.017 0 0,0
Relleu 995 158 45 161 1.359 8.275 16,4
Jubilació parcial 3.352 446 200 495 4.493 22.874 19,6
Substitució jubilació 64 anys 31 8 7 15 61 620 9,8
Pràctiques 10.117 655 587 1.327 12.686 80.080 15,8
Formació 802 91 102 99 1.094 36.051 3,0
Altres 3.403 178 138 338 4.057 70.739 5,7
Total 2.013.142 281.770 169.594 308.047 2.772.553 19.384.359 14,3
Font: Departament d'Empresa i Treball; Servei Públic d'Ocupació Estatal (Sepe).

Darrera actualització: 13 de gener de 2022.

CONLAB

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de contractació laboral (CONLAB).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Contracte de treball registrat
Acord que inclou, a més dels contractes registrats en les oficines de treball de la Generalitat, les comunicacions de contractació que els empresaris efectuen en aquest organisme. Segons el tipus d'activitat i el temps que duri la relació laboral, existeixen diferents modalitats de contractes: (contractes de treball per temps indefinit, contractes de treball de durada determinada i contractes de treball formatius, entre d'altres).

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".