Saltar al contingut principal

Contractes de treball registrats. Per modalitat i grups d'edat

Contractes de treball registrats. Per modalitat i grups d'edat Catalunya. 2023
19 i menys 20-24 25-29 30-44 45 i més Total
Indefinits 95.111 209.800 167.905 138.481 495.330 1.106.627
Ordinari temps indefinit 91.486 194.837 154.523 128.752 456.034 1.025.632
Foment de la contractació indefinida 92 168 169 151 1.556 2.136
Indefinit persones amb discapacitat 142 368 287 269 2.096 3.162
Convertits en indefinits 3.391 14.427 12.926 9.309 35.644 75.697
Temporals 114.684 305.941 203.621 158.421 589.435 1.372.102
Obra o servei 0 0 0 0 0 0
Eventuals circumstàncies producció 91.353 226.140 138.905 109.723 394.572 960.693
Interinitat 15.918 58.659 44.428 32.616 119.948 271.569
Temporals bonificats persones amb discapacitat 87 396 316 282 1.981 3.062
Inserció 603 836 762 790 7.131 10.122
Relleu 12 208 302 211 646 1.379
Jubilació parcial 0 0 0 0 4.700 4.700
Substitució jubilació 64 anys 0 0 0 0 0 0
Pràctiques 763 4.328 1.826 413 375 7.705
Formació 1.110 1.038 464 17 15 2.644
Altres 4.838 14.336 16.618 14.369 60.067 110.228
Total 209.795 515.741 371.526 296.902 1.084.765 2.478.729
Font: Departament d'Empresa i Treball.

Darrera actualització: 21 de febrer de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Contracte de treball registrat
Acord que inclou, a més dels contractes registrats en les oficines de treball de la Generalitat, les comunicacions de contractació que els empresaris efectuen en aquest organisme. Segons el tipus d'activitat i el temps que duri la relació laboral, existeixen diferents modalitats de contractes: (contractes de treball per temps indefinit, contractes de treball de durada determinada i contractes de treball formatius, entre d'altres).