Saltar al contingut principal

Contractes de treball registrats. Per modalitat i grups d'edat

Contractes de treball registrats. Per modalitat i grups d'edat Catalunya. 2021
19 i menys 20-24 25-29 30-44 45 i més Total
Indefinits 14.996 61.394 72.485 163.092 106.542 418.509
Ordinari temps indefinit 11.575 39.876 46.735 105.284 65.282 268.752
Foment de la contractació indefinida 50 76 71 257 606 1.060
Indefinit discapacitats 26 140 137 523 688 1.514
Convertits en indefinits 3.345 21.302 25.542 57.028 39.966 147.183
Temporals 160.582 511.641 375.666 783.851 522.304 2.354.044
Obra o servei 54.431 161.124 120.238 291.717 214.442 841.952
Eventuals circumstàncies producció 91.168 277.338 198.419 396.014 235.484 1.198.423
Interinitat 13.339 64.719 51.176 91.332 64.754 285.320
Temporals discapacitats 128 389 341 1.164 1.560 3.582
Inserció 60 121 91 378 367 1.017
Relleu 4 129 273 600 353 1.359
Jubilació parcial 0 0 0 0 4.493 4.493
Substitució jubilació 64 anys 0 4 12 32 13 61
Pràctiques 858 6.658 3.837 1.209 124 12.686
Formació 445 544 91 13 1 1.094
Altres 149 615 1.188 1.392 713 4.057
Total 175.578 573.035 448.151 946.943 628.846 2.772.553
Font: Departament d'Empresa i Treball.

Darrera actualització: 13 de gener de 2022.

Estadística CONLAB

Nota metodològica

Definició de conceptes

Contracte de treball registrat
Acord que inclou, a més dels contractes registrats en les oficines de treball de la Generalitat, les comunicacions de contractació que els empresaris efectuen en aquest organisme. Segons el tipus d'activitat i el temps que duri la relació laboral, existeixen diferents modalitats de contractes: (contractes de treball per temps indefinit, contractes de treball de durada determinada i contractes de treball formatius, entre d'altres).

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".