Saltar al contingut principal

Contractes de treball registrats. Per modalitat i sectors

Contractes de treball registrats. Per modalitat i sectors Catalunya. 2023
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Indefinits 41.510 93.289 89.067 882.761 1.106.627
Ordinari temps indefinit 40.783 80.681 82.824 821.344 1.025.632
Foment de la contractació indefinida 9 183 108 1.836 2.136
Indefinit persones amb discapacitat 39 388 223 2.512 3.162
Convertits en indefinits 679 12.037 5.912 57.069 75.697
Temporals 21.182 244.660 17.571 1.088.689 1.372.102
Obra o servei 0 0 0 0 0
Eventuals circumstàncies producció 20.591 213.795 15.233 711.074 960.693
Interinitat 403 26.853 1.499 242.814 271.569
Temporals bonificats persones amb discapacitat 11 213 44 2.794 3.062
Inserció 55 372 51 9.644 10.122
Relleu 0 91 5 1.283 1.379
Jubilació parcial 6 1.724 76 2.894 4.700
Substitució jubilació 64 anys 0 0 0 0 0
Pràctiques 5 1.085 276 6.339 7.705
Formació 69 419 239 1.917 2.644
Altres 42 108 148 109.930 110.228
Total 62.692 337.949 106.638 1.971.450 2.478.729
Font: Departament d'Empresa i Treball.

Darrera actualització: 21 de febrer de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Contracte de treball registrat
Acord que inclou, a més dels contractes registrats en les oficines de treball de la Generalitat, les comunicacions de contractació que els empresaris efectuen en aquest organisme. Segons el tipus d'activitat i el temps que duri la relació laboral, existeixen diferents modalitats de contractes: (contractes de treball per temps indefinit, contractes de treball de durada determinada i contractes de treball formatius, entre d'altres).