Saltar al contingut principal

Contractes de treball registrats. Per modalitat i sectors

Contractes de treball registrats. Per modalitat i sectors Catalunya. 2021
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Indefinits 6.523 47.737 27.786 336.463 418.509
Ordinari temps indefinit 3.843 24.734 12.529 227.646 268.752
Foment de la contractació indefinida 6 100 76 878 1.060
Indefinit discapacitats 14 203 118 1.179 1.514
Convertits en indefinits 2.660 22.700 15.063 106.760 147.183
Temporals 69.809 389.429 100.357 1.794.449 2.354.044
Obra o servei 59.614 124.595 73.335 584.408 841.952
Eventuals circumstàncies producció 9.803 237.479 25.062 926.079 1.198.423
Interinitat 310 23.126 1.099 260.785 285.320
Temporals discapacitats 27 309 139 3.107 3.582
Inserció 16 115 42 844 1.017
Relleu 1 149 14 1.195 1.359
Jubilació parcial 6 1.898 94 2.495 4.493
Substitució jubilació 64 anys 0 0 0 61 61
Pràctiques 26 1.450 476 10.734 12.686
Formació 4 250 65 775 1.094
Altres 2 58 31 3.966 4.057
Total 76.332 437.166 128.143 2.130.912 2.772.553
Font: Departament d'Empresa i Treball.

Darrera actualització: 13 de gener de 2022.

Estadística CONLAB

Nota metodològica

Definició de conceptes

Contracte de treball registrat
Acord que inclou, a més dels contractes registrats en les oficines de treball de la Generalitat, les comunicacions de contractació que els empresaris efectuen en aquest organisme. Segons el tipus d'activitat i el temps que duri la relació laboral, existeixen diferents modalitats de contractes: (contractes de treball per temps indefinit, contractes de treball de durada determinada i contractes de treball formatius, entre d'altres).

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".