Saltar al contingut principal

Contractes de treball registrats. Contractes temporals. Per modalitat i durada

Contractes de treball registrats. Contractes temporals. Per modalitat i durada Catalunya. 2021
1 mes i menys De més d'1 a 3 mesos De més de 3 a 6 mesos De més de 6 mesos a 1 any De més d'1 a 2 anys Més de 2 anys Indeterminada Total
Obra o servei 137.193 18.387 15.097 23.811 1.977 4.636 640.851 841.952
Eventuals circumstàncies producció 683.760 277.314 200.558 36.485 306 0 0 1.198.423
Interinitat 108.204 14.157 7.330 2.290 532 545 152.262 285.320
Temporals discapacitats 0 0 0 3.475 80 27 0 3.582
Inserció 3 0 824 186 0 4 0 1.017
Relleu 24 36 75 187 308 729 0 1.359
Jubilació parcial 51 3 15 81 491 3.131 721 4.493
Substitució jubilació 64 anys 0 0 0 56 3 2 0 61
Pràctiques 0 0 7.856 3.875 955 0 0 12.686
Formació 0 0 465 428 103 98 0 1.094
Altres 1.102 142 275 1.644 56 81 757 4.057
Total 930.337 310.039 232.495 72.518 4.811 9.253 794.591 2.354.044
Font: Departament d'Empresa i Treball.

Darrera actualització: 13 de gener de 2022.

CONLAB

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de contractació laboral (CONLAB).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Contracte de treball registrat
Acord que inclou, a més dels contractes registrats en les oficines de treball de la Generalitat, les comunicacions de contractació que els empresaris efectuen en aquest organisme. Segons el tipus d'activitat i el temps que duri la relació laboral, existeixen diferents modalitats de contractes: (contractes de treball per temps indefinit, contractes de treball de durada determinada i contractes de treball formatius, entre d'altres).

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".