Saltar al contingut principal

Contractes de treball registrats. Contractes temporals. Per modalitat i durada

Contractes de treball registrats. Contractes temporals. Per modalitat i durada Catalunya. 2023
1 mes i menys De més d'1 a 3 mesos De més de 3 a 6 mesos De més de 6 mesos a 1 any De més d'1 a 2 anys Més de 2 anys Indeterminada Total
Obra o servei 0 0 0 0 0 0 0 0
Eventuals circumstàncies producció 639.013 226.434 87.632 7.432 182 0 0 960.693
Interinitat 68.693 10.613 6.068 2.280 608 650 182.657 271.569
Temporals bonificats persones amb discapacitat 0 0 0 3.008 52 2 0 3.062
Inserció 260 452 3.461 5.884 57 8 0 10.122
Relleu 13 25 42 139 346 814 0 1.379
Jubilació parcial 36 3 31 158 702 2.945 825 4.700
Substitució jubilació 64 anys 0 0 0 0 0 0 0 0
Pràctiques 0 0 3.867 3.732 106 0 0 7.705
Formació 0 18 753 1.553 320 0 0 2.644
Altres 63.699 1.430 4.507 13.608 1.312 1.911 23.761 110.228
Total 771.714 238.975 106.361 37.794 3.685 6.330 207.243 1.372.102
Font: Departament d'Empresa i Treball.

Darrera actualització: 21 de febrer de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Contracte de treball registrat
Acord que inclou, a més dels contractes registrats en les oficines de treball de la Generalitat, les comunicacions de contractació que els empresaris efectuen en aquest organisme. Segons el tipus d'activitat i el temps que duri la relació laboral, existeixen diferents modalitats de contractes: (contractes de treball per temps indefinit, contractes de treball de durada determinada i contractes de treball formatius, entre d'altres).