Saltar al contingut principal

Fons de garantia salarial. Empreses, treballadors i prestacions. Províncies

Fons de garantia salarial. Empreses, treballadors i prestacions. Províncies 2020
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Empreses afectades (1) 1.963 213 113 269 2.527 15.460 16,3
Treballadors beneficiats 8.993 650 262 607 10.512 64.585 16,3
Prestacions acordades (2) 76.337 5.699 2.068 4.386 88.490 459.149 19,3
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
Notes:
- (1) El nombre d'empreses de Catalunya no es correspon a la suma de les quatre províncies, perquè una empresa pot estar ubicada en més d'una província.
- (2) En milers d'euros.

Darrera actualització: 29 de juny de 2021.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Fons de garantia salarial
Organisme autònom administratiu del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social que té com a finalitat garantir, als treballadors per compte d'altri, la percepció dels salaris pendents de pagament per part de l'empresa, indemnitzacions i altres prestacions que els corresponguin segons la normativa legal laboral. Es consideren dos motius d'actuació: per insolvència de l'empresa, com ara suspensions de pagament, tancaments i altres, i per regulació d'ocupació.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".