Saltar al contingut principal

Fons de garantia salarial. Empreses, treballadors i prestacions. Províncies

Fons de garantia salarial. Empreses, treballadors i prestacions. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Empreses afectades 2.835 295 155 279 3.527 19.982 17,7
Treballadors beneficiats 10.699 945 335 810 12.789 66.930 19,1
Prestacions acordades (milers d'euros) 97.553 8.401 2.513 6.576 115.043 535.643 21,5
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
Nota: El nombre d'empreses afectades de Catalunya no es correspon a la suma de les quatre províncies, perquè una empresa pot estar ubicada en més d'una província.

Darrera actualització: 2 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Fons de garantia salarial
Organisme autònom administratiu del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social que té com a finalitat garantir, als treballadors per compte d'altri, la percepció dels salaris pendents de pagament per part de l'empresa, indemnitzacions i altres prestacions que els corresponguin segons la normativa legal laboral. Es consideren dos motius d'actuació: per insolvència de l'empresa, com ara suspensions de pagament, tancaments i altres, i per regulació d'ocupació.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".