Saltar al contingut principal

PIB i PIB per habitant. Comarques i Aran

PIB i PIB per habitant (p). Comarques i Aran 2019
PIB (milions d'euros) PIB per habitant (milers d'euros) Índex Catalunya = 100
Alt Camp 1.517,2 34,0 104,3
Alt Empordà 3.555,0 25,6 78,7
Alt Penedès 3.237,0 29,7 91,1
Alt Urgell 489,9 24,4 74,9
Alta Ribagorça 102,6 26,7 82,1
Anoia 2.799,6 23,0 70,5
Aran 366,5 36,6 112,4
Bages 5.066,2 28,5 87,4
Baix Camp 4.411,3 22,8 69,9
Baix Ebre 1.822,9 23,5 72,2
Baix Empordà 3.159,1 23,8 72,9
Baix Llobregat 28.006,4 34,0 104,4
Baix Penedès 2.040,9 19,3 59,2
Barcelonès 92.355,8 40,5 124,4
Berguedà 1.024,1 25,9 79,5
Cerdanya 466,7 25,6 78,6
Conca de Barberà 668,3 33,7 103,4
Garraf 3.028,1 20,3 62,4
Garrigues 440,2 23,3 71,4
Garrotxa 1.731,2 30,4 93,3
Gironès 6.338,3 33,4 102,4
Maresme 10.143,5 22,5 69,2
Moianès 314,4 23,0 70,7
Montsià 1.313,8 19,1 58,7
Noguera 976,9 25,4 78,1
Osona 4.958,5 30,9 95,0
Pallars Jussà 286,4 22,1 67,7
Pallars Sobirà 188,6 27,3 83,9
Pla d'Urgell 1.110,7 29,9 91,8
Pla de l'Estany 899,1 27,9 85,6
Priorat 170,0 18,6 57,0
Ribera d'Ebre 1.272,0 58,8 180,5
Ripollès 638,6 25,6 78,4
Segarra 805,6 35,5 108,8
Segrià 6.229,6 30,0 92,2
Selva 4.720,1 27,8 85,3
Solsonès 367,4 26,8 82,4
Tarragonès 8.816,5 33,9 104,1
Terra Alta 275,6 24,4 74,8
Urgell 1.047,3 28,5 87,6
Vallès Occidental 29.609,2 31,8 97,7
Vallès Oriental 13.129,3 31,9 98,0
Catalunya 249.900,5 32,6 100,0
Font: Idescat. Producte interior brut territorial (Revisió estadística 2019).
Nota: (p) Dades provisionals.

Darrera actualització: 15 de desembre de 2021.

Estadística PIBC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Preu de mercat
Sistema de valoració de les magnituds macroeconòmiques igual que el cost de factors, però que inclou els impostos sobre producció i les subvencions d'explotació.

Aspectes metodològics

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions.

Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn els valors afegits bruts, valorats a preus bàsics, de les principals branques d'activitat.

L'àmbit geogràfic de les estimacions del PIB són les comarques de Catalunya. S'ofereixen igualment dades desagregades per als municipis més grans de 5.000 habitants i capitals comarcals.

Pel que fa al valor afegit brut (VAB) representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests impostos són aquells suportats per les empreses com a resultat de participar en l'activitat de la producció, amb independència de la quantitat o del valor d'allò produït i venut.

Es presenten els resultats del VAB pels grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis) dels municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals.

A més es difonen els valors afegits bruts d'11 branques d'activitat econòmica dels municipis de més de 45.000 habitants i totes les comarques de Catalunya.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".