Saltar al contingut principal

VAB. Per sectors. Comarques i Aran

Valor afegit brut (VAB). Per sectors. Milions d'euros. Comarques i Aran 2021 (p)
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Alt Camp 11,6 673,0 46,3 667,8 1.398,7
Alt Empordà 96,5 411,7 241,7 2.489,4 3.239,3
Alt Penedès 14,4 1.157,7 145,4 1.639,0 2.956,6
Alt Urgell 11,9 49,2 24,7 347,6 433,4
Alta Ribagorça 1,2 12,7 6,3 67,6 87,7
Anoia 24,5 898,5 143,8 1.585,9 2.652,7
Aran 0,3 27,2 33,3 222,2 282,9
Bages 32,1 1.329,3 218,7 2.921,0 4.501,1
Baix Camp 56,2 1.133,2 262,0 2.984,0 4.435,4
Baix Ebre 96,5 295,0 129,7 1.196,7 1.718,0
Baix Empordà 73,6 251,1 302,5 2.189,6 2.816,7
Baix Llobregat 17,9 6.451,9 1.122,7 17.336,1 24.928,5
Baix Penedès 6,9 321,5 115,0 1.349,0 1.792,3
Barcelonès 14,5 7.107,6 3.094,6 70.583,3 80.800,0
Berguedà 21,1 296,6 59,1 589,3 966,0
Cerdanya 4,2 19,8 56,4 317,6 398,0
Conca de Barberà 18,7 252,8 27,0 265,3 563,8
Garraf 13,5 285,6 170,8 2.282,7 2.752,6
Garrigues 59,7 115,2 30,3 186,1 391,3
Garrotxa 15,4 734,4 77,7 811,7 1.639,1
Gironès 57,7 1.078,9 323,7 4.366,7 5.826,9
Maresme 125,4 1.433,3 522,7 6.876,6 8.957,9
Moianès 5,6 117,6 19,4 137,8 280,4
Montsià 108,9 272,4 67,3 855,5 1.304,1
Noguera 172,9 171,4 59,0 494,2 897,6
Osona 66,7 1.714,4 225,5 2.609,8 4.616,5
Pallars Jussà 21,2 38,0 22,5 209,0 290,7
Pallars Sobirà 2,7 18,6 13,5 122,9 157,7
Pla d'Urgell 119,8 400,8 57,5 473,1 1.051,2
Pla de l'Estany 18,9 320,1 55,2 473,6 867,8
Priorat 3,9 35,8 8,5 112,0 160,2
Ribera d'Ebre 31,0 904,1 19,7 294,5 1.249,2
Ripollès 3,3 190,0 28,8 356,4 578,5
Segarra 49,7 416,6 22,8 250,0 739,1
Segrià 416,0 625,1 347,2 4.516,3 5.904,5
Selva 64,8 1.300,9 236,8 2.714,5 4.317,0
Solsonès 25,4 96,6 24,9 185,2 332,2
Tarragonès 22,1 2.438,2 371,0 5.244,4 8.075,6
Terra Alta 12,5 139,8 16,7 118,3 287,3
Urgell 81,5 297,4 49,5 539,1 967,5
Vallès Occidental 7,2 6.945,9 1.234,4 18.920,6 27.108,2
Vallès Oriental 32,7 4.628,2 531,9 7.187,7 12.380,4
Catalunya 2.040,2 45.408,1 10.566,4 167.089,9 225.104,6
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
(p) Dada provisional.
Valor afegit brut (VAB). Per sectors. Percentatge. Comarques i Aran 2021 (p)
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Alt Camp 0,8 48,1 3,3 47,7 100
Alt Empordà 3,0 12,7 7,5 76,8 100
Alt Penedès 0,5 39,2 4,9 55,4 100
Alt Urgell 2,7 11,4 5,7 80,2 100
Alta Ribagorça 1,4 14,5 7,2 77,1 100
Anoia 0,9 33,9 5,4 59,8 100
Aran 0,1 9,6 11,8 78,5 100
Bages 0,7 29,5 4,9 64,9 100
Baix Camp 1,3 25,5 5,9 67,3 100
Baix Ebre 5,6 17,2 7,5 69,7 100
Baix Empordà 2,6 8,9 10,7 77,7 100
Baix Llobregat 0,1 25,9 4,5 69,5 100
Baix Penedès 0,4 17,9 6,4 75,3 100
Barcelonès 0,0 8,8 3,8 87,4 100
Berguedà 2,2 30,7 6,1 61,0 100
Cerdanya 1,1 5,0 14,2 79,8 100
Conca de Barberà 3,3 44,8 4,8 47,1 100
Garraf 0,5 10,4 6,2 82,9 100
Garrigues 15,3 29,4 7,7 47,6 100
Garrotxa 0,9 44,8 4,7 49,5 100
Gironès 1,0 18,5 5,6 74,9 100
Maresme 1,4 16,0 5,8 76,8 100
Moianès 2,0 41,9 6,9 49,1 100
Montsià 8,4 20,9 5,2 65,6 100
Noguera 19,3 19,1 6,6 55,1 100
Osona 1,4 37,1 4,9 56,5 100
Pallars Jussà 7,3 13,1 7,7 71,9 100
Pallars Sobirà 1,7 11,8 8,6 77,9 100
Pla d'Urgell 11,4 38,1 5,5 45,0 100
Pla de l'Estany 2,2 36,9 6,4 54,6 100
Priorat 2,4 22,3 5,3 69,9 100
Ribera d'Ebre 2,5 72,4 1,6 23,6 100
Ripollès 0,6 32,8 5,0 61,6 100
Segarra 6,7 56,4 3,1 33,8 100
Segrià 7,0 10,6 5,9 76,5 100
Selva 1,5 30,1 5,5 62,9 100
Solsonès 7,6 29,1 7,5 55,7 100
Tarragonès 0,3 30,2 4,6 64,9 100
Terra Alta 4,4 48,7 5,8 41,2 100
Urgell 8,4 30,7 5,1 55,7 100
Vallès Occidental 0,0 25,6 4,6 69,8 100
Vallès Oriental 0,3 37,4 4,3 58,1 100
Catalunya 0,9 20,2 4,7 74,2 100
Unitats: Tant per cent (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Valor afegit brut
Riquesa generada durant el període considerat que s'obté per diferència entre el valor de la producció i els consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). En coherència amb la metodologia que l'INE aplica a la comptabilitat nacional, la producció imputada de serveis bancaris s'ha deduït del valor afegit brut del sector serveis, en lloc de distribuir-la entre tots els sectors de l'economia.

Aspectes metodològics

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions.

Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn els valors afegits bruts, valorats a preus bàsics, de les principals branques d'activitat.

L'àmbit geogràfic de les estimacions del PIB són les comarques de Catalunya. S'ofereixen igualment dades desagregades per als municipis més grans de 5.000 habitants i capitals comarcals.

Pel que fa al valor afegit brut (VAB) representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests impostos són aquells suportats per les empreses com a resultat de participar en l'activitat de la producció, amb independència de la quantitat o del valor d'allò produït i venut.

Es presenten els resultats del VAB pels grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis) dels municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals.

A més es difonen els valors afegits bruts d'11 branques d'activitat econòmica dels municipis de més de 45.000 habitants i totes les comarques de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".