Saltar al contingut principal

Valor afegit brut de la indústria. Per branques d'activitat. Comarques i Aran

Valor afegit brut (VAB) (p). Indústria. Milions d'euros. Comarques 2019
Indústries extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú Metal·lúrgia, maquinària material elèctric i de transport Total
Alt Camp 49,3 349,5 252,4 651,2
Alt Empordà 79,3 148,3 143,3 370,9
Alt Penedès 49,6 790,7 298,9 1.139,3
Alt Urgell 14,3 16,3 15,8 46,3
Alta Ribagorça 10,7 1,7 1,4 13,8
Anoia 121,8 417,5 287,6 826,9
Aran 22,5 1,5 2,1 26,1
Bages 142,4 457,9 787,5 1.387,8
Baix Camp 234,6 251,6 280,5 766,7
Baix Ebre 65,4 130,5 52,2 248,0
Baix Empordà 42,4 105,1 85,8 233,3
Baix Llobregat 407,6 1.913,7 4.295,6 6.616,9
Baix Penedès 59,3 122,4 156,0 337,7
Barcelonès 2.836,5 2.309,2 2.052,8 7.198,5
Berguedà 39,4 187,3 45,5 272,3
Cerdanya 11,0 4,9 3,4 19,3
Conca de Barberà 35,7 94,9 156,8 287,4
Garraf 37,1 74,9 173,9 285,8
Garrigues 48,9 29,7 27,8 106,4
Garrotxa 46,8 427,2 199,7 673,7
Gironès 86,9 688,0 240,1 1.015,0
Maresme 144,0 869,7 412,7 1.426,4
Moianès 2,8 100,6 8,2 111,5
Montsià 24,2 135,0 95,8 255,0
Noguera 33,1 75,3 69,7 178,2
Osona 91,7 888,1 681,3 1.661,1
Pallars Jussà 25,0 5,4 2,5 32,9
Pallars Sobirà 16,2 4,2 1,2 21,6
Pla d'Urgell 44,1 209,0 105,7 358,9
Pla de l'Estany 11,1 133,2 153,1 297,4
Priorat 5,2 25,5 9,5 40,1
Ribera d'Ebre 789,4 26,9 15,0 831,3
Ripollès 12,5 65,7 97,7 175,9
Segarra 15,8 324,1 82,3 422,3
Segrià 114,4 308,1 209,7 632,2
Selva 107,7 884,4 269,3 1.261,4
Solsonès 7,1 33,3 56,5 96,9
Tarragonès 306,9 1.567,1 297,9 2.171,9
Terra Alta 61,7 32,7 12,0 106,4
Urgell 36,5 151,3 112,8 300,6
Vallès Occidental 487,1 3.277,4 3.178,2 6.942,6
Vallès Oriental 216,0 2.805,2 1.397,2 4.418,4
Catalunya 6.994,2 20.445,1 16.827,3 44.266,6
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
Nota: (p) Dades provisionals.
Valor afegit brut (VAB) (p). Indústria. Percentatge. Comarques 2019
Indústries extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú Metal·lúrgia, maquinària material elèctric i de transport Total
Alt Camp 7,6 53,7 38,8 100,0
Alt Empordà 21,4 40,0 38,6 100,0
Alt Penedès 4,4 69,4 26,2 100,0
Alt Urgell 30,9 35,1 34,0 100,0
Alta Ribagorça 77,9 12,0 10,1 100,0
Anoia 14,7 50,5 34,8 100,0
Aran 86,2 5,8 7,9 100,0
Bages 10,3 33,0 56,7 100,0
Baix Camp 30,6 32,8 36,6 100,0
Baix Ebre 26,4 52,6 21,0 100,0
Baix Empordà 18,2 45,1 36,8 100,0
Baix Llobregat 6,2 28,9 64,9 100,0
Baix Penedès 17,6 36,3 46,2 100,0
Barcelonès 39,4 32,1 28,5 100,0
Berguedà 14,5 68,8 16,7 100,0
Cerdanya 57,2 25,1 17,7 100,0
Conca de Barberà 12,4 33,0 54,6 100,0
Garraf 13 26,2 60,8 100,0
Garrigues 46 27,9 26,1 100,0
Garrotxa 6,9 63,4 29,6 100,0
Gironès 8,6 67,8 23,7 100,0
Maresme 10,1 61,0 28,9 100,0
Moianès 2,5 90,1 7,3 100,0
Montsià 9,5 52,9 37,6 100,0
Noguera 18,6 42,3 39,1 100,0
Osona 5,5 53,5 41,0 100,0
Pallars Jussà 75,9 16,5 7,6 100,0
Pallars Sobirà 74,9 19,4 5,8 100,0
Pla d'Urgell 12,3 58,2 29,5 100,0
Pla de l'Estany 3,7 44,8 51,5 100,0
Priorat 13 63,4 23,6 100,0
Ribera d'Ebre 95 3,2 1,8 100,0
Ripollès 7,1 37,4 55,5 100,0
Segarra 3,8 76,8 19,5 100,0
Segrià 18,1 48,7 33,2 100,0
Selva 8,5 70,1 21,3 100,0
Solsonès 7,4 34,4 58,3 100,0
Tarragonès 14,1 72,2 13,7 100,0
Terra Alta 58 30,7 11,3 100,0
Urgell 12,1 50,3 37,5 100,0
Vallès Occidental 7 47,2 45,8 100,0
Vallès Oriental 4,9 63,5 31,6 100,0
Catalunya 15,8 46,2 38,0 100,0
Unitats: Tant per cent (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
Nota: (p) Dades provisionals.

Darrera actualització: 15 de desembre de 2021.

Estadística PIBC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Valor afegit brut
Riquesa generada durant el període considerat que s'obté per diferència entre el valor de la producció i els consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). En coherència amb la metodologia que l'INE aplica a la comptabilitat nacional, la producció imputada de serveis bancaris s'ha deduït del valor afegit brut del sector serveis, en lloc de distribuir-la entre tots els sectors de l'economia.

Aspectes metodològics

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions.

Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn els valors afegits bruts, valorats a preus bàsics, de les principals branques d'activitat.

L'àmbit geogràfic de les estimacions del PIB són les comarques de Catalunya. S'ofereixen igualment dades desagregades per als municipis més grans de 5.000 habitants i capitals comarcals.

Pel que fa al valor afegit brut (VAB) representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests impostos són aquells suportats per les empreses com a resultat de participar en l'activitat de la producció, amb independència de la quantitat o del valor d'allò produït i venut.

Es presenten els resultats del VAB pels grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis) dels municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals.

A més es difonen els valors afegits bruts d'11 branques d'activitat econòmica dels municipis de més de 45.000 habitants i totes les comarques de Catalunya.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".