Saltar al contingut principal

Valor afegit brut de la indústria. Per branques d'activitat. Comarques i Aran

Valor afegit brut (VAB). Indústria. Milions d'euros. Comarques i Aran 2020 (p)
Indústries extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú Metal·lúrgia, maquinària material elèctric i de transport Total
Alt Camp 52,5 387,0 220,7 660,2
Alt Empordà 73,3 139,2 140,8 353,4
Alt Penedès 50,5 821,0 291,3 1.162,8
Alt Urgell 15,3 21,5 15,3 52,1
Alta Ribagorça 10,7 1,2 0,8 12,8
Anoia 97,7 408,9 225,3 731,8
Aran 21,6 1,7 2,8 26,0
Bages 119,2 454,1 643,1 1.216,5
Baix Camp 306,0 260,8 254,3 821,1
Baix Ebre 57,0 167,4 50,2 274,6
Baix Empordà 39,9 107,0 74,1 221,0
Baix Llobregat 357,1 1.982,5 3.463,6 5.803,3
Baix Penedès 55,3 104,8 122,2 282,2
Barcelonès 2.695,1 2.186,4 1.706,5 6.588,0
Berguedà 32,3 146,0 38,6 216,9
Cerdanya 9,3 4,1 2,6 16,0
Conca de Barberà 29,3 82,2 84,6 196,1
Garraf 34,6 75,9 158,8 269,3
Garrigues 46,5 32,3 22,5 101,3
Garrotxa 42,0 437,6 169,6 649,2
Gironès 95,6 737,6 199,3 1.032,5
Maresme 133,1 813,3 370,0 1.316,5
Moianès 3,6 95,0 6,8 105,5
Montsià 23,1 138,7 93,7 255,5
Noguera 32,1 81,8 53,4 167,3
Osona 89,7 1.004,1 521,3 1.615,1
Pallars Jussà 25,1 6,1 1,7 32,9
Pallars Sobirà 16,2 3,6 1,0 20,8
Pla d'Urgell 42,7 232,0 105,7 380,4
Pla de l'Estany 10,4 127,0 137,6 275,0
Priorat 4,3 26,0 10,3 40,5
Ribera d'Ebre 399,5 30,1 12,8 442,4
Ripollès 11,7 65,6 82,7 159,9
Segarra 14,9 310,8 78,4 404,1
Segrià 104,3 310,4 170,0 584,7
Selva 90,3 902,8 216,2 1.209,3
Solsonès 6,8 26,0 50,4 83,2
Tarragonès 316,5 1.263,1 253,4 1.833,0
Terra Alta 47,2 34,7 10,7 92,6
Urgell 33,5 162,8 93,3 289,6
Vallès Occidental 471,1 3.296,0 2.620,8 6.387,9
Vallès Oriental 203,9 2.951,5 1.238,4 4.393,8
Catalunya 6.320,9 20.440,4 14.015,6 40.776,9
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
(p) Dada provisional.
Valor afegit brut (VAB). Indústria. Percentatge. Comarques i Aran 2020 (p)
Indústries extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú Metal·lúrgia, maquinària material elèctric i de transport Total
Alt Camp 8,0 58,6 33,4 100,0
Alt Empordà 20,8 39,4 39,9 100,0
Alt Penedès 4,3 70,6 25,1 100,0
Alt Urgell 29,4 41,2 29,4 100,0
Alta Ribagorça 83,8 9,6 6,6 100,0
Anoia 13,3 55,9 30,8 100,0
Aran 83,0 6,4 10,6 100,0
Bages 9,8 37,3 52,9 100,0
Baix Camp 37,3 31,8 31,0 100,0
Baix Ebre 20,7 61,0 18,3 100,0
Baix Empordà 18,1 48,4 33,5 100,0
Baix Llobregat 6,2 34,2 59,7 100,0
Baix Penedès 19,6 37,1 43,3 100,0
Barcelonès 40,9 33,2 25,9 100,0
Berguedà 14,9 67,3 17,8 100,0
Cerdanya 58,2 25,5 16,3 100,0
Conca de Barberà 14,9 41,9 43,2 100,0
Garraf 12,9 28,2 59,0 100,0
Garrigues 45,9 31,9 22,2 100,0
Garrotxa 6,5 67,4 26,1 100,0
Gironès 9,3 71,4 19,3 100,0
Maresme 10,1 61,8 28,1 100,0
Moianès 3,4 90,1 6,5 100,0
Montsià 9,1 54,3 36,7 100,0
Noguera 19,2 48,9 31,9 100,0
Osona 5,6 62,2 32,3 100,0
Pallars Jussà 76,2 18,5 5,3 100,0
Pallars Sobirà 77,8 17,3 4,9 100,0
Pla d'Urgell 11,2 61,0 27,8 100,0
Pla de l'Estany 3,8 46,2 50,0 100,0
Priorat 10,5 64,1 25,4 100,0
Ribera d'Ebre 90,3 6,8 2,9 100,0
Ripollès 7,3 41,0 51,7 100,0
Segarra 3,7 76,9 19,4 100,0
Segrià 17,8 53,1 29,1 100,0
Selva 7,5 74,7 17,9 100,0
Solsonès 8,2 31,3 60,6 100,0
Tarragonès 17,3 68,9 13,8 100,0
Terra Alta 51,0 37,5 11,5 100,0
Urgell 11,6 56,2 32,2 100,0
Vallès Occidental 7,4 51,6 41,0 100,0
Vallès Oriental 4,6 67,2 28,2 100,0
Catalunya 15,5 50,1 34,4 100,0
Unitats: Tant per cent (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 16 de desembre de 2022.

PIBC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Producte interior brut territorial (PIBC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Valor afegit brut
Riquesa generada durant el període considerat que s'obté per diferència entre el valor de la producció i els consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). En coherència amb la metodologia que l'INE aplica a la comptabilitat nacional, la producció imputada de serveis bancaris s'ha deduït del valor afegit brut del sector serveis, en lloc de distribuir-la entre tots els sectors de l'economia.

Aspectes metodològics

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions.

Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn els valors afegits bruts, valorats a preus bàsics, de les principals branques d'activitat.

L'àmbit geogràfic de les estimacions del PIB són les comarques de Catalunya. S'ofereixen igualment dades desagregades per als municipis més grans de 5.000 habitants i capitals comarcals.

Pel que fa al valor afegit brut (VAB) representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests impostos són aquells suportats per les empreses com a resultat de participar en l'activitat de la producció, amb independència de la quantitat o del valor d'allò produït i venut.

Es presenten els resultats del VAB pels grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis) dels municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals.

A més es difonen els valors afegits bruts d'11 branques d'activitat econòmica dels municipis de més de 45.000 habitants i totes les comarques de Catalunya.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".