Saltar al contingut principal

Valor afegit brut (VAB) dels serveis. Per branques d'activitat. Comarques i Aran

Valor afegit brut (VAB). Serveis. Milions d'euros. Comarques i Aran 2020 (p)
Comerç Transport, informació i comunicacions Hostaleria Act. financeres i assegurances Act. immobiliàries, tècniques i administratives Administració pública i altres serveis Total
Alt Camp 115,8 49,9 54,2 25,7 205,6 165,4 616,6
Alt Empordà 507,2 128,5 255,7 92,7 605,9 605,3 2.195,3
Alt Penedès 343,8 179,8 62,4 109,3 455,5 371,0 1.521,7
Alt Urgell 58,6 26,2 25,7 11,1 76,7 107,2 305,4
Alta Ribagorça 4,2 4,8 9,5 3,5 13,2 18,7 53,8
Anoia 268,8 106,3 53,2 86,5 468,5 453,3 1.436,7
Aran 23,8 6,4 58,1 9,0 55,3 81,2 233,7
Bages 545,8 202,7 115,7 144,2 691,2 827,6 2.527,2
Baix Camp 516,4 175,9 178,1 79,9 815,8 899,1 2.665,3
Baix Ebre 218,6 58,9 65,5 35,5 232,1 452,3 1.062,8
Baix Empordà 318,6 89,2 262,6 65,0 627,7 525,7 1.888,9
Baix Llobregat 3.424,0 1.948,1 713,4 812,0 5.007,0 3.621,4 15.526,0
Baix Penedès 177,0 90,8 119,9 47,5 450,1 350,4 1.235,7
Barcelonès 9.532,6 9.319,7 2.772,9 3.226,0 22.020,6 19.830,1 66.701,9
Berguedà 77,8 33,5 36,9 66,3 144,1 160,7 519,2
Cerdanya 38,7 16,5 43,6 14,8 100,9 84,5 299,1
Conca de Barberà 32,9 9,7 17,2 14,2 76,2 89,0 239,2
Garraf 317,9 74,6 155,8 90,9 801,4 580,1 2.020,7
Garrigues 33,7 7,1 7,3 13,9 45,5 62,4 170,0
Garrotxa 135,7 45,8 45,1 36,4 232,0 226,2 721,2
Gironès 696,6 305,3 166,9 153,1 1.078,4 1.689,7 4.090,1
Maresme 1.172,9 415,3 371,7 319,2 2.233,2 1.748,6 6.260,9
Moianès 18,7 5,5 8,2 11,4 42,0 36,2 122,0
Montsià 171,9 45,4 48,3 39,4 200,3 244,7 750,0
Noguera 101,9 52,3 24,1 24,2 100,9 140,9 444,2
Osona 474,2 179,9 109,3 145,5 696,0 746,8 2.351,8
Pallars Jussà 20,0 7,2 16,4 8,5 44,3 81,8 178,1
Pallars Sobirà 9,0 6,8 24,1 7,5 26,2 38,1 111,7
Pla d'Urgell 110,3 50,9 16,7 20,0 116,2 111,4 425,4
Pla de l'Estany 85,5 27,4 19,1 14,0 136,5 123,6 406,1
Priorat 8,8 4,4 10,0 7,9 27,2 37,8 96,2
Ribera d'Ebre 37,6 29,5 10,4 17,3 68,2 112,6 275,6
Ripollès 55,1 18,9 28,0 17,3 110,1 84,3 313,7
Segarra 38,4 24,3 11,0 9,5 69,2 72,5 225,0
Segrià 854,5 411,5 182,8 141,0 861,7 1.586,9 4.038,3
Selva 519,1 431,2 205,2 82,3 719,3 560,7 2.517,8
Solsonès 19,5 13,1 15,2 5,5 55,5 60,1 168,9
Tarragonès 671,2 584,2 316,4 150,7 1.203,0 1.760,6 4.686,2
Terra Alta 16,6 5,3 7,3 12,7 26,1 36,7 104,7
Urgell 121,1 35,6 18,4 20,2 118,5 138,7 452,5
Vallès Occidental 3.685,1 1.743,9 572,6 901,8 5.625,2 4.904,6 17.433,3
Vallès Oriental 1.537,2 486,6 242,6 314,4 2.042,7 1.688,2 6.311,8
Catalunya 27.117,3 17.458,9 7.477,6 7.407,9 48.726,0 45.516,8 153.704,6
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
(p) Dada provisional.
Valor afegit brut (VAB). Serveis. Percentatge. Comarques i Aran 2020 (p)
Comerç Transport, informació i comunicacions Hostaleria Act. financeres i assegurances Act. immobiliàries, tècniques i administratives Administració pública i altres serveis Total
Alt Camp 18,8 8,1 8,8 4,2 33,3 26,8 100,0
Alt Empordà 23,1 5,9 11,6 4,2 27,6 27,6 100,0
Alt Penedès 22,6 11,8 4,1 7,2 29,9 24,4 100,0
Alt Urgell 19,2 8,6 8,4 3,6 25,1 35,1 100,0
Alta Ribagorça 7,8 8,8 17,7 6,5 24,5 34,7 100,0
Anoia 18,7 7,4 3,7 6,0 32,6 31,6 100,0
Aran 10,2 2,7 24,8 3,9 23,7 34,8 100,0
Bages 21,6 8,0 4,6 5,7 27,4 32,7 100,0
Baix Camp 19,4 6,6 6,7 3,0 30,6 33,7 100,0
Baix Ebre 20,6 5,5 6,2 3,3 21,8 42,6 100,0
Baix Empordà 16,9 4,7 13,9 3,4 33,2 27,8 100,0
Baix Llobregat 22,1 12,5 4,6 5,2 32,2 23,3 100,0
Baix Penedès 14,3 7,3 9,7 3,8 36,4 28,4 100,0
Barcelonès 14,3 14,0 4,2 4,8 33,0 29,7 100,0
Berguedà 15,0 6,4 7,1 12,8 27,7 30,9 100,0
Cerdanya 13,0 5,5 14,6 5,0 33,7 28,2 100,0
Conca de Barberà 13,8 4,0 7,2 5,9 31,8 37,2 100,0
Garraf 15,7 3,7 7,7 4,5 39,7 28,7 100,0
Garrigues 19,8 4,2 4,3 8,2 26,8 36,7 100,0
Garrotxa 18,8 6,4 6,2 5,0 32,2 31,4 100,0
Gironès 17,0 7,5 4,1 3,7 26,4 41,3 100,0
Maresme 18,7 6,6 5,9 5,1 35,7 27,9 100,0
Moianès 15,4 4,5 6,7 9,3 34,4 29,7 100,0
Montsià 22,9 6,1 6,4 5,3 26,7 32,6 100,0
Noguera 23,0 11,8 5,4 5,4 22,7 31,7 100,0
Osona 20,2 7,6 4,6 6,2 29,6 31,8 100,0
Pallars Jussà 11,2 4,0 9,2 4,8 24,8 45,9 100,0
Pallars Sobirà 8,0 6,1 21,6 6,7 23,4 34,1 100,0
Pla d'Urgell 25,9 12,0 3,9 4,7 27,3 26,2 100,0
Pla de l'Estany 21,1 6,7 4,7 3,4 33,6 30,4 100,0
Priorat 9,2 4,6 10,4 8,2 28,2 39,3 100,0
Ribera d'Ebre 13,6 10,7 3,8 6,3 24,7 40,9 100,0
Ripollès 17,6 6,0 8,9 5,5 35,1 26,9 100,0
Segarra 17,1 10,8 4,9 4,2 30,8 32,2 100,0
Segrià 21,2 10,2 4,5 3,5 21,3 39,3 100,0
Selva 20,6 17,1 8,1 3,3 28,6 22,3 100,0
Solsonès 11,6 7,8 9,0 3,2 32,9 35,6 100,0
Tarragonès 14,3 12,5 6,8 3,2 25,7 37,6 100,0
Terra Alta 15,9 5,1 6,9 12,2 24,9 35,0 100,0
Urgell 26,8 7,9 4,1 4,5 26,2 30,7 100,0
Vallès Occidental 21,1 10,0 3,3 5,2 32,3 28,1 100,0
Vallès Oriental 24,4 7,7 3,8 5,0 32,4 26,7 100,0
Catalunya 17,6 11,4 4,9 4,8 31,7 29,6 100,0
Unitats: Tant per cent (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 16 de desembre de 2022.

PIBC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Producte interior brut territorial (PIBC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Valor afegit brut
Riquesa generada durant el període considerat que s'obté per diferència entre el valor de la producció i els consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). En coherència amb la metodologia que l'INE aplica a la comptabilitat nacional, la producció imputada de serveis bancaris s'ha deduït del valor afegit brut del sector serveis, en lloc de distribuir-la entre tots els sectors de l'economia.

Aspectes metodològics

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions.

Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn els valors afegits bruts, valorats a preus bàsics, de les principals branques d'activitat.

L'àmbit geogràfic de les estimacions del PIB són les comarques de Catalunya. S'ofereixen igualment dades desagregades per als municipis més grans de 5.000 habitants i capitals comarcals.

Pel que fa al valor afegit brut (VAB) representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests impostos són aquells suportats per les empreses com a resultat de participar en l'activitat de la producció, amb independència de la quantitat o del valor d'allò produït i venut.

Es presenten els resultats del VAB pels grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis) dels municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals.

A més es difonen els valors afegits bruts d'11 branques d'activitat econòmica dels municipis de més de 45.000 habitants i totes les comarques de Catalunya.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".