Saltar al contingut principal
Comerç amb l'estranger. Per branques d'activitat (CCAE-2009) Catalunya
2022 (p) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Exportacions 94.967,1 80.502,2 66.525,9 73.938,0 71.226,3 69.669,2 65.161,0 63.906,3 60.313,7 58.981,3 58.880,7 54.989,2 48.871,6 41.461,7 50.515,7 49.678,4 47.216,0 42.703,4 39.485,1 37.648,5 37.275,9 36.694,5 33.796,5 27.890,6 27.147,8
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 2.114,6 1.954,8 1.727,4 1.602,2 1.533,7 1.525,5 1.661,7 1.710,5 1.442,5 1.423,6 1.253,4 1.147,0 1.092,7 906,6 1.014,1 941,8 913,6 829,0 733,5 787,9 729,5 666,8 618,3 505,6 536,8
Productes energètics; extracció i refinació petroli 3.375,6 2.116,0 1.633,7 3.088,6 2.259,5 2.834,4 1.316,1 1.507,2 1.607,2 1.330,0 1.506,6 1.647,5 1.104,0 874,4 1.167,7 699,4 638,4 469,4 391,3 351,8 316,9 344,4 444,0 209,5 199,8
Alimentació i begudes 12.749,0 11.006,5 9.769,0 9.158,7 8.347,6 8.478,4 8.001,0 7.459,5 6.926,4 6.740,7 6.643,7 5.835,6 5.167,2 4.589,7 5.004,3 4.330,9 3.907,4 3.619,6 3.431,8 3.230,4 2.984,0 3.029,2 2.668,4 2.290,2 2.234,3
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 6.684,8 6.348,4 5.207,3 6.316,7 5.874,1 5.800,3 5.472,5 5.688,4 5.522,0 5.038,5 4.555,2 4.280,0 3.782,4 3.556,0 3.432,6 3.223,8 3.138,1 3.003,8 3.054,3 3.193,4 3.384,2 3.162,2 2.947,9 2.693,0 2.478,0
Indústries químiques 25.939,3 21.985,8 17.642,9 18.285,8 17.202,1 16.682,7 15.516,8 15.358,3 14.700,8 14.493,5 13.895,7 13.135,6 11.848,0 9.322,7 10.605,9 10.775,1 10.061,0 9.661,9 8.190,7 7.751,8 7.332,7 6.612,7 5.896,3 4.761,1 4.363,1
Metal·lúrgia i productes metàl.lics 5.955,4 5.110,1 3.642,2 4.225,3 4.294,6 4.214,6 3.786,1 3.843,7 3.728,3 3.928,2 3.800,2 3.689,2 3.300,5 2.522,4 3.148,3 2.873,8 2.480,7 2.230,2 2.076,1 1.885,9 1.875,2 1.808,6 1.662,1 1.394,0 1.312,0
Maquinària i equips mecànics 5.756,8 4.872,7 4.118,8 4.515,3 4.449,1 4.345,2 4.230,3 4.026,6 3.819,3 4.121,3 3.768,7 3.473,8 3.130,1 2.793,7 3.384,9 3.500,9 3.054,7 2.720,9 2.737,1 2.619,4 2.658,8 2.688,5 2.609,3 2.249,5 2.200,6
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 1.206,1 1.079,8 863,9 965,3 958,0 1.065,2 1.034,9 1.022,5 843,4 825,5 827,1 786,2 732,4 650,3 775,2 812,9 841,2 973,4 900,8 915,7 874,7 1.253,1 1.716,7 1.239,1 1.068,4
Equips elèctrics i electrònics 6.242,7 5.407,6 4.553,4 4.741,0 4.843,4 4.579,7 4.123,3 3.920,9 3.698,5 3.407,0 3.385,5 3.386,2 3.573,4 3.326,8 5.104,0 5.438,1 5.337,9 4.468,7 4.221,8 4.032,5 4.178,1 4.186,3 3.722,4 3.100,4 3.021,8
Vehicles de motor i altres materials de transport 12.420,1 10.363,3 8.929,3 11.626,8 12.107,4 11.614,3 12.124,1 11.403,9 10.241,6 9.847,9 10.242,2 9.559,7 7.774,0 6.869,3 9.878,8 10.149,4 10.573,6 8.991,1 8.036,9 7.470,4 7.475,9 7.628,6 6.625,0 5.363,9 5.770,8
Resta branques d'activitat 11.223,9 9.646,3 7.645,2 8.348,9 8.299,8 7.878,0 7.422,7 7.433,5 7.036,9 6.955,3 7.597,3 7.145,9 6.418,7 5.330,5 6.139,7 6.304,7 5.714,0 5.360,2 5.226,7 4.935,8 4.984,2 4.833,4 4.414,5 3.702,1 3.570,7
No classificats 1.298,9 610,8 792,8 1.063,3 1.057,2 650,9 471,3 531,3 746,7 869,8 1.405,2 902,3 948,2 719,4 860,2 627,7 555,3 375,2 484,3 473,7 481,8 480,9 471,6 382,1 391,4
Importacions 112.414,1 91.131,6 75.920,5 92.643,1 90.898,9 85.167,8 78.158,9 76.988,2 72.908,7 67.859,8 70.323,9 72.173,2 67.621,1 57.663,8 77.233,9 80.337,7 74.787,8 67.813,3 60.731,0 54.344,7 51.891,8 50.497,9 48.761,7 40.316,5 36.203,7
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 5.744,5 4.237,5 3.532,5 3.628,9 3.678,9 3.840,2 3.731,2 3.935,0 3.715,4 3.510,2 3.691,1 3.436,6 2.967,5 2.752,4 3.469,9 3.026,8 2.460,6 2.500,3 2.207,3 2.208,9 2.082,7 2.067,8 1.956,8 2.023,9 2.110,4
Productes energètics; extracció i refinació petroli 9.715,8 6.869,6 4.240,8 8.871,0 8.579,1 6.830,9 4.850,7 6.272,8 8.663,1 8.666,7 10.518,2 10.030,2 9.391,3 6.840,0 9.948,7 8.289,2 7.333,0 6.090,7 4.470,0 3.717,5 3.407,8 3.994,5 3.954,5 1.742,2 1.196,1
Alimentació i begudes 8.335,8 6.532,7 5.715,7 6.539,7 6.237,3 6.258,4 5.921,4 5.695,0 5.369,3 5.058,5 5.105,5 5.151,3 4.724,9 4.626,9 5.180,4 4.793,0 4.324,5 3.959,3 3.919,4 3.640,9 3.604,0 3.527,1 2.994,2 2.735,6 2.665,1
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 10.125,7 8.157,7 7.474,3 9.176,8 8.896,9 8.966,2 8.594,0 8.325,5 7.288,3 6.440,0 6.429,7 6.630,7 6.184,1 5.339,5 6.398,9 5.808,7 5.384,4 4.820,1 4.339,4 4.123,3 4.111,3 3.890,4 3.578,7 3.080,1 2.834,1
Indústries químiques 26.690,6 22.230,2 18.648,5 19.399,3 18.188,3 16.374,8 15.208,4 15.317,0 15.221,5 14.278,0 13.821,9 13.805,7 12.755,1 10.559,6 12.589,4 12.861,1 12.172,5 11.729,1 10.887,9 10.637,8 10.344,5 9.125,7 8.789,0 7.745,3 7.218,9
Metal·lúrgia i productes metàl.lics 6.988,5 5.554,2 3.830,9 4.838,0 5.077,7 4.787,6 4.064,3 4.257,2 3.944,0 3.680,3 3.711,1 4.201,6 3.764,9 3.110,7 5.135,0 6.024,2 5.230,9 4.250,3 4.039,0 3.613,0 3.613,6 3.580,1 3.550,6 2.601,4 2.450,6
Maquinària i equips mecànics 6.391,4 5.545,2 4.655,1 5.506,5 5.381,5 5.055,8 4.926,9 4.503,8 3.832,8 3.526,3 3.848,4 3.991,7 3.814,3 3.604,5 5.496,9 6.554,1 5.811,1 5.341,0 4.947,9 4.397,8 4.552,0 4.637,3 4.524,7 4.029,9 3.550,9
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 2.635,5 2.309,8 2.056,7 2.370,5 2.481,4 2.568,3 2.576,8 2.600,8 2.291,6 2.231,5 2.304,5 2.441,8 2.850,5 2.602,7 3.323,3 3.966,5 4.092,5 3.572,7 2.590,7 2.047,4 1.702,1 1.769,4 1.973,2 1.909,4 1.789,9
Equips elèctrics i electrònics 9.303,9 8.165,3 6.414,0 6.665,5 6.691,7 6.686,8 6.030,2 5.404,7 4.964,3 4.464,6 4.528,9 5.120,9 5.926,0 4.877,8 7.535,9 7.765,1 7.480,6 6.383,6 6.315,0 5.454,9 5.263,1 5.245,8 4.808,9 3.794,7 3.551,6
Vehicles de motor i altres materials de transport 13.098,1 10.222,7 10.378,6 15.423,8 15.541,9 14.163,4 13.322,0 11.866,2 9.568,4 8.586,4 8.470,7 8.917,1 7.132,6 6.389,5 9.566,8 12.294,1 11.884,3 10.856,3 9.343,8 7.528,0 6.699,8 6.345,4 6.266,6 5.467,7 4.264,1
Resta branques d'activitat 13.266,0 11.232,3 8.901,8 10.142,7 10.086,3 9.588,0 8.862,4 8.772,0 8.040,4 7.406,9 7.442,5 7.947,5 7.816,1 6.727,7 8.141,4 8.675,1 8.388,5 8.107,2 7.430,4 6.739,1 6.261,1 6.054,3 6.095,8 5.181,8 4.566,6
No classificats 118,4 74,6 71,5 80,5 58,0 47,5 70,6 38,2 9,6 10,4 451,5 497,9 293,7 232,4 447,2 279,7 224,9 202,7 240,3 236,0 249,9 260,1 268,5 4,5 5,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 1 de març de 2023.

COMEST

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comerç amb l'estranger (COMEST).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Comerç amb l'estranger
Operacions de compra o venda de mercaderies entre Catalunya i altres països. No s'hi inclou el comerç amb la resta d'Espanya.
Exportació
Valor dels béns que surten cap a un país determinat. Estadísticament es mesura com a valor FOB (franc on board) que inclou el cost de les mercaderies, més les despeses de transport fins a la sortida del territori.
Importació
Valor dels béns que entren de l'exterior. Estadísticament es mesura com a valor CIF (cost insurance freight) que inclou el valor de cost de la mercaderia, l'assegurança i el preu del transport fins al país receptor (frontera, port o aeroport).

Aspectes metodològics

L'estadística del comerç amb l'estranger s'elabora a partir de la informació més rellevant que es deriva de les relacions comercials amb altres països, a partir del document únic administratiu DUA, i de les relacions amb països de la Unió Europea a partir de la declaració Intrastat. Les dades ens les facilita elDepartament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Les xifres es presenten segons l'aranzel integrat comunitari (TARIC) pel que fa a productes i grups de destinació; i segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009 revisada pel que fa a branques d'activitat. La informació es complementa amb dades de comerç per països i grans àrees i per mitjans de transport.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".