Saltar al contingut principal
Índex de preus percebuts agraris (IPPA) Catalunya
Productes agrícoles Productes ramaders IPPA Catalunya IPPA Espanya
2023 149,3 158,9 156,0 151,7
2022 145,8 133,6 137,2 134,1
2021 124,0 107,7 112,6 107,7
2020 111,2 108,7 109,5 98,8
2019 99,8 109,7 106,7 98,6
2018 106,6 100,5 102,3 102,9
2017 98,3 107,4 104,7 103,5
2016 96,0 97,9 97,3 96,3
2015 100,0 100,0 100,0 100,0
Unitats: Índex base 2015=100.
Font:
2015-2020: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
2021-2023: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Darrera actualització: 15 d'abril de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Índex de preus percebuts agraris (IPPA)
Indicador que mesura l'evolució dels preus de mercat dels productes agraris des de l'òptica del productor. Es consideren els preus de sortida d'explotació, sense comptar les despeses de transport ni de comercialització ni tampoc els impostos i taxes que corresponen a la venda per part del pagès.
Preu
Valor de mercat d'un bé o d'un servei expressat en termes monetaris.

Aspectes metodològics

L'Índex de Preus Percebuts Agraris (IPPA) mesura l'evolució del nivell de preus que perceben els agricultors i ramaders per la venda dels productes agraris.

A partir dels preus percebuts pel pagès (mensuals i anuals), i aplicant la fórmula de Laspeyres, s'elaboren els índexs de preus percebuts agraris amb base a l'any 2015, que pretén adaptar-se als canvis de l'agricultura dels últims anys.

Aquests índexs són perfectament comparables amb els elaborats pel Ministeri d'Agricultura, Pesca y Alimentació (MAPA) ja que s'aplica la mateixa metodologia i les ponderacions utilitzades a Catalunya són les utilitzades també pel MAPA en aquest territori. L'única excepció la constitueixen els productes forestals, que el MAPA inclou.