Saltar al contingut principal

Índex de preus percebuts agraris (IPPA). Taxa de variació

Índex de preus percebuts agraris (IPPA). Taxa de variació Catalunya
Productes agrícoles Productes ramaders IPPA Catalunya IPPA Espanya
2022 17,6 24,0 21,9 24,5
2021 11,5 -1,0 2,8 9,0
2020 11,5 -0,9 2,6 0,2
2019 -6,4 9,2 4,3 -4,2
2018 8,5 -6,4 -2,2 -0,6
2017 2,4 9,7 7,6 7,4
2016 -4,0 -2,1 -2,7 -3,7
Unitats: Percentatge (índex base 2015=100).
Font:
2016-2020: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
2021-2022: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Darrera actualització: 3 d'abril de 2023.

IPPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de preus agraris (IPPA).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Índex de preus percebuts agraris (IPPA)
Indicador que mesura l'evolució dels preus de mercat dels productes agraris des de l'òptica del productor. Es consideren els preus de sortida d'explotació, sense comptar les despeses de transport ni de comercialització ni tampoc els impostos i taxes que corresponen a la venda per part del pagès.
Preu
Valor de mercat d'un bé o d'un servei expressat en termes monetaris.

Aspectes metodològics

L'Índex de Preus Percebuts Agraris (IPPA) mesura l'evolució del nivell de preus que perceben els agricultors i ramaders per la venda dels productes agraris.

A partir dels preus percebuts pel pagès (mensuals i anuals), i aplicant la fórmula de Laspeyres, s'elaboren els índexs de preus percebuts agraris amb base a l'any 2015, que pretén adaptar-se als canvis de l'agricultura dels últims anys.

Aquests índexs són perfectament comparables amb els elaborats pel Ministeri d'Agricultura, Pesca y Alimentació (MAPA) ja que s'aplica la mateixa metodologia i les ponderacions utilitzades a Catalunya són les utilitzades també pel MAPA en aquest territori. L'única excepció la constitueixen els productes forestals, que el MAPA inclou.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".