Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials

Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials Catalunya Índex (mitjana anual)
Índex general (IPRI) Energia Productes industrials Béns de consum Consum durador Consum no durador Béns d'equipament Estr.metàl·liques i material transport Maquinària i altres Béns intermedis Minerals no metàl·lics ni energètics i química Altres béns intermedis
2023 (p) 136,9 178,4 126,7 129,8 119,7 130,1 112,9 112,2 113,9 129,9 125,6 132,2
2022 139,8 213,0 124,1 120,1 115,0 120,2 109,8 109,8 109,8 135,8 138,5 134,0
2021 112,2 120,0 110,3 109,0 108,3 109,0 104,4 105,3 103,1 114,6 113,8 114,9
2020 101,6 94,2 103,5 106,4 105,2 106,5 102,9 103,2 102,5 100,4 94,7 103,6
2019 103,6 104,9 103,3 104,3 104,1 104,3 102,5 102,8 102,2 102,6 100,5 103,7
2018 103,3 105,2 102,8 102,4 103,0 102,3 101,9 102,3 101,2 103,8 103,9 103,7
2017 100,5 97,3 101,4 101,9 102,0 101,9 100,7 100,9 100,5 101,3 100,1 101,9
2016 96,4 86,1 99,4 100,2 101,1 100,1 100,2 100,1 100,2 98,2 97,0 98,9
2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014 102,8 112,2 100,3 100,1 99,1 100,1 99,8 99,5 100,2 100,9 101,0 100,9
2013 104,4 118,7 100,7 100,0 98,1 100,1 99,2 99,3 99,1 102,3 101,5 102,8
2012 103,7 117,4 100,2 98,7 98,1 98,6 99,7 100,6 98,6 102,2 101,2 102,9
2011 100,3 106,8 98,4 96,3 97,6 95,8 99,8 101,2 97,5 100,2 98,3 101,3
2010 94,2 92,7 94,0 93,6 96,9 92,7 98,8 100,3 96,3 92,2 92,0 92,4
2009 91,6 86,8 92,0 93,3 97,3 92,2 98,3 99,8 95,9 87,8 87,9 87,9
2008 94,9 96,1 94,0 93,3 96,6 92,3 96,7 98,8 93,1 93,2 93,4 93,2
2007 89,6 83,9 90,3 89,7 94,5 88,5 94,5 96,8 90,5 88,7 88,9 88,6
2006 86,5 82,8 86,7 87,4 93,2 86,1 92,4 94,7 88,1 83,5 84,2 83,1
2005 82,0 74,0 83,2 84,9 91,6 83,6 89,8 91,7 86,4 78,4 79,5 77,8
2004 79,1 66,9 81,2 83,2 90,9 81,7 88,2 90,2 84,1 75,5 74,5 76,1
2003 77,3 66,3 79,1 81,0 88,9 79,6 87,1 89,0 82,5 73,0 71,8 73,7
2002 76,3 65,5 78,1 79,6 88,4 78,0 86,2 88,2 80,9 72,5 71,3 73,2
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.
Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials Espanya Índex (mitjana anual)
Índex general (IPRI) Energia Productes industrials (1) Béns de consum Consum durador Consum no durador Béns d'equipament Béns intermedis
2023 (p) 150,3 191,4 130,0 130,4 119,1 131,1 115,8 136,1
2022 157,7 238,9 125,4 118,2 115,6 118,4 112,1 139,2
2021 116,4 129,3 110,4 106,7 107,7 106,6 106,4 116,0
2020 99,2 90,6 103,1 103,3 105,0 103,2 104,3 102,4
2019 103,6 104,5 103,2 102,1 103,6 102,1 103,4 104,2
2018 104,1 106,3 103,0 101,9 102,3 101,9 102,4 104,5
2017 101,1 98,4 101,9 102,1 101,3 102,2 101,5 101,9
2016 96,9 89,2 99,6 100,2 101,2 100,2 100,6 98,5
2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014 102,1 109,6 99,7 98,9 99,8 98,8 99,2 100,7
2013 103,5 113,2 100,5 99,4 99,2 99,4 99,0 102,3
2012 102,9 112,6 99,8 97,3 99,1 97,0 99,0 102,8
2011 99,1 102,7 98,1 94,9 98,3 94,5 98,5 101,4
2010 92,7 89,1 94,2 92,4 97,3 91,8 97,6 94,5
2009 89,4 80,9 92,6 92,1 96,8 91,5 97,2 91,0
2008 92,5 86,8 94,8 92,6 95,8 92,2 96,4 96,2
2007 86,9 75,9 90,8 88,7 92,6 88,3 94,1 91,2
2006 83,8 74,7 87,2 86,7 89,5 86,4 91,0 86,1
2005 79,6 68,5 83,5 84,0 87,3 83,6 88,3 81,1
2004 76,0 60,2 81,4 81,7 85,3 81,3 86,7 78,2
2003 73,5 57,3 79,0 79,6 83,4 79,1 85,4 74,8
2002 72,4 56,6 77,9 77,9 82,0 77,4 84,4 74,3
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 25 de gener de 2024.

IPRI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Índex de preus industrials (IPRI).

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

L'índex de preus de productes industrials inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica al Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels grans sectors industrials. L'índex de preus de productes industrials no considera les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

La informació de l'IPRI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el Reglament esmentat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga cada mes uns 9.000 establiments. Els més de 1.500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI Base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexos es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir del gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.