Saltar al contingut principal

Ús del temps. Activitats principals en un dia mitjà. Per sexe

Ús del temps. Activitats principals en un dia mitjà (1). Per sexe Catalunya. 2011
Participació en l'activitat (%) Durada mitjana (2)
Homes Dones Total Homes Dones Total
Cures personals 99,96 100,00 99,98 11:32 11:34 11:33
Treball remunerat 38,86 29,60 34,15 7:51 6:50 7:24
Estudis 13,03 12,58 12,80 5:01 4:41 4:51
Llar i família 79,01 91,94 85,59 2:35 4:14 3:29
Treballs voluntaris i reunions 10,35 12,62 11,50 1:55 1:54 1:54
Vida social i diversió 62,09 62,91 62,51 1:55 1:56 1:56
Esports i activitats a l'aire lliure 42,98 37,79 40,34 2:05 1:47 1:56
Aficions i informàtica 36,74 27,05 31,82 2:02 1:36 1:51
Mitjans de comunicació 84,45 82,79 83,61 2:44 2:30 2:37
Trajectes i ús del temps no especificat 86,80 83,51 85,13 1:32 1:30 1:31
Font: Idescat. Enquesta de l'ús del temps 2010-2011.
Notes:
- (1) Percentatge de persones que realitzen l'activitat al llarg del dia i durada mitjana diària de l'activitat.
- (2) En hores i minuts.

Darrera actualització: 8 de febrer de 2012.

EUT

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de l'ús del temps (EUT).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".