Saltar al contingut principal

Superfície agrícola utilitzada (SAU). Per règim de tinença. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Superfície agrícola utilitzada (SAU). Per règim de tinença. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2009
Propietat Arrendament Parceria i altres Total
Alt Camp 12.383 3.443 4.903 20.728
Alt Empordà 21.794 21.750 3.921 47.465
Alt Penedès 14.681 3.945 5.578 24.204
Alt Urgell 12.378 12.078 2.017 26.473
Alta Ribagorça 6.994 3.116 1.308 11.418
Anoia 16.764 8.454 5.508 30.726
Bages 18.707 11.602 6.186 36.495
Baix Camp 11.933 1.990 1.717 15.640
Baix Ebre 27.704 9.331 4.096 41.130
Baix Empordà 8.928 10.498 1.245 20.672
Baix Llobregat 1.854 1.382 386 3.622
Baix Penedès 3.613 671 2.085 6.369
Barcelonès 663 93 29 785
Berguedà 9.953 14.220 2.099 26.272
Cerdanya 16.688 10.192 1.716 28.596
Conca de Barberà 13.756 7.067 6.136 26.959
Garraf 1.149 231 892 2.271
Garrigues 27.347 9.597 3.983 40.927
Garrotxa 5.137 8.741 1.011 14.889
Gironès 6.420 7.972 746 15.138
Maresme 1.864 1.698 264 3.826
Montsià 24.332 9.694 4.381 38.406
Noguera 45.976 24.179 14.900 85.056
Osona 16.716 22.928 2.416 42.060
Pallars Jussà 28.724 19.364 4.050 52.138
Pallars Sobirà 45.230 11.988 1.748 58.965
Pla d'Urgell 14.059 8.865 3.669 26.594
Pla de l'Estany 3.979 5.100 757 9.837
Priorat 6.628 2.147 689 9.463
Ribera d'Ebre 15.879 3.057 1.356 20.291
Ripollès 6.701 11.088 6.131 23.920
Segarra 26.904 9.117 7.647 43.668
Segrià 61.026 23.437 9.193 93.656
Selva 5.705 5.813 675 12.193
Solsonès 17.818 11.936 5.128 34.882
Tarragonès 6.699 2.039 1.297 10.035
Terra Alta 18.107 6.426 1.674 26.207
Urgell 26.844 8.802 10.402 46.047
Val d'Aran 39.451 7.814 -847 48.112
Vallès Occidental 1.941 3.223 930 6.094
Vallès Oriental 6.209 7.898 1.196 15.303
Catalunya 659.635 352.985 134.913 1.147.532
Metropolità 12.531 14.294 2.804 29.629
Comarques Gironines 58.664 70.962 14.486 144.113
Camp de Tarragona 51.398 16.686 14.742 82.826
Terres de l'Ebre 86.021 28.507 11.507 126.035
Ponent 202.156 83.997 49.794 335.947
Comarques Centrals 63.194 60.686 15.829 139.709
Alt Pirineu i Aran 149.465 64.551 11.687 225.703
Penedès 36.207 13.301 14.063 63.571
Barcelona 89.521 73.990 25.511 189.022
Girona 70.667 78.066 15.459 164.192
Lleida 358.415 155.065 65.609 579.088
Tarragona 141.032 45.864 28.334 215.230
Unitats: Hectàrees.
Font: Idescat, a partir de dades del Cens agrari de l'INE.

Darrera actualització: 22 de febrer de 2012.

Estadística CENSAG

Nota metodològica

Definició de conceptes

Règim de tinença de la terra
Forma jurídica sota la qual actua el titular en l'explotació agrícola de les terres. Les formes més usuals són: propietat, arrendament, parceria i altres.
Règim de tinença de la terra. Altres
Forma jurídica que inclou terres explotades per cessió gratuïta en fideïcomís, en litigi, en precari, en censos, en règim comunal, etc.
Règim de tinença de la terra. Arrendament
Forma jurídica sota la qual el titular gaudeix dels profits de la terra mitjançant el pagament d'un cànon o renda, ja sigui en metàl·lic, en espècie o de totes dues maneres, independentment dels resultats de l'explotació.
Règim de tinença de la terra. Parceria
Forma jurídica sota la qual les terres propietat de terceres persones són cedides temporalment al titular mitjançant el pagament d'un percentatge del producte que en treu o de l'equivalent en efectiu.
Règim de tinença de la terra. Propietat
Forma jurídica sota la qual el titular té el dret de propietat, amb títol escrit o sense; també es considera propietat quan les terres han estat explotades pacíficament pel titular sense interrupció durant trenta anys com a mínim, sense pagament de renda. S'hi inclouen les terres en usdefruit.
Superfície agrícola utilitzada (SAU)
Terreny constituït per les superfícies de terres llaurades i les pastures permanents.

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural .

Les dades de superfície es calculen a partir dels impresos de superfície municipal i dels inventaris agronòmics, contrastades amb dades dels productors i intermediaris de cada subsector. Les de producció s'obtenen d'aplicar els rendiments unitaris estimats de cada conreu a la superfície en producció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".