Saltar al contingut principal
Maquinària agrícola. Noves inscripcions. Per tipus Catalunya
Tractors Motocultors Tragelles remolcades Tragelles arrossegades Recollidores carregadores de pedres Rotocultors Cultivadors Corrons Sembradores de monogrà Escampadores de fems Tancs de purins Distribuïdors de fertilitzants sòlids Equips d'esporgar Equips per a tractaments fitosanitaris Segadores Equips de sega i condicionament Picadores carregadores de farratge Embaladores Recol·lectores de gra Vibradores d'arbres Plataformes de collita Veremadores Carregadores autopropulsades Remolcs
2022 925 0 3 0 11 10 19 21 2 47 105 25 82 571 13 8 2 54 28 13 39 16 1 220
2021 1.073 3 1 0 3 10 24 22 4 53 118 28 65 607 14 8 4 89 34 20 31 6 0 266
2020 877 1 0 0 0 7 16 11 1 47 91 21 43 409 10 9 3 60 30 29 16 13 0 219
2019 1.012 1 1 0 5 7 17 14 2 60 61 13 80 566 0 9 4 71 21 14 32 10 82 239
2018 1.006 5 1 0 8 10 34 54 0 78 79 39 125 707 9 16 2 86 30 29 30 13 0 360
2017 1.163 6 2 0 2 9 28 25 2 44 76 22 86 557 12 10 5 88 37 37 18 10 0 301
2016 1.084 0 2 0 8 7 22 24 7 38 70 30 50 820 6 14 3 63 31 29 7 10 43 361
2015 1.033 2 0 0 8 8 16 29 4 56 65 23 124 428 4 15 4 61 33 3 23 10 0 308
2014 997 1 1 0 1 9 20 25 19 56 68 21 126 369 13 10 2 50 46 8 27 10 0 323
2013 838 7 1 0 3 3 13 9 16 51 47 21 130 204 13 9 1 69 39 9 16 4 0 280
2012 702 3 4 5 6 17 6 16 6 45 72 22 129 209 8 20 4 60 35 21 14 12 0 307
2011 866 1 0 0 5 6 21 9 10 54 82 22 114 232 9 19 6 63 34 26 22 6 0 278
2010 914 5 4 0 1 18 18 10 12 79 85 17 90 232 13 20 5 47 35 19 30 7 0 308
2009 995 2 6 0 4 16 18 11 3 75 125 21 97 200 11 22 5 51 41 22 19 10 0 316
2008 1.111 2 2 0 6 3 7 4 3 84 111 20 21 150 11 9 6 59 39 3 27 7 27 330
2007 1.542 5 7 1 1 6 14 4 1 98 174 39 38 192 10 27 1 72 33 10 18 19 42 503
2006 1.481 8 7 0 5 8 7 7 1 84 180 20 27 242 9 20 4 62 27 9 19 19 32 450
2005 1.597 8 2 0 8 25 35 13 5 126 191 33 63 380 9 33 6 88 33 18 53 30 0 569
2004 1.356 12 24 0 2 4 2 11 1 94 139 28 9 198 2 51 7 108 42 2 15 17 7 540
2003 3.863 17 37 3 25 7 9 54 18 343 484 88 14 301 0 111 18 201 160 15 61 56 0 1.520
2002 1.616 7 20 0 10 3 0 13 5 151 214 43 5 240 0 22 4 74 49 0 15 0 23 750
2001 1.740 6 21 0 10 1 1 7 0 150 182 52 0 247 0 17 5 76 46 0 10 0 7 756
2000 1.790 5 22 1 8 2 1 9 1 118 158 38 9 140 2 34 14 85 42 4 13 24 0 683
1999 1.809 8 10 0 5 2 3 6 4 121 177 46 0 151 0 14 8 73 46 27 6 13 8 659
1998 1.884 9 9 0 6 1 1 9 2 110 188 12 0 148 0 17 13 51 62 0 3 8 3 650
1997 1.747 14 5 3 2 0 0 1 6 93 91 0 10 163 1 30 13 64 64 2 14 5 1 580
1996 1.540 10 3 0 5 0 0 2 2 120 63 0 0 139 0 15 8 84 47 0 14 4 1 447
1995 1.340 46 2 2 1 0 0 2 0 89 50 0 2 0 0 0 9 56 37 1 4 5 2 600
Font:
1995-2020: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2021-2022: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Nota: Noves inscripcions en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA).

Darrera actualització: 15 de maig de 2023.

ROMA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de maquinària agrícola (ROMA).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Maquinària agrícola
Conjunt de màquines que es fan servir en les explotacions agrícoles com a elements de tracció per treballar la terra i per a la collita.

Aspectes metodològics

Les finalitats del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA), que a Catalunya depèn del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, són:

  • El dimensionament del parc operatiu de maquinària agrícola a Catalunya.
  • El seguiment estadístic del mercat de la maquinària agrícola.
  • El control i la inspecció de la maquinària agrícola.
  • L'obtenció d'informació per establir actuacions sobre la maquinària agrícola.

En aquests registres s'han d'inscriure totes les màquines que s'utilitzin en l'activitat agrària (agrícola, ramadera o forestal), que acompleixin amb la normativa legal i que pertanyin a un d'aquests grups: tractors agrícoles, motocultors, camions agrícoles i d'altra maquinària agrícola automotriu, la maquinària agrícola remolcada i remolcs. No s'hi inclouen les màquines classificades o definides en la seva targeta d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) com a maquinària d'obres i serveis, així com les màquines i equips utilitzats en la indústria agroalimentària (Reial decret 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola, del 15/07/2009. BOE núm. 170).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".