Saltar al contingut principal
Macromagnituds agràries (SEC-2010). A preus corrents Catalunya
Producció final agrària Agrícola Ramadera Producció de serveis a l'agricultura Activitats secundàries no agràries no separables Consums intermedis Valor afegit brut a preus bàsics Amortitzacions Valor afegit net a preus bàsics Altres subvencions Altres impostos Renda agrària (renda dels factors)
2022 (p) 6.039,86 2.001,95 3.934,96 59,16 43,80 -4.078,34 1.961,53 -570,92 1.390,60 368,25 -36,73 1.722,12
2021 5.375,65 2.063,79 3.211,30 55,98 44,57 -3.341,16 2.034,48 -531,66 1.502,82 355,33 -35,39 1.822,76
2020 5.066,17 1.750,19 3.213,22 51,96 50,80 -2.851,20 2.214,97 -516,41 1.698,56 363,36 -35,23 2.026,69
2019 4.980,51 1.614,75 3.236,39 47,79 81,58 -2.831,40 2.149,11 -514,98 1.634,14 382,22 -34,61 1.981,75
2018 4.912,47 1.701,91 3.085,51 44,01 81,05 -2.890,81 2.021,67 -506,80 1.514,86 378,26 -33,15 1.859,98
2017 4.668,46 1.544,84 3.001,20 43,21 79,21 -2.630,82 2.037,65 -495,53 1.542,12 371,07 -28,56 1.884,64
2016 4.375,09 1.506,14 2.747,08 42,17 79,69 -2.519,29 1.855,80 -495,73 1.360,07 385,44 -26,42 1.719,09
2015 4.239,96 1.421,26 2.696,26 43,90 78,54 -2.442,30 1.797,66 -500,79 1.296,87 362,89 -24,41 1.635,35
2014 4.311,34 1.390,04 2.782,55 58,06 80,69 -2.485,36 1.825,98 -495,61 1.330,37 380,33 -23,35 1.687,35
2013 4.506,84 1.601,08 2.783,66 44,22 77,88 -2.566,74 1.940,10 -481,49 1.458,62 388,17 -22,98 1.823,80
2012 4.318,26 1.512,39 2.684,87 38,74 82,26 -2.593,32 1.724,93 -468,30 1.256,64 398,97 -21,09 1.634,51
2011 4.302,01 1.574,68 2.609,73 37,20 80,40 -2.433,36 1.868,65 -452,24 1.416,41 365,89 -20,04 1.762,26
2010 3.942,04 1.564,77 2.243,69 36,53 97,05 -2.093,42 1.848,62 -473,35 1.375,26 339,87 -19,93 1.695,20
2009 3.917,17 1.498,36 2.290,10 30,13 98,58 -1.921,19 1.995,99 -458,38 1.537,61 291,12 -17,96 1.810,77
2008 4.159,47 1.682,36 2.347,01 29,62 100,48 -2.224,30 1.935,16 -452,20 1.482,96 336,91 -16,99 1.802,88
2007 4.078,15 1.639,98 2.326,51 27,25 84,42 -2.089,20 1.988,95 -434,57 1.554,39 414,57 -15,02 1.953,94
2006 4.011,47 1.480,07 2.417,70 30,49 83,20 -1.917,17 2.094,29 -418,14 1.676,16 377,28 -13,29 2.040,15
2005 3.884,34 1.512,77 2.248,87 43,77 78,92 -1.884,55 1.999,79 -388,01 1.611,77 249,10 -13,20 1.847,67
2004 3.950,43 1.543,22 2.287,81 42,53 76,87 -2.047,00 1.903,43 -361,32 1.542,11 252,70 -12,65 1.782,15
2003 3.982,04 1.623,31 2.242,97 41,30 74,46 -1.951,48 2.030,56 -337,29 1.693,26 265,38 -10,15 1.948,50
2002 3.927,87 1.560,65 2.233,62 40,57 93,02 -1.916,50 2.011,37 -311,26 1.700,11 263,61 -11,07 1.952,65
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 1 de febrer de 2024.

AGRARM

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comptes econòmics del sector agrari (AGRARM).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Amortització
Valor de la depreciació soferta pel capital fix (maquinària i construcció) durant el període de referència de l'activitat agrària desenvolupada. Es calcula sobre la base del preu de reposició.
Despeses de fora del sector
Costos que inclouen la utilització dels mitjans de producció corrents que procedeixen de fora del sector agrari.
Preu corrent
Mesura econòmica d'una variable en un moment concret i que reflecteix els creixements deguts a la variació real i a la variació de preus.
Producció final agrària
Quantitat que es compon dels productes agraris venuts en àrees geogràfiques diferents de la considerada, dels venuts a fàbriques o instal·lacions industrials, dels venuts directament com a aliment humà, dels consumits directament pels mateixos agricultors (autoconsum) i dels donats com a pagament en espècie als assalariats.
Renda agrària o valor afegit net
Valor que s'obté en restar del valor afegit brut la despesa en amortitzacions.
Subvenció d'explotació
Transferència corrent que les administracions públiques lliuren al sector agrari amb la finalitat d'influir en els preus dels productes o de les primeres matèries i altres factors de producció. No s'hi inclouen les subvencions de capital destinades a reduir el cost de les inversions.
Valor afegit brut a preus de mercat (Macromagnituds agràries)
Quantitat que s'obté en restar de la producció final agrària les despeses de fora del sector.

Aspectes metodològics

Des de l'any 2000 s'han de presentar els Comptes Econòmics de l'Agricultura (CEA) de Catalunya en el marc de la metodologia del Sistema Europeu de Comptes Econòmics Integrats (SEC 1995 fins el 2013 i SEC 2010 a partir del 2014 inclòs) de l'Oficina Estadística de les Comunitats Europees (EUROSTAT).

El valor de la producció és a preus bàsics, i s'obté com a resultat d'afegir al preu que rep el productor les subvencions al producte netes d'impostos. Això suposa que part de les subvencions d'explotació de la metodologia anterior s'incorporen a la valoració de la producció final agrària (a preus bàsics), i la resta s'assigna a Altres subvencions.