Saltar al contingut principal
Producció final agrària (SEC-2010). Per productes. A preus corrents Catalunya
2021 (p) 2020 (p) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Producció final agrícola 2.001,12 1.715,79 1.715,79 1.614,75 1.701,91 1.544,84 1.506,14 1.421,26 1.390,04 1.601,08 1.512,39 1.574,68 1.564,77 1.498,36 1.682,36 1.639,98 1.480,07 1.512,77 1.543,22 1.623,31 1.560,65
Cereals 464,32 363,62 363,62 262,22 328,23 259,63 278,23 239,42 264,85 352,68 342,75 313,00 282,00 265,16 222,24 308,00 201,53 221,40 324,29 279,01 302,99
Patates 5,87 5,39 5,39 7,84 6,23 6,50 8,95 8,70 5,07 13,08 7,00 7,40 9,61 5,86 10,78 16,99 16,89 13,19 21,66 14,34 17,75
Plantes industrials 34,05 20,11 20,11 18,01 23,61 18,30 19,20 18,78 10,69 13,29 7,87 7,53 6,29 5,26 4,87 5,22 6,26 5,11 6,53 8,54 11,55
Plantes farratges 168,79 179,82 179,82 176,81 165,01 147,25 151,11 139,25 128,40 148,90 187,35 177,30 39,30 43,60 55,71 41,69 47,48 47,72 58,31 58,30 67,48
Hortalisses 154,88 139,01 139,01 137,69 120,88 131,91 136,19 139,29 136,29 138,16 145,29 125,39 142,88 157,40 165,13 193,67 191,80 185,45 177,46 207,24 204,97
Fruita fresca 544,28 467,66 467,66 418,13 413,98 350,73 337,69 309,27 332,21 422,74 345,74 381,99 382,17 300,21 423,13 445,71 399,66 384,73 368,28 510,08 351,47
Fruita seca 49,44 46,27 46,27 61,39 39,51 47,60 54,45 64,12 68,26 47,94 46,83 60,24 49,93 45,75 63,74 53,83 92,37 96,79 64,42 29,31 40,62
Cítrics 95,18 53,62 53,62 53,85 41,13 53,62 65,37 58,72 63,51 54,45 49,90 55,42 53,20 68,94 66,50 48,25 46,24 52,67 47,69 48,50 52,23
Raïm (1) 70,57 51,14 51,14 76,01 110,30 93,07 81,50 75,19 66,10 85,71 66,38 76,89 53,15 54,99 71,78 85,77 91,85 75,14 85,18 81,78 78,22
Oliva (2) 25,68 20,19 20,19 21,39 13,08 32,14 21,07 19,75 19,66 13,48 13,87 8,05 17,87 16,47 24,87 17,23 13,19 24,16 14,64 19,55 31,64
Vi i most (3) 52,75 45,78 45,78 69,81 89,37 90,23 76,15 70,89 81,96 77,92 65,24 46,70 53,78 60,93 56,92 52,34 52,56 42,50 65,01 65,37 74,66
Oli d'oliva (3) 51,90 46,21 46,21 31,35 70,66 65,72 52,85 72,07 37,77 47,61 36,12 50,40 47,06 58,09 45,28 51,24 69,14 73,96 68,58 56,40 82,03
Plantes i flors (4) 278,13 271,65 271,65 275,44 274,54 244,97 221,50 198,10 168,38 178,03 194,03 260,52 254,24 260,90 299,83 267,26 188,07 251,73 206,30 209,67 200,83
Altres productes vegetals 5,27 5,32 5,32 4,83 5,38 3,15 1,88 7,71 6,87 7,08 4,03 3,61 172,94 154,80 171,57 52,79 63,02 38,23 34,85 35,21 44,20
Producció final ramadera 3.296,19 3.301,07 3.301,07 3.236,39 3.085,51 3.001,20 2.747,08 2.696,26 2.782,55 2.783,66 2.684,87 2.609,73 2.243,69 2.290,10 2.347,01 2.326,51 2.417,70 2.248,87 2.287,81 2.242,97 2.233,62
Carn i bestiar 2.955,65 2.974,52 2.974,52 2.914,99 2.751,63 2.666,30 2.450,17 2.374,32 2.461,63 2.490,26 2.375,96 2.326,17 1.936,08 1.986,42 2.001,06 2.000,11 2.136,54 1.947,76 1.975,35 1.928,49 1.928,91
Bovins 307,85 353,15 353,15 396,62 400,00 357,55 291,08 320,85 267,10 279,23 244,33 275,54 221,46 225,04 261,65 286,10 318,80 307,92 294,82 351,12 336,91
Ovins i cabrum 49,13 46,51 46,51 46,28 54,09 47,49 57,72 47,84 46,25 43,66 48,76 45,02 34,71 62,42 61,42 57,09 71,66 75,32 75,59 72,95 75,88
Porcins 1.950,90 2.016,06 2.016,06 1.949,31 1.694,46 1.713,71 1.599,02 1.452,38 1.605,59 1.623,29 1.498,29 1.462,24 1.238,39 1.253,05 1.240,64 1.189,71 1.313,94 1.159,97 1.207,21 1.065,36 1.133,67
Aviram 615,20 520,94 520,94 476,76 551,80 499,92 453,25 498,90 482,71 477,39 518,41 467,45 374,85 385,21 375,36 404,25 364,38 343,42 334,99 375,69 318,93
Equí 3,56 4,96 4,96 7,19 10,90 9,14 9,56 10,02 6,74 6,92 7,07 6,66 13,96 11,85 12,53 14,56 11,77 11,03 13,05 11,65 20,83
Altres animals (conills) 29,01 32,90 32,90 38,83 40,38 38,49 39,54 44,32 53,23 59,78 59,10 69,26 52,71 48,84 49,47 48,40 55,98 50,10 49,68 51,72 42,69
Productes animals 340,54 326,55 326,55 321,40 333,88 334,91 296,91 321,95 320,92 293,40 308,90 283,56 307,61 303,68 345,95 326,40 281,16 301,11 312,46 314,48 304,70
Llet 259,04 252,96 252,96 244,59 242,33 240,16 228,71 233,83 241,55 224,23 208,43 204,84 182,69 168,48 230,67 204,58 178,47 213,12 206,80 190,26 201,40
Ous 70,03 62,51 62,51 65,18 76,69 78,60 55,55 73,33 65,54 57,69 87,91 66,87 117,93 125,90 107,50 114,08 96,46 82,37 100,16 118,62 97,50
Altres productes 11,47 11,08 11,08 11,63 14,86 16,15 12,64 14,79 13,84 11,48 12,57 11,85 6,99 9,30 7,78 7,73 6,23 5,61 5,50 5,60 5,80
Producció de serveis a l'agricultura 53,95 50,40 50,40 47,79 44,01 43,21 42,17 43,90 58,06 44,22 38,74 37,20 36,53 30,13 29,62 27,25 30,49 43,77 42,53 41,30 40,57
Activitats secundàries no agràries no separables 84,20 79,27 79,27 81,58 81,05 79,21 79,69 78,54 80,69 77,88 82,26 80,40 97,05 98,58 100,48 84,42 83,20 78,92 76,87 74,46 93,02
Producció final total 5.435,45 5.146,53 5.146,53 4.980,51 4.912,47 4.668,46 4.375,09 4.239,96 4.311,34 4.506,84 4.318,26 4.302,01 3.942,04 3.917,17 4.159,47 4.078,15 4.011,47 3.884,34 3.950,43 3.982,04 3.927,87
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Notes:
- (1) Inclou majoritariament raïm per a vinificació, i també raïm de taula.
- (2) Inclou majoritariament oliva per a almàssera, i també oliva de taula.
- (3) Només inclou l'elaborat pel pagès i les cooperatives.
- (4) Inclou les noves plantacions.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 21 de setembre de 2022.

Estadística AGRARM

Nota metodològica

Definició de conceptes

Preu corrent
Mesura econòmica d'una variable en un moment concret i que reflecteix els creixements deguts a la variació real i a la variació de preus.
Producció agrària
Quantitat de béns i serveis produïts pel sector agrari (producció total) que poden anar destinats al mateix sector agrari (reocupació) o fora del sector (producció final agrària). La valoració es fa d'acord amb la mitjana ponderada anual dels preus percebuts de cada producte.

Aspectes metodològics

Des de l'any 2000 s'han de presentar els Comptes Econòmics de l'Agricultura (CEA) de Catalunya en el marc de la metodologia del Sistema Europeu de Comptes Econòmics Integrats (SEC 1995 fins el 2013 i SEC 2010 a partir del 2014 inclòs) de l'Oficina Estadística de les Comunitats Europees (EUROSTAT).

El valor de la producció és a preus bàsics, i s'obté com a resultat d'afegir al preu que rep el productor les subvencions al producte netes d'impostos. Això suposa que part de les subvencions d'explotació de la metodologia anterior s'incorporen a la valoració de la producció final agrària (a preus bàsics), i la resta s'assigna a Altres subvencions.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".