Saltar al contingut principal
Comerç agroalimentari. Importacions. Per productes Catalunya
Animals vius Carn i despulles Peixos, crustacis i altres Llet i lactis, ous i altres Altres productes animals Plantes vives Hortalisses, llegums Fruita Cafè, te i espècies Cereals en gra Molineria Llavors i farratges Extrets vegetals Matèries trenables Greixos i olis Preparacions de carn i peix Sucres i confiteria Cacau i preparacions Cereals i pastisseria Preparacions vegetals Altres preparacions Begudes Residus i tortons Tabac i derivats Total
2023 (p) 83.521 123.557 137.982 216.489 51.296 15.572 682.266 728.812 233.507 9.250.713 329.997 1.912.472 11.176 3.820 1.011.009 45.650 390.982 189.304 255.446 184.250 154.824 476.835 1.317.099 5.049 17.811.629
2022 94.010 119.656 150.735 201.412 49.367 15.308 346.731 670.590 271.480 6.837.875 314.683 1.780.279 10.577 3.908 906.622 38.120 437.677 186.912 238.303 172.489 152.108 411.301 1.671.314 4.977 15.086.434
2021 95.164 118.836 162.812 224.652 39.161 16.597 337.414 725.552 221.089 5.579.762 273.582 1.935.782 11.113 5.553 858.917 33.436 394.503 193.792 239.829 173.475 113.480 344.667 1.528.134 4.155 13.631.456
2020 87.512 96.772 137.740 214.755 36.480 11.265 350.402 656.194 231.703 5.611.006 251.735 1.716.302 9.154 5.117 899.823 35.887 400.669 180.417 227.537 141.947 106.266 346.768 1.677.424 3.677 13.436.552
2019 73.209 106.137 145.519 285.804 38.072 15.217 350.400 657.494 205.974 6.222.811 195.634 1.858.033 9.123 4.211 899.123 44.842 476.660 209.471 282.573 180.204 133.807 415.187 1.915.677 5.007 14.730.189
2018 61.793 112.311 155.292 273.484 33.902 13.314 497.966 657.982 198.793 6.547.129 244.080 1.897.930 9.337 4.135 742.781 38.754 475.637 201.287 270.327 190.674 140.293 423.842 1.489.131 5.495 14.685.668
2017 53.019 123.966 166.807 272.041 18.773 14.418 282.952 565.561 198.131 6.151.415 215.901 2.691.714 10.106 4.796 737.593 43.340 389.228 198.894 255.005 173.872 121.538 383.211 1.863.811 5.342 14.941.431
2016 45.308 115.309 170.439 265.183 37.089 16.844 287.579 636.560 215.877 5.381.178 314.017 2.412.429 10.562 4.295 694.662 37.377 425.669 179.209 253.388 199.503 126.039 370.899 2.044.807 5.214 14.249.436
2015 49.742 100.451 159.397 272.793 44.944 10.018 288.128 550.232 213.278 5.246.761 357.077 2.910.232 9.402 4.559 809.953 40.096 445.886 188.611 241.811 135.463 117.820 364.076 1.925.949 4.931 14.491.610
2014 50.354 94.073 154.645 260.247 56.246 10.740 277.479 593.326 205.914 4.129.255 227.545 3.060.608 9.501 3.829 916.241 43.043 421.474 191.571 217.545 136.505 119.741 365.361 1.622.586 3.966 13.171.796
2013 44.616 86.925 133.066 249.897 43.315 10.695 294.978 508.720 197.116 3.265.446 229.780 2.730.560 8.721 4.060 654.404 36.078 324.096 166.017 200.193 119.714 124.285 369.693 1.453.696 4.550 11.260.620
2012 32.378 84.203 122.531 271.205 42.511 12.810 392.789 523.859 201.224 3.795.743 234.232 2.711.122 10.235 4.983 609.128 36.984 325.633 151.665 300.585 111.943 134.913 416.698 1.498.536 6.277 12.032.187
2011 30.832 85.232 132.755 277.072 68.135 16.569 391.896 531.457 178.898 3.542.127 220.354 2.464.470 9.350 3.586 523.688 39.726 319.354 163.114 215.373 127.069 136.109 407.670 1.510.187 5.417 11.400.443
2010 34.748 96.784 135.733 323.853 66.586 16.242 382.898 552.450 179.539 3.347.724 238.665 2.728.375 8.336 3.268 626.945 37.149 313.676 175.023 220.951 117.744 137.966 389.546 1.650.025 7.254 11.791.479
2009 32.914 101.452 124.030 363.168 41.082 17.837 362.270 564.911 185.208 4.786.576 329.655 2.403.841 7.251 3.364 740.219 31.936 317.854 156.223 212.426 118.930 137.434 370.653 2.429.605 8.604 13.847.444
2008 39.201 87.636 134.349 364.732 31.429 24.873 515.851 577.815 201.360 4.943.351 447.236 2.658.424 8.185 3.944 702.326 32.277 361.888 151.928 200.908 145.512 148.527 411.555 2.495.203 11.471 14.699.978
2007 314 96.834 151.977 321.261 27.564 28.011 688.891 528.872 192.445 4.521.991 366.380 2.653.049 7.876 5.470 708.217 33.102 406.397 149.319 175.353 137.408 142.256 49.751 2.811.824 1.923 14.206.486
2006 348 80.066 145.058 277.490 27.602 28.791 783.008 399.004 177.774 4.061.456 417.792 2.280.775 7.296 3.680 662.266 35.562 372.005 148.093 187.472 148.051 133.015 36.192 2.799.388 2.064 13.214.247
2005 56.877 74.646 146.389 261.589 25.227 27.984 1.186.629 421.949 168.563 4.969.513 169.653 2.012.453 8.953 3.485 631.691 33.431 343.763 131.635 191.897 142.730 128.140 82.570 2.694.354 19.495 13.933.615
2004 53.947 63.399 157.928 269.171 27.171 25.198 1.437.291 388.023 142.263 3.294.592 120.986 1.720.423 6.666 3.494 578.451 33.141 350.568 132.555 149.988 150.671 129.414 100.404 2.253.088 18.601 11.607.433
2003 58.564 65.608 136.410 255.883 25.642 26.814 979.974 373.216 154.845 3.409.843 136.899 2.072.314 6.810 3.184 566.910 31.010 366.056 123.015 126.262 159.532 129.135 109.047 1.982.351 20.028 11.319.353
2002 66.476 61.796 150.182 239.798 22.023 24.720 833.525 357.181 146.573 2.930.985 135.499 2.229.164 6.155 3.322 504.031 30.851 385.129 119.648 113.788 159.569 127.590 82.899 2.086.466 18.269 10.835.638
2001 49.002 56.822 165.539 248.022 15.449 20.253 970.681 346.635 146.938 2.524.207 108.724 2.419.987 6.976 3.216 458.192 28.096 369.502 107.809 114.668 163.695 108.829 112.159 1.633.176 21.949 10.200.528
2000 59.121 61.247 132.486 213.933 24.388 20.054 912.598 313.215 139.241 2.323.669 81.004 2.221.251 6.490 2.927 416.207 26.393 330.062 108.223 95.748 153.825 93.339 103.862 1.280.331 13.472 9.133.084
1999 61.279 53.205 118.905 197.783 23.673 19.970 909.577 339.068 138.796 2.556.244 78.424 2.818.293 6.512 2.691 407.043 26.255 399.278 107.120 91.574 138.403 78.974 92.798 1.284.667 15.124 9.965.657
1998 58.442 46.116 117.508 183.315 21.451 15.126 1.071.551 247.956 132.626 2.472.075 76.207 2.652.232 5.286 3.534 374.407 23.103 449.293 93.995 78.435 163.711 74.752 189.033 1.227.733 9.874 9.787.761
1997 47.908 48.649 99.954 186.466 15.822 11.795 1.066.300 254.350 138.425 2.474.070 71.057 1.970.054 4.629 3.274 386.055 24.871 429.320 86.150 74.121 133.877 68.621 241.446 984.810 7.973 8.829.997
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Importació
Valor dels béns que entren de l'exterior. Estadísticament es mesura com a valor CIF (cost insurance freight) que inclou el valor de cost de la mercaderia, l'assegurança i el preu del transport fins al país receptor (frontera, port o aeroport).

Aspectes metodològics

L'estadística del comerç amb l'estranger s'elabora a partir de la informació més rellevant que es deriva de les relacions comercials amb altres països, a partir del document únic administratiu DUA, i de les relacions amb països de la Unió Europea a partir de la declaració Intrastat. Les dades ens les facilita l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Les xifres es presenten segons l'aranzel integrat comunitari (TARIC) pel que fa a productes i grups de destinació; i segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009 revisada pel que fa a branques d'activitat. La informació es complementa amb dades de comerç per països i grans àrees i per mitjans de transport.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".