Saltar al contingut principal

Terres llaurades. Secà i regadiu. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Terres llaurades. Regadiu. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2020
Explotacions (nombre) Superfície (hectàrees)
Alt Camp 969 3.799
Alt Empordà 943 14.967
Alt Penedès 395 732
Alt Urgell 270 2.037
Alta Ribagorça 21 74
Anoia 181 445
Aran 111 931
Bages 297 677
Baix Camp 2.627 10.053
Baix Ebre 2.539 18.110
Baix Empordà 585 9.696
Baix Llobregat 374 1.620
Baix Penedès 216 637
Barcelonès 19 41
Berguedà 61 88
Cerdanya 173 1.358
Conca de Barberà 261 655
Garraf 57 147
Garrigues 1.639 16.275
Garrotxa 218 1.849
Gironès 389 4.458
Maresme 467 2.023
Moianès 54 112
Montsià 1.947 19.556
Noguera 2.278 30.193
Osona 241 848
Pallars Jussà 455 2.798
Pallars Sobirà 92 383
Pla d'Urgell 1.827 23.769
Pla de l'Estany 171 1.305
Priorat 748 2.772
Ribera d'Ebre 1.498 9.425
Ripollès 31 355
Segarra 245 980
Segrià 4.524 71.066
Selva 378 3.899
Solsonès 73 278
Tarragonès 845 3.256
Terra Alta 1.123 5.782
Urgell 1.536 16.099
Vallès Occidental 148 779
Vallès Oriental 476 2.674
Catalunya 31.502 287.001
Metropolità 1.498 7.158
Comarques Gironines 2.715 36.529
Camp de Tarragona 5.450 20.535
Terres de l'Ebre 7.107 52.874
Ponent 12.049 158.382
Comarques Centrals 733 2.078
Alt Pirineu i Aran 1.122 7.581
Penedès 828 1.865
Barcelona 2.767 10.175
Girona 2.832 37.614
Lleida 13.130 165.166
Tarragona 12.773 74.046
Font: Idescat, a partir del Cens agrari de l'INE.
Nota: Terres llaurades amb instal·lacions de reg a l'aire lliure (exclosos els horts per a consum propi i els hivernacles).

Darrera actualització: 8 de novembre de 2022.

CENSAG

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens agrari (CENSAG).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Conreu herbaci
Espai de terra compost per plantes que tenen la seva part aèria de consistència herbàcia. S'hi inclouen també les superfícies ocupades per guarets i hortes familiars.
Conreu llenyós
Espai de terra compost per plantes que tenen la seva part aèria de consistència llenyosa. Ocupa la terra durant períodes llargs i no necessita ser trasplantat després de cada collita. Se n'exclouen els arbres forestals i els seus planters.
Terres de regadiu
Superfície que, a més de l'aigua de la pluja, rep també aigua per mitjà d'un procediment establert per l'home, ja sigui de forma eventual o contínua.
Terres de secà
Superfície que només rep aigua de la pluja.
Terres llaurades
Superfícies que reben assistència cultural (que s'efectua amb aixada, arada, rascle, conreadora, escarificadora o extirpadora) dins de l'any agrícola sigui quin sigui el seu aprofitament i la data en què s'hagi fet. Els conreus de les terres llaurades poden ser conreus herbacis o llenyosos.

Aspectes metodològics

El Cens agrari és una operació estadística a gran escala realitzada periòdicament, cada 10 anys, que té com a objectiu recollir, elaborar i difondre informació que permeti conèixer l'estructura del sector agrari amb referència a un moment determinat.

Algunes de les característiques que investiguen es refereixen a la grandària de les explotacions, règim de tinença, mètodes de reg, usos del sòl, ramaderia, mà d'obra, desenvolupament rural i instal·lacions per a l'emmagatzematge.

A Catalunya, els censos agraris del 1962, 1982, 2009 i 2020 els ha dut a terme l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i els del 1989 i el 1999 els ha fet l'Idescat, amb el suport de l'aleshores Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (actual Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ) .

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".