Saltar al contingut principal

Terres llaurades. Conreus herbacis. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Terres llaurades. Conreus herbacis. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2020
Cereals per a gra Lleguminoses Arrels i tubercles Conreus collits en verd Conreus industrials Hortalisses, melons i maduixes Flors, plantes ornamentals Llavors i plàntules Altres conreus herbacis Total
Alt Camp 3.060 272 7 53 107 74 1 7 0 3.580
Alt Empordà 17.946 956 56 6.543 2.436 223 2 45 0 28.206
Alt Penedès 1.177 204 29 183 37 175 0 0 0 1.806
Alt Urgell 2.930 121 44 2.536 160 13 0 4 0 5.808
Alta Ribagorça 33 0 11 253 1 0 0 0 0 299
Anoia 19.926 2.043 13 365 966 61 0 0 0 23.375
Aran 813 23 1 270 32 1 0 0 0 1.140
Bages 17.636 1.110 34 1.782 695 63 0 0 3 21.323
Baix Camp 799 122 86 56 201 902 4 5 3 2.177
Baix Ebre 9.075 43 57 179 120 524 4 1 0 10.003
Baix Empordà 12.185 292 47 3.862 1.720 129 4 1 0 18.241
Baix Llobregat 658 93 52 209 35 870 8 0 0 1.925
Baix Penedès 394 89 12 20 10 225 0 0 0 751
Barcelonès 12 2 3 0 0 10 0 3 0 31
Berguedà 7.448 434 15 4.221 725 22 0 0 0 12.866
Cerdanya 1.872 280 36 1.247 49 6 0 38 0 3.528
Conca de Barberà 15.304 971 8 113 303 15 0 0 0 16.713
Garraf 211 32 22 63 1 52 0 0 0 381
Garrigues 7.084 282 20 1.463 45 56 0 12 0 8.963
Garrotxa 3.393 321 15 3.021 522 50 0 4 0 7.325
Gironès 7.378 374 24 3.156 1.269 56 24 0 0 12.282
Maresme 906 149 119 417 90 636 72 4 0 2.393
Moianès 2.843 428 18 1.619 191 10 0 0 0 5.110
Montsià 12.830 45 15 108 98 103 5 0 0 13.203
Noguera 49.567 2.407 41 5.143 306 270 0 27 0 57.760
Osona 13.056 1.340 63 9.559 1.515 37 2 0 0 25.572
Pallars Jussà 9.695 686 5 3.060 275 18 0 20 0 13.760
Pallars Sobirà 410 70 2 760 2 2 0 0 0 1.246
Pla d'Urgell 12.565 595 13 6.448 50 203 0 37 0 19.910
Pla de l'Estany 5.422 165 2 1.666 1.319 17 0 2 0 8.594
Priorat 245 26 3 26 2 26 0 0 0 328
Ribera d'Ebre 382 38 5 45 7 88 0 2 0 568
Ripollès 361 48 7 1.316 2 3 0 0 3 1.740
Segarra 37.701 3.795 10 340 855 6 0 2 12 42.721
Segrià 29.191 1.714 3 9.979 239 269 13 50 24 41.481
Selva 5.014 370 50 2.218 1.071 59 16 16 3 8.817
Solsonès 14.745 1.275 43 2.292 448 7 0 0 0 18.811
Tarragonès 848 96 25 62 49 152 0 0 0 1.232
Terra Alta 828 59 10 77 7 38 0 0 0 1.019
Urgell 26.239 2.424 4 2.339 129 78 0 16 0 31.229
Vallès Occidental 3.274 235 13 622 102 74 2 1 1 4.323
Vallès Oriental 4.950 512 46 2.217 202 182 6 2 0 8.118
Catalunya 360.408 24.543 1.092 79.907 16.396 5.805 163 299 48 488.661
Metropolità 10.180 1.093 249 3.939 430 1.775 88 10 1 17.766
Comarques Gironines 51.700 2.527 201 21.781 8.340 536 46 67 6 85.205
Camp de Tarragona 20.256 1.488 128 308 662 1.169 5 12 3 24.031
Terres de l'Ebre 23.115 185 87 408 232 754 8 4 0 24.794
Ponent 162.347 11.218 91 25.712 1.624 881 13 144 36 202.065
Comarques Centrals 63.427 5.534 159 19.039 4.002 139 2 0 3 92.304
Alt Pirineu i Aran 15.753 1.180 100 8.127 520 40 0 62 0 25.782
Penedès 13.630 1.318 76 592 586 511 0 0 0 16.715
Barcelona 72.097 6.587 421 21.143 4.574 2.192 98 11 4 107.127
Girona 53.096 2.700 230 22.449 8.358 538 39 82 6 87.497
Lleida 191.449 13.495 213 35.578 2.560 927 13 191 36 244.462
Tarragona 43.765 1.762 228 737 904 2.148 13 16 3 49.575
Unitats: Hectàrees.
Font: Idescat, a partir del Cens agrari de l'INE.

Darrera actualització: 8 de novembre de 2022.

CENSAG

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens agrari (CENSAG).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Conreu herbaci
Espai de terra compost per plantes que tenen la seva part aèria de consistència herbàcia. S'hi inclouen també les superfícies ocupades per guarets i hortes familiars.
Guaret
Terra que ha estat en descans, és a dir, sense cap conreu durant el període de referència, però que ha rebut algun tractament. S'inclou en el grup de les terres de secà.
Terres llaurades
Superfícies que reben assistència cultural (que s'efectua amb aixada, arada, rascle, conreadora, escarificadora o extirpadora) dins de l'any agrícola sigui quin sigui el seu aprofitament i la data en què s'hagi fet. Els conreus de les terres llaurades poden ser conreus herbacis o llenyosos.

Les noves definicions del Cens Agrari 2020 es poden consultar a la metodologia de l'operació CENSAG.

Aspectes metodològics

El Cens agrari és una operació estadística a gran escala realitzada periòdicament, cada 10 anys, que té com a objectiu recollir, elaborar i difondre informació que permeti conèixer l'estructura del sector agrari amb referència a un moment determinat.

Algunes de les característiques que investiguen es refereixen a la grandària de les explotacions, règim de tinença, mètodes de reg, usos del sòl, ramaderia, mà d'obra, desenvolupament rural i instal·lacions per a l'emmagatzematge.

A Catalunya, els censos agraris del 1962, 1982, 2009 i 2020 els ha dut a terme l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i els del 1989 i el 1999 els ha fet l'Idescat, amb el suport de l'aleshores Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (actual Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ) .

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".