Saltar al contingut principal

Terres llaurades. Conreus llenyosos. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Terres llaurades. Conreus llenyosos. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2020
Cítrics Fruiters de clima temperat (de llavor) Fruiters de clima temperat (de pinyol) Fruiters tropicals o subtropicals Baies Fruiters de fruit sec Olivera Vinya Vivers Arbres de Nadal Altres conreus llenyosos Total
Alt Camp 2 11 81 13 0 4.253 2.131 7.341 5 0 714 14.550
Alt Empordà 0 1.607 185 15 0 251 2.168 1.938 213 0 248 6.627
Alt Penedès 0 20 298 11 0 85 709 18.255 5 0 12 19.396
Alt Urgell 8 8 1 0 0 19 61 9 0 0 41 148
Alta Ribagorça 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Anoia 0 8 114 2 0 438 591 3.005 28 0 7 4.193
Aran 0 43 36 8 1 44 50 0 0 0 0 182
Bages 0 1 16 0 0 177 289 435 5 0 12 936
Baix Camp 225 35 137 8 0 5.018 5.179 142 47 0 607 11.399
Baix Ebre 4.422 19 179 13 1 1.542 14.690 67 25 0 1.044 22.000
Baix Empordà 0 1.282 46 1 0 32 409 237 85 0 8 2.100
Baix Llobregat 4 43 414 20 0 21 309 386 0 0 9 1.206
Baix Penedès 2 6 24 2 0 127 1.026 4.381 28 0 296 5.892
Barcelonès 2 1 3 0 0 6 27 6 0 0 0 46
Berguedà 0 1 0 0 0 2 7 13 0 0 13 37
Cerdanya 0 9 0 0 11 0 5 2 0 0 4 32
Conca de Barberà 0 5 36 3 0 1.287 1.006 4.470 6 0 41 6.854
Garraf 1 0 12 0 0 10 98 985 0 0 116 1.223
Garrigues 2 1.137 671 15 0 6.289 19.058 754 8 0 95 28.029
Garrotxa 0 3 2 2 1 6 10 2 16 0 7 50
Gironès 1 227 10 2 0 247 82 40 205 0 3 816
Maresme 5 1 27 13 1 11 28 236 11 0 17 349
Moianès 0 0 1 0 0 23 9 15 0 0 16 63
Montsià 4.282 4 83 51 0 648 16.998 7 100 0 470 22.642
Noguera 0 2.257 1.608 9 3 1.508 1.658 405 52 0 200 7.698
Osona 0 7 6 0 2 51 17 6 30 0 5 123
Pallars Jussà 4 18 21 1 0 1.458 722 159 0 0 31 2.413
Pallars Sobirà 0 10 15 1 0 20 26 15 0 0 2 90
Pla d'Urgell 0 3.414 589 49 0 451 173 1 119 0 10 4.805
Pla de l'Estany 0 0 0 2 0 87 52 4 2 0 2 149
Priorat 3 4 131 2 1 1.477 2.539 3.744 0 0 18 7.918
Ribera d'Ebre 48 110 2.592 101 4 3.237 8.687 976 48 0 46 15.849
Ripollès 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
Segarra 0 25 0 0 0 670 481 119 2 0 10 1.306
Segrià 17 7.751 18.552 601 0 7.290 10.396 2.037 115 0 16 46.775
Selva 1 49 7 3 0 630 55 24 92 35 1 898
Solsonès 0 12 1 0 0 5 46 16 0 0 50 129
Tarragonès 19 4 51 3 0 2.231 1.325 1.252 1 0 1.477 6.363
Terra Alta 8 8 218 2 0 7.332 5.600 6.522 9 0 34 19.734
Urgell 0 1.787 58 3 0 2.678 2.918 1.366 48 0 9 8.865
Vallès Occidental 0 2 36 0 0 31 232 33 1 0 1 337
Vallès Oriental 0 1 6 4 0 91 254 124 76 0 3 559
Catalunya 9.057 19.939 26.267 961 27 49.779 100.123 59.533 1.381 35 5.694 272.798
Metropolità 12 47 486 38 1 165 850 785 88 0 46 2.518
Comarques Gironines 2 3.169 251 25 3 1.252 2.777 2.247 612 35 269 10.642
Camp de Tarragona 249 58 436 30 1 14.265 12.179 16.949 60 0 2.857 47.085
Terres de l'Ebre 8.760 141 3.072 166 5 12.758 45.976 7.572 181 0 1.594 80.225
Ponent 18 16.370 21.479 676 3 18.885 34.683 4.681 344 0 338 97.477
Comarques Centrals 0 21 23 1 2 260 383 524 52 0 81 1.346
Alt Pirineu i Aran 12 99 74 10 13 1.540 864 185 1 0 78 2.877
Penedès 3 34 447 15 0 654 2.410 26.590 44 0 431 30.627
Barcelona 13 79 930 52 1 937 2.570 23.503 128 0 212 28.424
Girona 2 3.180 253 25 4 1.262 2.782 2.247 640 35 269 10.699
Lleida 31 16.477 21.553 686 16 20.430 35.589 4.882 344 0 466 100.473
Tarragona 9.011 204 3.531 198 6 27.151 59.182 28.902 269 0 4.747 133.202
Unitats: Hectàrees.
Font: Idescat, a partir del Cens agrari de l'INE.

Darrera actualització: 8 de novembre de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Conreu llenyós
Espai de terra compost per plantes que tenen la seva part aèria de consistència llenyosa. Ocupa la terra durant períodes llargs i no necessita ser trasplantat després de cada collita. Se n'exclouen els arbres forestals i els seus planters.
Terres llaurades
Superfícies que reben assistència cultural (que s'efectua amb aixada, arada, rascle, conreadora, escarificadora o extirpadora) dins de l'any agrícola sigui quin sigui el seu aprofitament i la data en què s'hagi fet. Els conreus de les terres llaurades poden ser conreus herbacis o llenyosos.

Les noves definicions del Cens Agrari 2020 es poden consultar a la metodologia de l'operació CENSAG.

Aspectes metodològics

El Cens agrari és una operació estadística a gran escala realitzada periòdicament, cada 10 anys, que té com a objectiu recollir, elaborar i difondre informació que permeti conèixer l'estructura del sector agrari amb referència a un moment determinat.

Algunes de les característiques que investiguen es refereixen a la grandària de les explotacions, règim de tinença, mètodes de reg, usos del sòl, ramaderia, mà d'obra, desenvolupament rural i instal·lacions per a l'emmagatzematge.

A Catalunya, els censos agraris del 1962, 1982, 2009 i 2020 els ha dut a terme l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i els del 1989 i el 1999 els ha fet l'Idescat, amb el suport de l'aleshores Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (actual Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ) .

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".