Saltar al contingut principal

Superfície agrícola. Per productes. Províncies

Superfície agrícola. Per productes. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Cereals 60.062 39.091 198.654 40.854 338.661
Blat 24.677 13.831 56.591 6.240 101.339
Ordi 33.090 16.200 96.557 12.701 158.548
Blat de moro 99 4.908 35.067 48 40.122
Civada 1.335 1.934 1.511 1.340 6.120
Arròs 0 1.106 36 19.856 20.998
Altres 861 1.112 8.892 669 11.534
Lleguminoses en gra 1.255 662 5.359 726 8.002
Fava seca i favó 343 321 78 58 800
Mongeta seca 167 68 2 4 241
Altres 745 273 5.279 664 6.961
Farratges 34.355 35.684 51.293 3.914 125.246
Alfals 3.003 6.826 19.008 208 29.045
Blat de moro farratger 1.593 4.517 4.021 1 10.132
Veça farratgera 289 280 920 23 1.512
Altres 29.470 24.061 27.344 3.682 84.557
Tubercles 295 195 172 195 857
Patata 295 195 172 195 857
Altres 0 0 0 0 0
Hortalisses 2.649 1.204 1.059 3.950 8.862
Carxofa 386 19 9 400 814
Ceba 288 157 448 440 1.333
Col 169 43 42 230 484
Enciam 262 148 52 342 804
Fava tendra 122 37 21 71 251
Mongeta tendra 62 68 30 127 287
Pebrot 53 41 11 89 194
Tomàquet 297 192 156 248 893
Altres 1.010 499 290 2.003 3.802
Cítrics 5 0 0 7.025 7.030
Mandarina 1 0 0 5.362 5.363
Taronja 2 0 0 1.654 1.656
Altres 2 0 0 9 11
Fruita fresca 725 2.471 30.106 3.096 36.398
Pera 20 169 7.825 77 8.091
Poma 28 2.155 5.363 34 7.580
Préssec i nectarina 354 48 7.375 919 8.696
Altres 323 99 9.543 2.066 12.031
Fruita seca 682 1.103 14.912 26.652 43.349
Ametlla 533 11 14.213 17.083 31.840
Avellana 62 869 5 9.342 10.278
Altres 87 223 694 227 1.231
Vinya 21.540 2.134 4.542 25.999 54.215
Olivera 2.404 2.841 34.909 62.622 102.776
Conreus industrials 8.341 12.753 5.237 1.027 27.358
Gira-sol 191 2.580 737 112 3.620
Altres 8.150 10.173 4.500 915 23.738
Unitats: Hectàrees.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Nota: Les superfícies de cítrics, fruita fresca, fruita seca, vinya i olivera fan referència a superfícies en producció. No s'hi inclouen les superfícies corresponents a plantacions joves i/o abandonades.

Darrera actualització: 10 de novembre de 2023.

PROAGR

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de les superfícies i produccions agrícoles (PROAGR).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural .

Les dades de superfície es calculen a partir dels impresos de superfície municipal i dels inventaris agronòmics, contrastades amb dades dels productors i intermediaris de cada subsector. Les de producció s'obtenen d'aplicar els rendiments unitaris estimats de cada conreu a la superfície en producció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".