Saltar al contingut principal

Superfície agrícola. Principals productes. Províncies

Superfície agrícola. Principals productes. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Blat 26.253 12.953 56.311 7.632 103.149
Ordi 32.946 16.710 92.785 12.133 154.574
Blat de moro 201 6.136 31.459 23 37.819
Farratges 33.556 37.665 60.893 3.584 135.698
Fruiters (1) (2) 1.557 3.919 54.287 34.587 94.350
Vinya (2) 21.356 2.144 4.603 25.859 53.962
Olivera (2) 2.451 3.041 36.805 62.205 104.502
Unitats: Hectàrees.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Notes:
- (1) No s'hi inclou la superfície conreada dels cítrics.
- (2) Les superfícies corresponents a fruiters, vinya i olivera fan referència a superfícies en producció. No s'hi inclouen les superfícies corresponents a plantacions joves i/o abandonades.

Darrera actualització: 9 de juny de 2022.

Estadística PROAGR

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural .

Les dades de superfície es calculen a partir dels impresos de superfície municipal i dels inventaris agronòmics, contrastades amb dades dels productors i intermediaris de cada subsector. Les de producció s'obtenen d'aplicar els rendiments unitaris estimats de cada conreu a la superfície en producció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".