Saltar al contingut principal

Superfície agrícola. Principals productes. Províncies

Superfície agrícola. Principals productes. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Blat 24.677 13.831 56.591 6.240 101.339
Ordi 33.090 16.200 96.557 12.701 158.548
Blat de moro 99 4.908 35.067 48 40.122
Farratges 34.355 35.684 51.293 3.914 125.246
Fruiters 1.407 3.574 45.018 29.748 79.747
Vinya 21.540 2.134 4.542 25.999 54.215
Olivera 2.404 2.841 34.909 62.622 102.776
Unitats: Hectàrees.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Notes:
Fruiters: No s'hi inclou la superfície conreada dels cítrics.
Les superfícies corresponents a fruiters, vinya i olivera fan referència a superfícies en producció. No s'hi inclouen les superfícies corresponents a plantacions joves i/o abandonades.

Darrera actualització: 10 de novembre de 2023.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural .

Les dades de superfície es calculen a partir dels impresos de superfície municipal i dels inventaris agronòmics, contrastades amb dades dels productors i intermediaris de cada subsector. Les de producció s'obtenen d'aplicar els rendiments unitaris estimats de cada conreu a la superfície en producció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".