Saltar al contingut principal

Producció agrícola. Per productes. Províncies

Producció agrícola. Per productes. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Cereals 249.327 203.241 1.158.253 211.018 1.821.839
Blat 116.590 60.011 298.419 33.106 508.126
Ordi 124.237 66.307 456.813 44.233 691.590
Blat de moro 1.175 65.206 360.024 215 426.620
Civada 4.017 2.512 7.483 2.108 16.120
Arròs 0 4.976 311 129.119 134.406
Altres 3.308 4.229 35.203 2.237 44.977
Lleguminoses en gra 2.356 1.451 16.003 750 20.560
Fava seca i favó 368 872 198 84 1.522
Mongeta seca 183 115 7 14 319
Altres 1.805 464 15.798 652 18.719
Farratges 456.747 908.219 2.210.956 41.259 3.617.181
Alfals 61.684 139.941 1.100.650 4.590 1.306.865
Blat de moro farratger 37.305 206.136 408.812 175 652.428
Veça farratgera 3.627 4.325 14.195 865 23.012
Altres 354.131 557.817 687.299 35.629 1.634.876
Tubercles 7.672 5.912 4.608 5.308 23.500
Patata 7.672 5.912 4.608 5.308 23.500
Altres 0 0 0 0 0
Hortalisses 70.087 37.957 34.815 91.181 234.040
Carxofa 3.506 302 84 6.510 10.402
Ceba 8.039 5.651 18.469 13.192 45.351
Col 4.179 1.369 1.622 6.696 13.866
Enciam 6.620 4.264 1.736 7.236 19.856
Fava tendra 1.587 944 113 828 3.472
Mongeta tendra 1.302 2.181 403 2.071 5.957
Pebrot 1.519 966 352 2.237 5.074
Tomàquet 15.751 8.714 5.853 9.775 40.093
Altres 27.584 13.566 6.183 42.636 89.969
Cítrics 147 0 0 139.246 139.393
Mandarina 19 0 0 102.985 103.004
Taronja 70 0 0 36.096 36.166
Altres 58 0 0 165 223
Fruita dolça 7.375 106.981 659.261 28.886 802.503
Pera 369 3.062 128.232 585 132.248
Poma 844 101.745 195.273 953 298.815
Préssec i nectarina 4.138 1.455 313.053 19.716 338.362
Altres 2.024 719 22.703 7.632 33.078
Fruita seca 495 2.157 15.210 19.776 37.638
Ametlla 271 8 13.306 12.935 26.520
Avellana 62 588 6 6.394 7.050
Altres 162 1.561 1.898 447 4.068
Vinya (raïm) 173.408 8.159 40.819 175.544 397.930
Olivera (olives) 3.081 2.466 52.564 118.090 176.201
Conreus industrials 12.213 25.354 8.748 1.210 47.525
Gira-sol 198 2.736 234 65 3.233
Altres 12.015 22.618 8.514 1.145 44.292
Productes transformats
Oli 490 454 10.009 24.990 35.943
Vi (hectolitres) 1.991.592 60.257 134.418 1.228.865 3.415.132
Unitats: Tones.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Darrera actualització: 9 de juny de 2022.

Estadística PROAGR

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural .

Les dades de superfície es calculen a partir dels impresos de superfície municipal i dels inventaris agronòmics, contrastades amb dades dels productors i intermediaris de cada subsector. Les de producció s'obtenen d'aplicar els rendiments unitaris estimats de cada conreu a la superfície en producció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".