Saltar al contingut principal

Producció agrícola. Principals productes. Províncies

Producció agrícola. Principals productes. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Blat 75.928 54.934 216.244 13.659 360.765
Ordi 91.249 56.672 372.077 27.463 547.461
Blat de moro 462 46.258 356.822 474 404.016
Farratges 306.016 684.827 1.599.861 40.363 2.631.067
Fruiters 5.361 93.227 425.543 28.583 552.714
Vinya 143.487 8.547 39.757 166.948 358.739
Olivera 1.999 2.077 32.784 36.928 73.788
Unitats: Tones.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Notes:
- Els fruiters no inclouen els cítrics.
- La vinya inclou el raïm de taula i de transformació.
- L'olivera inclou l'oliva de taula i de transformació.

Darrera actualització: 10 de novembre de 2023.

PROAGR

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de les superfícies i produccions agrícoles (PROAGR).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural .

Les dades de superfície es calculen a partir dels impresos de superfície municipal i dels inventaris agronòmics, contrastades amb dades dels productors i intermediaris de cada subsector. Les de producció s'obtenen d'aplicar els rendiments unitaris estimats de cada conreu a la superfície en producció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".