Saltar al contingut principal

Caps de bestiar. Per espècies. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Caps de bestiar. Per espècies. Comarques i Aran, àmbits i províncies Vallès Oriental
Boví Oví Cabrum Porcí Equí Conilles mare Aviram
2020 18.667 15.355 3.057 90.003 454 5.595 183.333
Font: Idescat, a partir de dades del Cens agrari de l'INE.

Darrera actualització: 8 de novembre de 2022.

Estadística CENSAG

Nota metodològica

Aspectes metodològics

El Cens agrari és una operació estadística a gran escala realitzada periòdicament, cada 10 anys, que té com a objectiu recollir, elaborar i difondre informació que permeti conèixer l'estructura del sector agrari amb referència a un moment determinat.

Algunes de les característiques que investiguen es refereixen a la grandària de les explotacions, règim de tinença, mètodes de reg, usos del sòl, ramaderia, mà d'obra, desenvolupament rural i instal·lacions per a l'emmagatzematge.

A Catalunya, els censos agraris del 1962, 1982, 2009 i 2020 els ha dut a terme l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i els del 1989 i el 1999 els ha fet l'Idescat, amb el suport de l'aleshores Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (actual Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ) .

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".