Saltar al contingut principal

Caps de bestiar oví i cabrum. Províncies

Caps de bestiar oví i cabrum. Províncies 2022
Oví Cabrum
Sementals per a vida Femelles per a vida Per a sacrifici Total Sementals per a vida Femelles per a vida Per a sacrifici Total
Barcelona 3.202 74.405 42.589 120.196 676 14.693 4.783 20.152
Girona 2.138 59.196 28.594 89.928 429 7.826 2.141 10.396
Lleida 3.477 127.485 49.554 180.516 838 17.222 4.644 22.704
Tarragona 883 26.057 28.629 55.569 622 13.253 1.702 15.577
Total 9.700 287.142 149.366 446.208 2.565 52.994 13.270 68.829
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Enquesta efectius ramaders.

Darrera actualització: 30 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La Unió Europea fixa que els estats membres efectuaran enquestes ramaderes anuals per a la determinació del nombre de caps de bestiar i la seva estructura per grups d'edat i estats productius.

Les enquestes d'efectius ramaders tenen com a objectiu la quantificació del nombre de caps de bestiar de les espècies porcina, ovina i caprina, presents a les explotacions catalanes en dos períodes de referència concrets. En l'espècie ovina i caprina, també recull informació relativa a la producció de llet i el seu destí. El Reglament 1165/2008 concreta que per a l'espècie porcina s'efectuaran dues enquestes anuals, la primera durant el mes de maig i la segona durant el mes de novembre. Per a les espècies ovina i caprina fixa una única enquesta anual, a realitzar de forma conjunta per a les dues espècies durant el mes de novembre. L'àmbit poblacional comprén totes les explotacions ramaderes de les espècies porcina, ovina i caprina ubicades dins del territori de Catalunya i consignades com a actives en el Registre d'explotacions agràries del DAAM.

A Catalunya, l'organisme responsable de la gestió, execució, revisió i difusió dels resultats de l'Enquesta d'efectius ramaders és el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). Aquesta operació estadística s'ha de dur a terme d'acord amb les bases comunes que estableixel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) per a totes les comunitats autònomes de l'Estat.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".