Saltar al contingut principal

Caps de bestiar oví i cabrum. Províncies

Caps de bestiar oví i cabrum. Províncies Catalunya. 2021
Oví Cabrum
Sementals per a vida Femelles per a vida Per a sacrifici Total Sementals per a vida Femelles per a vida Per a sacrifici Total
Barcelona 3.346 77.959 42.791 124.096 752 15.591 4.805 21.148
Girona 2.149 62.003 29.450 93.602 481 8.118 2.256 10.855
Lleida 3.624 135.263 49.670 188.557 820 17.003 5.021 22.844
Tarragona 947 27.499 32.182 60.628 724 14.423 2.099 17.246
Total 10.066 302.725 154.093 466.884 2.777 55.135 14.181 72.093
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Enquesta efectius ramaders.

Darrera actualització: 27 de juliol de 2022.

Estadística PRORAM

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La Unió Europea fixa que els estats membres efectuaran enquestes ramaderes anuals per a la determinació del nombre de caps de bestiar i la seva estructura per grups d'edat i estats productius.

Les enquestes d'efectius ramaders tenen com a objectiu la quantificació del nombre de caps de bestiar de les espècies porcina, ovina i caprina, presents a les explotacions catalanes en dos períodes de referència concrets. En l'espècie ovina i caprina, també recull informació relativa a la producció de llet i el seu destí. El Reglament 1165/2008 concreta que per a l'espècie porcina s'efectuaran dues enquestes anuals, la primera durant el mes de maig i la segona durant el mes de novembre. Per a les espècies ovina i caprina fixa una única enquesta anual, a realitzar de forma conjunta per a les dues espècies durant el mes de novembre. L'àmbit poblacional comprén totes les explotacions ramaderes de les espècies porcina, ovina i caprina ubicades dins del territori de Catalunya i consignades com a actives en el Registre d'explotacions agràries del DAAM.

A Catalunya, l'organisme responsable de la gestió, execució, revisió i difusió dels resultats de l'Enquesta d'efectius ramaders és el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). Aquesta operació estadística s'ha de dur a terme d'acord amb les bases comunes que estableixel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) per a totes les comunitats autònomes de l'Estat.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".